Çözeltiler Soruları

5.
6.
MgF
2(suda)
A
A) Yalnız I
Şekildeki kaplardan A kabi deniz seviyesinde, B
kabı ise deniz seviyesinden yüksekte bulunmak-
tadır.
Buna göre,
MgF
Aynı sıcaklık ve derişimde buhar basınçları
eşittir.
B) I ve II
2(auda)
II. Kaynamaya başlama noktaları eşit olabilir.
III. Kaynama süresince buhar basınçları farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Yalnız III
B
0,2 mol NaCl
CI ve III
E) I, II ve III
0,1 mol K,PO400
7.
8.
Kimya
Çözeltiler
5. 6. MgF 2(suda) A A) Yalnız I Şekildeki kaplardan A kabi deniz seviyesinde, B kabı ise deniz seviyesinden yüksekte bulunmak- tadır. Buna göre, MgF Aynı sıcaklık ve derişimde buhar basınçları eşittir. B) I ve II 2(auda) II. Kaynamaya başlama noktaları eşit olabilir. III. Kaynama süresince buhar basınçları farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? D) Yalnız III B 0,2 mol NaCl CI ve III E) I, II ve III 0,1 mol K,PO400 7. 8.
KCI
0
yun donma noktasının suda
=imine bağlı olarak değişimi
rtilen bileşik aşağıdakiler-
3PO4
NaNO3
E) Al2(SO4)3
CAP
4.
Doymamış
Şekerli Su
SU
Doymamış şekerli
çözeltisine aynı sıcaklıkta
bir miktar daha şeker katısı
ekleniyor.
Buna göre, aşağıdakiler-
den hangisi yanlış olur?
A) Çözeltinin elektrik iletkenliği değişmez.
B) Çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi artar.
C) Çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık yükselir.
D) Çözeltinin buhar basıncı azalır.
E) Çözeltinin özkütlesi artar.
Yukarıdaki kaplarda beli
aynı sıcaklıkta doymamı
Buna göre, her iki çi
başlama sıcaklığını e
sıcaklıkta,
Birinci kaba 0,2 mc
ikinci kaba 100 mill
İkinci kaba 0,1 mol
maddelerinden hangil
B) Y
I.
II.
III.
A) Yalnız I
D) II ve III
Kimya
Çözeltiler
KCI 0 yun donma noktasının suda =imine bağlı olarak değişimi rtilen bileşik aşağıdakiler- 3PO4 NaNO3 E) Al2(SO4)3 CAP 4. Doymamış Şekerli Su SU Doymamış şekerli çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar daha şeker katısı ekleniyor. Buna göre, aşağıdakiler- den hangisi yanlış olur? A) Çözeltinin elektrik iletkenliği değişmez. B) Çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi artar. C) Çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık yükselir. D) Çözeltinin buhar basıncı azalır. E) Çözeltinin özkütlesi artar. Yukarıdaki kaplarda beli aynı sıcaklıkta doymamı Buna göre, her iki çi başlama sıcaklığını e sıcaklıkta, Birinci kaba 0,2 mc ikinci kaba 100 mill İkinci kaba 0,1 mol maddelerinden hangil B) Y I. II. III. A) Yalnız I D) II ve III
6. Kilis ilinde kış mevsimi karlı ve soğuk geçmekte-
dir. Araçların radyatörlerine antifiriz eklenerek so-
ğutma suyunun donma noktası düşürülür. Böylece
araçların çalıştırılmasında sıkıntı yaşanmaz.
36
186 g etilen glikol (antifiriz) ile 600 g suyun oluştur-
duğu çözeltinin donma noktası Kilis ilindeki araçlar
için uygun bir karışım oluşturmaktadır.
Buna göre, araç sahipleri bu karışımı içeren
ürünü almak isterse donma noktası kaç °C'ye
kadar olan ürünü tercih etmelidir?
(Etilen glikol = 62,
H₂O için K= 1,86 °C/m)
C) -8
A)-6
B) -7
D) -9
E) -11
9.
500 gram suda
zeltinin kaynama
olmaktadır.
Buna göre, a
K₂CO3 tuzun
nin kaynamay
A) 100+ a
C) 100 + 2a
Kimya
Çözeltiler
6. Kilis ilinde kış mevsimi karlı ve soğuk geçmekte- dir. Araçların radyatörlerine antifiriz eklenerek so- ğutma suyunun donma noktası düşürülür. Böylece araçların çalıştırılmasında sıkıntı yaşanmaz. 36 186 g etilen glikol (antifiriz) ile 600 g suyun oluştur- duğu çözeltinin donma noktası Kilis ilindeki araçlar için uygun bir karışım oluşturmaktadır. Buna göre, araç sahipleri bu karışımı içeren ürünü almak isterse donma noktası kaç °C'ye kadar olan ürünü tercih etmelidir? (Etilen glikol = 62, H₂O için K= 1,86 °C/m) C) -8 A)-6 B) -7 D) -9 E) -11 9. 500 gram suda zeltinin kaynama olmaktadır. Buna göre, a K₂CO3 tuzun nin kaynamay A) 100+ a C) 100 + 2a
şerli
ağıda-
29. Katısı ile dengede bulunan şe-
kildeki tuzlu su çözeltisine, aynı
sıcaklıkta dipteki tuz katısının
tamamı çözülecek kadar su ilave
ediliyor.
