Soru:

20. ģ- Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmala

20.
ģ-
Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına
göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla
yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangi-
si kapsamında değerlendirilebilir?
A)
Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık

20. ģ- Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangi- si kapsamında değerlendirilebilir? A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık