Soru:

20. Aşağıda atmosfer, K ve L arasında gerçekleşen gaz hâlde ki X maddesinin döngüsü şematik olarak verilmiştir. Atmosfer X K Top

20. Aşağıda atmosfer, K ve L arasında gerçekleşen gaz hâlde
ki X maddesinin döngüsü şematik olarak verilmiştir.
Atmosfer
X
K
Toprak
L
Buna göre K ekoloji piramidinin ikinci basamağında-
ki bir canlı, L ekoloji piramidinin birinci basamağında-
ki bir canlı olduğuna göre, X maddesi aşağıda verilen-
lerden hangisidir?
A) Karbondioksit
B) Oksijen
C) Su buharı
D) Azot

20. Aşağıda atmosfer, K ve L arasında gerçekleşen gaz hâlde ki X maddesinin döngüsü şematik olarak verilmiştir. Atmosfer X K Toprak L Buna göre K ekoloji piramidinin ikinci basamağında- ki bir canlı, L ekoloji piramidinin birinci basamağında- ki bir canlı olduğuna göre, X maddesi aşağıda verilen- lerden hangisidir? A) Karbondioksit B) Oksijen C) Su buharı D) Azot