Soru:

20. Osmanlı Devleti'nin Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve On İki Ada'yı İtalya'ya bırakmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden

20. Osmanlı Devleti'nin Uşi Antlaşması ile Trablusgarp
ve On İki Ada'yı İtalya'ya bırakmasına neden olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşlarının başlaması
B) 31 Mart İsyanı'nın çıkması
C) İngiltere'nin Misir ve Kıbrıs'ı işgal etmesi
D) II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi
Not: Her doğru cevap '5' puan değerindedir

20. Osmanlı Devleti'nin Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve On İki Ada'yı İtalya'ya bırakmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Savaşlarının başlaması B) 31 Mart İsyanı'nın çıkması C) İngiltere'nin Misir ve Kıbrıs'ı işgal etmesi D) II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi Not: Her doğru cevap '5' puan değerindedir