Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları Soruları

e Lale Devri 1718-
sar.
Türk matbaa-
10 Balkan Savaşları'ndan sonra;
Makedonya,
11. Kırım,
III. Doğu Trakya
bölgelerinden hangilerinde yaşayan
Türkler azınlık statüsüne girmiştir?
4gen
A) Yalnız I
C) Yalnız H
E) ve III
B) Yalnız
D) I ve II
olde ond
12. M
sor
Anac
önlem
nüfusu
için çalış
sızca "Le r
cemiyet aşa
A) Kilikyalılar
BŞark Vilayet
Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cer
D) Trabzon Muhafaza
ye Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Müda
Cemiyeti
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
e Lale Devri 1718- sar. Türk matbaa- 10 Balkan Savaşları'ndan sonra; Makedonya, 11. Kırım, III. Doğu Trakya bölgelerinden hangilerinde yaşayan Türkler azınlık statüsüne girmiştir? 4gen A) Yalnız I C) Yalnız H E) ve III B) Yalnız D) I ve II olde ond 12. M sor Anac önlem nüfusu için çalış sızca "Le r cemiyet aşa A) Kilikyalılar BŞark Vilayet Cemiyeti C) Redd-i İlhak Cer D) Trabzon Muhafaza ye Cemiyeti E) Trakya Paşaeli Müda Cemiyeti
9.
Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan 1774 Küçük Kay-
narca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı topraklarındaki Orto-
doksların haklarını savunabilme yetkisine sahip olmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmadığı
söylenebilir?
A) Ortodoks Kilisesi'nin çıkarlarıyla
B) Osmanlı ordusunun zayıflamasıyla
C) Rusya'nın yayılmacı politikasıyla
D) Osmanlı egemenlik haklarıyla
E) Osmanlı'nın diplomatik alandaki başarısızlığıyla
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
9. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan 1774 Küçük Kay- narca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı topraklarındaki Orto- doksların haklarını savunabilme yetkisine sahip olmuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmadığı söylenebilir? A) Ortodoks Kilisesi'nin çıkarlarıyla B) Osmanlı ordusunun zayıflamasıyla C) Rusya'nın yayılmacı politikasıyla D) Osmanlı egemenlik haklarıyla E) Osmanlı'nın diplomatik alandaki başarısızlığıyla
2
8 Ekim 1912'de Karadağ ardından Yunanistan, Bulgaris-
tan ve Sırbistan Osmanlı Devleti'ne saldırmışlardır. Os-
manlı Devleti bu devletlere karşı cephelerde mağlubiyet
yaşamış ve İstanbul Çatalca'ya kadar geri çekilmiştir.
Buna göre;
1. Edirne ve Kırklareli elden çıkmıştır.
II. İstanbul'un Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir.
II Osmanlı sınırları batı yönünde daralmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Dive Il
BYalnız II
I ve III
C) Yalnız III
9.
Osma
kez r
tir. A
Bu c
dah
dek
Bu
riy
vu
KB
A)
D
E
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
2 8 Ekim 1912'de Karadağ ardından Yunanistan, Bulgaris- tan ve Sırbistan Osmanlı Devleti'ne saldırmışlardır. Os- manlı Devleti bu devletlere karşı cephelerde mağlubiyet yaşamış ve İstanbul Çatalca'ya kadar geri çekilmiştir. Buna göre; 1. Edirne ve Kırklareli elden çıkmıştır. II. İstanbul'un Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir. II Osmanlı sınırları batı yönünde daralmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Dive Il BYalnız II I ve III C) Yalnız III 9. Osma kez r tir. A Bu c dah dek Bu riy vu KB A) D E
Prf Yayınları
11. Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta yenilgiye uğ-
rayan Italya, Türk subaylarının direnişini kırmak ve Os-
manlı Devleti'ni barışa zorlamak için;
1. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma,
II. On İki Ada ve Rodos'u da işgal etme,
III. İttifak Devletlerinden ayrılıp İtilaf Devletlerine katılma
girişimlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve I
C) Yalnız III
EXIBLY
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
Prf Yayınları 11. Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta yenilgiye uğ- rayan Italya, Türk subaylarının direnişini kırmak ve Os- manlı Devleti'ni barışa zorlamak için; 1. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alma, II. On İki Ada ve Rodos'u da işgal etme, III. İttifak Devletlerinden ayrılıp İtilaf Devletlerine katılma girişimlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve I C) Yalnız III EXIBLY
3.