Buna göre;
1. çözelti kütlesi,
II. katı tuz kütlesi,
III. çözeltinin donma noktası
faktörlerinden hangileri başlangıçtaki çözeltiye göre
azalır?
Ay Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
order.
Tuzlu su
E) I, II ve II
Kati tuz
C) Yalnız III
33. Ciltte kayganlık
ğıdakilerden ha
-A) Mavi- turust
B) Oda koşulla
lerle nötralle
-C) Sulu çözeltia
D) Tahris edici
Kireç söküc
34. Ametallerin ok
asidik özellik g
Buna göre N
I. Aşındırıcı
II. Güçlü bir
girer.
Kimya
Çözeltiler
şerli ağıda- 29. Katısı ile dengede bulunan şe- kildeki tuzlu su çözeltisine, aynı sıcaklıkta dipteki tuz katısının tamamı çözülecek kadar su ilave ediliyor. Buna göre; 1. çözelti kütlesi, II. katı tuz kütlesi, III. çözeltinin donma noktası faktörlerinden hangileri başlangıçtaki çözeltiye göre azalır? Ay Yalnız B) Yalnız II D) II ve III order. Tuzlu su E) I, II ve II Kati tuz C) Yalnız III 33. Ciltte kayganlık ğıdakilerden ha -A) Mavi- turust B) Oda koşulla lerle nötralle -C) Sulu çözeltia D) Tahris edici Kireç söküc 34. Ametallerin ok asidik özellik g Buna göre N I. Aşındırıcı II. Güçlü bir girer.
3. Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik çözeltisi,
100 mL suda 0,9 g NaCl çözünecek şekilde hazırla-
nır. Bu çözeltinin derişimi kütle/hacim yüzdesi olarak
%0,9'luktur.
23 Elinde yalnız 1500 mL saf su ve 10,8 g NaCl bulunan
bir kişi en fazla kaç mL serum hazırlayabilir?
37,5
A) 900
D) 1400
B) 1000
Yayınlanı
3.9
E) 1500
C) 1200
ENCER
Kimya
Çözeltiler
3. Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik çözeltisi, 100 mL suda 0,9 g NaCl çözünecek şekilde hazırla- nır. Bu çözeltinin derişimi kütle/hacim yüzdesi olarak %0,9'luktur. 23 Elinde yalnız 1500 mL saf su ve 10,8 g NaCl bulunan bir kişi en fazla kaç mL serum hazırlayabilir? 37,5 A) 900 D) 1400 B) 1000 Yayınlanı 3.9 E) 1500 C) 1200 ENCER
e
a-
||
ÖRNER (06
Bilgi: Sabit sıcaklıkta 100 gram çözeltide çözünmüş
maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde
derişim denir.
Aynı sıcaklıkta,
100
100 gram saf suya kütlece %50'lik 100 gram X çözeltisi
→ 200 gram saf suya kütlece %20'lik 100 gram X çözeltisi
İlave edilerek farklı iki çözelti hazırlanmıştır ve bu çözeltiler
birbiriyle karıştırılmıştır.
40
Buna göre, oluşan son çözeltideki X'in derişimi kütlece
10% 50+ 137-20= 232
yüzde kaçtır?
A) 6,5
B) 13
C) 14
D) 15
E) 18
Kimya
Çözeltiler
e a- || ÖRNER (06 Bilgi: Sabit sıcaklıkta 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Aynı sıcaklıkta, 100 100 gram saf suya kütlece %50'lik 100 gram X çözeltisi → 200 gram saf suya kütlece %20'lik 100 gram X çözeltisi İlave edilerek farklı iki çözelti hazırlanmıştır ve bu çözeltiler birbiriyle karıştırılmıştır. 40 Buna göre, oluşan son çözeltideki X'in derişimi kütlece 10% 50+ 137-20= 232 yüzde kaçtır? A) 6,5 B) 13 C) 14 D) 15 E) 18
9.
Aynı ortamda bulunan 2M 400 mL K₂SO4 çözeltisinin
kaynama noktası 101 °C iken 4M 100 mL Al2(SO4)3
çözeltisinin kaynama noktası 108 °C'dir.
Buna göre iki çözeltinin karıştırılmasıyla hazırla-
nan yeni çözeltinin aynı şartlarda kaynama nok-
tası kaç °C'dir?
