Soru:

21. 19. Çözeltilerde tanecik derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Buna göre, doymamış sofra t

21.
19. Çözeltilerde tanecik derişimine bağlı olarak değişen
özelliklere koligatif özellikler denir.
Buna göre, doymamış sofra tuzu çözeltisinin sabit
sıcaklıkta bir miktar suyu buharlaştırılırsa,
I. Kaynama sıcaklığı
II. Buhar basıncu
III. Osmotik basıncı

21. 19. Çözeltilerde tanecik derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Buna göre, doymamış sofra tuzu çözeltisinin sabit sıcaklıkta bir miktar suyu buharlaştırılırsa, I. Kaynama sıcaklığı II. Buhar basıncu III. Osmotik basıncı IV. Donma sıcaklığı koligatif özelliklerinden hangilerinin değeri artar? B) II ve IV C) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV A) I ve III

Soru Çözümünü Göster