I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kendinden ayrı-
lan Balkan devletleri karşısında aldığı bu beklenmedik ye-
nilgi, iç politikada İttihat ve Terakki Partisi'nin bir hükümet
darbesi gerçekleştirmesine neden oldu. Bâb-ı Âli Baskını
adıyla anılan bu demokratik olmayan gelişme sonucunda,
İttihat ve Terakki Partisi'ne bağlı hükümetler kurulmaya
başladı.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olamaz?
A) Bab-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki'nin ülke yöneti-
mini ele geçirdiğinin
B) Ittihat ve Terakki'nin yenilgiden, Osmanlı padişahını
sorumlu tuttuğunun
C) İttihat ve Terakki Partisi'nin demokratik bir tutum ser-
gilemediğinin
D) Osmanlı Devleti'nin Balkan devletlerini yenemeyecek
kadar güçsüz olduğunun
E) Askerî alanda yenilgilerin iç politikada önemli değişik-
liklere yol açtığının
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
3. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kendinden ayrı- lan Balkan devletleri karşısında aldığı bu beklenmedik ye- nilgi, iç politikada İttihat ve Terakki Partisi'nin bir hükümet darbesi gerçekleştirmesine neden oldu. Bâb-ı Âli Baskını adıyla anılan bu demokratik olmayan gelişme sonucunda, İttihat ve Terakki Partisi'ne bağlı hükümetler kurulmaya başladı. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz? A) Bab-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki'nin ülke yöneti- mini ele geçirdiğinin B) Ittihat ve Terakki'nin yenilgiden, Osmanlı padişahını sorumlu tuttuğunun C) İttihat ve Terakki Partisi'nin demokratik bir tutum ser- gilemediğinin D) Osmanlı Devleti'nin Balkan devletlerini yenemeyecek kadar güçsüz olduğunun E) Askerî alanda yenilgilerin iç politikada önemli değişik- liklere yol açtığının
Tarih öğretmeni Ramazan Yetgin, öğrencilerine bir hat
rattan; "Ailem yorgan, minder, kıyafet, üç beş torba
bulgur, un koydular ve para, altın ne varsa eşyalar ara
sına sakladılar. Diğer aileler de aynı şeyi yapıyorlard
Herkes can derdine düşmüştü. Şehirden çıkıp mezarlıl
yanından geçerken babası ölmüşlerinin ruhuna duala
okudu. "Ata yurdunu" bir daha görmemek üzere yola
çıkmışlardı. Esas memleketimiz, yani doğduğum yer, şim
diki Yugoslavya'nın Makedonya eyaleti; Üsküp vilayetini
Osmaniye, en son adıyla Pehçevo kasabası. 13 Ekin
1912 Salı günü, alafranga saat 13-14 arasında idi şehr
terk ettik." bölümünü okuyarak bu hatıratın hangi ola
sonrası kaleme alınmış olabileceğini öğrencilerine sormu
ve öğrencilerden bazıları sırasıyla şu cevapları vermiştir
Ahmet: Trablusgarb Savaşı
Esin: I. Dünya Savaşı
Yeliz: Balkan Savaşları
Hakan: 93 Harbi
Uğur: Kırım Savaşı
Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği bil
doğrudur?
A) Uğur
B) Yeliz
C) Hakan
D) Esin
E) Ahmet
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
Tarih öğretmeni Ramazan Yetgin, öğrencilerine bir hat rattan; "Ailem yorgan, minder, kıyafet, üç beş torba bulgur, un koydular ve para, altın ne varsa eşyalar ara sına sakladılar. Diğer aileler de aynı şeyi yapıyorlard Herkes can derdine düşmüştü. Şehirden çıkıp mezarlıl yanından geçerken babası ölmüşlerinin ruhuna duala okudu. "Ata yurdunu" bir daha görmemek üzere yola çıkmışlardı. Esas memleketimiz, yani doğduğum yer, şim diki Yugoslavya'nın Makedonya eyaleti; Üsküp vilayetini Osmaniye, en son adıyla Pehçevo kasabası. 13 Ekin 1912 Salı günü, alafranga saat 13-14 arasında idi şehr terk ettik." bölümünü okuyarak bu hatıratın hangi ola sonrası kaleme alınmış olabileceğini öğrencilerine sormu ve öğrencilerden bazıları sırasıyla şu cevapları vermiştir Ahmet: Trablusgarb Savaşı Esin: I. Dünya Savaşı Yeliz: Balkan Savaşları Hakan: 93 Harbi Uğur: Kırım Savaşı Buna göre, öğrencilerden hangisinin verdiği bil doğrudur? A) Uğur B) Yeliz C) Hakan D) Esin E) Ahmet
8. 1. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son
toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi'yi
İtalya'ya bırakması
II. On İki Ada'nın İtalya'ya verilmesi
111. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki varlığının
Doğu Trakya ile sınırlanması
Yukarıdakilerden hangileri Ouchi (Uşi) Antlaş-
ması'nın kapsamındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
8. 1. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakması II. On İki Ada'nın İtalya'ya verilmesi 111. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki varlığının Doğu Trakya ile sınırlanması Yukarıdakilerden hangileri Ouchi (Uşi) Antlaş- ması'nın kapsamındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
ve Dünya)
TEST 62 AYT
5. Şevket Süreyya Aydemir, "Evet Rumeli göçüyordu. Rumeli
boşalıyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı. Rumeli'yi
yüzyıllarca evvel alan, Rumeli'de yüzyıllardır yaşayan son
Türkler, 20. yüzyılın başında alevlenen bu yangının için de
yanarak, çamurlar içinde eriyerek, her sürünüşte biraz daha
azalarak, biraz daha kaybolarak, her an daha koyulaşan bir
karanlığın içinde, sonu bilinmez geleceklere doğru akıyorlar-
dı." sözleriyle Osmanlı Devleti'nde yaşanan hangi geliş-
me sonrası yaşananlara değinmiştir?
A) Balkan Savaşları
B) I.Dünya Savaşı
D) 93 Harbi
C) II.Dünya Savaşı
E) Kırım Harbi
BİLGİ
TEMELLI
SORULAR
Sturya
cekebil-
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
ve Dünya) TEST 62 AYT 5. Şevket Süreyya Aydemir, "Evet Rumeli göçüyordu. Rumeli boşalıyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı. Rumeli'yi yüzyıllarca evvel alan, Rumeli'de yüzyıllardır yaşayan son Türkler, 20. yüzyılın başında alevlenen bu yangının için de yanarak, çamurlar içinde eriyerek, her sürünüşte biraz daha azalarak, biraz daha kaybolarak, her an daha koyulaşan bir karanlığın içinde, sonu bilinmez geleceklere doğru akıyorlar- dı." sözleriyle Osmanlı Devleti'nde yaşanan hangi geliş- me sonrası yaşananlara değinmiştir? A) Balkan Savaşları B) I.Dünya Savaşı D) 93 Harbi C) II.Dünya Savaşı E) Kırım Harbi BİLGİ TEMELLI SORULAR Sturya cekebil-
31. Balkan Savaşlarının sonuçlarıyla ilgili olarak a
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sırbistan, bağımsız devlet statüsü kazanmıştır.
B) Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki üstünlüğü so
na ermiştir.
C) Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçleri yaşanmıştır.
Batı Trakya ve Makedonya kaybedilmiştir.
E) Balkan Türkleri azınlık statüsüne düşmüştür.
&
monoxe
Yer
ça
lay
lir
S
y
la
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
31. Balkan Savaşlarının sonuçlarıyla ilgili olarak a daki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sırbistan, bağımsız devlet statüsü kazanmıştır. B) Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki üstünlüğü so na ermiştir. C) Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçleri yaşanmıştır. Batı Trakya ve Makedonya kaybedilmiştir. E) Balkan Türkleri azınlık statüsüne düşmüştür. & monoxe Yer ça lay lir S y la
2. I. Babiali Baskını
✓
II. 31 Mart Olayı
III. Derne ve Tobruk Savunması
Yukarıdakilerden hangileri askerin rejime sahip
çıktığının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) Jive II
YEDİİKLİM YAYINLARI
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
2. I. Babiali Baskını ✓ II. 31 Mart Olayı III. Derne ve Tobruk Savunması Yukarıdakilerden hangileri askerin rejime sahip çıktığının kanıtı olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) Jive II YEDİİKLİM YAYINLARI
2. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile
Bulgaristan arasında 1913 yılında imzalanan İstanbul
Antlaşması'nda;
●
Bulgaristan'da kalan Türkler mal ve mülk
edinebilecek
tar
●
İlkokul ve ortaokullarda öğretimlerini Türkçe
yapabilecek
●
Müftülerini kendileri seçebilecek
REAS
gibi maddeler yer almıştır.
İstanbul Antlaşması'nda yer alan bu maddelere
bakılarak Bulgaristan ile ilgili,
WEESOTHO
I. Milliyetçilik anlayışı önemini kaybetmiştir.
G
II. Azınlık haklarını korunacağına dair güvence
vermiştir.
III. Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarını sona
erdirmiştir.
SUCRAINEAN
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D) ve II
E) II ve III
4.
11
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
2. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda; ● Bulgaristan'da kalan Türkler mal ve mülk edinebilecek tar ● İlkokul ve ortaokullarda öğretimlerini Türkçe yapabilecek ● Müftülerini kendileri seçebilecek REAS gibi maddeler yer almıştır. İstanbul Antlaşması'nda yer alan bu maddelere bakılarak Bulgaristan ile ilgili, WEESOTHO I. Milliyetçilik anlayışı önemini kaybetmiştir. G II. Azınlık haklarını korunacağına dair güvence vermiştir. III. Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarını sona erdirmiştir. SUCRAINEAN yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D) ve II E) II ve III 4. 11
5.
Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Batı
Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları ve On
İki Ada'yı kaybetmiştir. Böylece Balkanlardaki ve
Ege Denizi'ndeki Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili olduğu savunulamaz?
A) Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine ge-
çilmesi
B) Anadolu'ya büyük bir göç hareketinin başlaması
C) Osmanlı ordusunda geniş çaplı reform hareketi-
ne girişilmesi
D) Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin
güç kazanması
E) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düşmesi
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
5. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları ve On İki Ada'yı kaybetmiştir. Böylece Balkanlardaki ve Ege Denizi'ndeki Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? A) Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine ge- çilmesi B) Anadolu'ya büyük bir göç hareketinin başlaması C) Osmanlı ordusunda geniş çaplı reform hareketi- ne girişilmesi D) Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin güç kazanması E) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düşmesi
0
30. Şevket Süreyya Aydemir, bir göç dramını şu acılı sözlerle
belirtmiştir. "Evet Rumeli göçüyordu. Rumeli boşalıyordu.
Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı. Bölgeyi yüzyıllarca evvel
alan, Rumeli'de yüzyıllardır yaşayan son Türkler;
XX. yüzyılın başında alevlenen bu yangının içinde
yanarak, çamurlar içinde eriyerek, her sürünüşte biraz
daha azalarak, biraz daha kaybolarak, her an daha
koyulaşan bir karanlığın içinde, sonu bilinmez geleceklere
doğru akıyorlardı. Bu kaçışta ya arkadan düşman yetişir,
kafileyi kılıçtan geçirir; ya soğuk, açlık, hastalık, yağmurlar
ve bin bir çeşit bela, kafileyi her gün küçültür,
yoksullaştırırdı."
Şevket Süreyya Aydemir'in verilen anlatımında
"XX. yüzyılın başında alevlenen bu yangın" olarak
kastettiği gelişme, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 93 Harbi
B) Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
E) Dömeke Meydan Muharebesi
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
0 30. Şevket Süreyya Aydemir, bir göç dramını şu acılı sözlerle belirtmiştir. "Evet Rumeli göçüyordu. Rumeli boşalıyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı. Bölgeyi yüzyıllarca evvel alan, Rumeli'de yüzyıllardır yaşayan son Türkler; XX. yüzyılın başında alevlenen bu yangının içinde yanarak, çamurlar içinde eriyerek, her sürünüşte biraz daha azalarak, biraz daha kaybolarak, her an daha koyulaşan bir karanlığın içinde, sonu bilinmez geleceklere doğru akıyorlardı. Bu kaçışta ya arkadan düşman yetişir, kafileyi kılıçtan geçirir; ya soğuk, açlık, hastalık, yağmurlar ve bin bir çeşit bela, kafileyi her gün küçültür, yoksullaştırırdı." Şevket Süreyya Aydemir'in verilen anlatımında "XX. yüzyılın başında alevlenen bu yangın" olarak kastettiği gelişme, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 93 Harbi B) Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı D) Trablusgarp Savaşı E) Dömeke Meydan Muharebesi
1)I. Batum
II. Batı Trakya
III. Romanya
I. ve II. Balkan Savaşları sonrası
yukarıdaki bölgelerin hangisinde
Türklerin
yaşayan
azınlık
durumuna düştüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
1)I. Batum II. Batı Trakya III. Romanya I. ve II. Balkan Savaşları sonrası yukarıdaki bölgelerin hangisinde Türklerin yaşayan azınlık durumuna düştüğü söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
"Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı" konulu bir ödev alan
Nefise'nin, aşağıdaki ifadelerden hangisine çalışma-
sında yer vermesi doğru olmaz?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi'nden sonra Manastır Askerî
İdadisi'ne gitmiştir.
B) İstanbul'daki eğitim hayatına Harp Okulu'nda başla-
mıştır.
C) Harp Akademisi'nden sonra ilk görev yeri olan Şam'a
atanmıştır.
D) Balkan Savaşları'ndan sonra Trablusgarp Savaşı'na
gönüllü olarak katılmıştır.
(E) I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Suriye-Filistin ve
Kafkas cephelerinde görev almıştır.
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
"Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı" konulu bir ödev alan Nefise'nin, aşağıdaki ifadelerden hangisine çalışma- sında yer vermesi doğru olmaz? A) Selanik Askerî Rüştiyesi'nden sonra Manastır Askerî İdadisi'ne gitmiştir. B) İstanbul'daki eğitim hayatına Harp Okulu'nda başla- mıştır. C) Harp Akademisi'nden sonra ilk görev yeri olan Şam'a atanmıştır. D) Balkan Savaşları'ndan sonra Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştır. (E) I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Suriye-Filistin ve Kafkas cephelerinde görev almıştır.
Yargı-1)
italya'nın Trablusgarp Savaşı sırasında On İki Ada'yı
işgal etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli antlaşmalara karşı çıkması
B) Boğazları kontrol etmek istemesi
C) Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak istemesi
Osmanlı Donanmasının yardımını engellemek iste-
mesi
E) Yunanistan tarafından işgalini önlemek istemesi
(2008-Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.)
Q
Tarih
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
Yargı-1) italya'nın Trablusgarp Savaşı sırasında On İki Ada'yı işgal etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gizli antlaşmalara karşı çıkması B) Boğazları kontrol etmek istemesi C) Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak istemesi Osmanlı Donanmasının yardımını engellemek iste- mesi E) Yunanistan tarafından işgalini önlemek istemesi (2008-Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.) Q