A) 106,8
D) 102
B) 104,5
E) 101,6
C) 102,4
Kimya
Çözeltiler
9. Aynı ortamda bulunan 2M 400 mL K₂SO4 çözeltisinin kaynama noktası 101 °C iken 4M 100 mL Al2(SO4)3 çözeltisinin kaynama noktası 108 °C'dir. Buna göre iki çözeltinin karıştırılmasıyla hazırla- nan yeni çözeltinin aynı şartlarda kaynama nok- tası kaç °C'dir? A) 106,8 D) 102 B) 104,5 E) 101,6 C) 102,4
Kolonya etil alkolün sulu çözeltisidir. Üzerinde 60° ya-
zan kolonyada hacimce % 60 etil alkol bulunur.
Buna göre 500 mL, 80° kolonyada kaç mL etil al-
kol bulunur?
2.
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500
© Yanıt Yayınları
5.
100 mL sinde
20 g NaCl
bulunan
sulu çözelti
100 mL siz
40 g Na
bulun
sulu ç
Yukarıdaki sıvılar karış
mL çözeltiden alınan 20
NaCl katısı çözünmüş c
A) 20
B) 30
Kimya
Çözeltiler
Kolonya etil alkolün sulu çözeltisidir. Üzerinde 60° ya- zan kolonyada hacimce % 60 etil alkol bulunur. Buna göre 500 mL, 80° kolonyada kaç mL etil al- kol bulunur? 2. A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500 © Yanıt Yayınları 5. 100 mL sinde 20 g NaCl bulunan sulu çözelti 100 mL siz 40 g Na bulun sulu ç Yukarıdaki sıvılar karış mL çözeltiden alınan 20 NaCl katısı çözünmüş c A) 20 B) 30
KAVRATICI
TEST-1
7.
Aşağıdaki karışımlardan hangisinde ppm derişimi-
ni kullanmak uygun değildir?
A) Atmosferde kirlilik yapan SO₂ gazının derişimi
BDeniz suyundaki tuz derişimi
C) Yüzme havuzundaki CI iyon derişimi
D) Sodadaki karbonat iyonu derişimi
E) İçme suyundaki arsenik derişimi
mg
£g
= ppm
=
8.
2+
I. 1 ppm Mg2+ iyonu içeren 1000 gram çözelti
II. Mg²+ iyon derişimi %10 olan 300 gram çözelti
III. 1 mol Mg2+ iyonu içeren 100 gram çözelti
2+
Yukarıdaki çözeltilerde çözünen Mg²+ iyon sayıla-
rının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
(Mg = 24)
Serum &
A) | > || > III
B) III > | > |
D) || = ||| > |
C) | = || = ||
E) II > III > I
=
Yanıt Yayınları
Kimya
Çözeltiler
KAVRATICI TEST-1 7. Aşağıdaki karışımlardan hangisinde ppm derişimi- ni kullanmak uygun değildir? A) Atmosferde kirlilik yapan SO₂ gazının derişimi BDeniz suyundaki tuz derişimi C) Yüzme havuzundaki CI iyon derişimi D) Sodadaki karbonat iyonu derişimi E) İçme suyundaki arsenik derişimi mg £g = ppm = 8. 2+ I. 1 ppm Mg2+ iyonu içeren 1000 gram çözelti II. Mg²+ iyon derişimi %10 olan 300 gram çözelti III. 1 mol Mg2+ iyonu içeren 100 gram çözelti 2+ Yukarıdaki çözeltilerde çözünen Mg²+ iyon sayıla- rının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Mg = 24) Serum & A) | > || > III B) III > | > | D) || = ||| > | C) | = || = || E) II > III > I = Yanıt Yayınları
ⒸYanıt Yayınları
mol
aklık-
miştir.
lenin
E) 0,5
Buna go
t Çözünen maddenin cinsi
Cozeti derişimi
Çözünen maddenin tanecik sayısı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız t
P
Col ve il
B) Yalnız ill
X
çözeltisi
A)
B)
C)
D)
X tuzu
1. kap
(E)
E) , # ve ill
Yukarıda verilen 1. kapta dipte katısı olan X çözeltisi
bulunmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar saf su
eklenirse 2. kaptaki durum oluşmaktadır.
Buna göre, saf su ilavesiyle X çözeltisinin,
I. Kütlesi
II. Birim hacminin kütlesi
III. Donma noktası
Artar
niceliklerindeki değişim aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?
Azalır
Artar
C) I ve Il
Değişmez
X
çözeltisi
Artar
X tuzu
2. kap
||
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
Kimya
Kimya
Çözeltiler
ⒸYanıt Yayınları mol aklık- miştir. lenin E) 0,5 Buna go t Çözünen maddenin cinsi Cozeti derişimi Çözünen maddenin tanecik sayısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız t P Col ve il B) Yalnız ill X çözeltisi A) B) C) D) X tuzu 1. kap (E) E) , # ve ill Yukarıda verilen 1. kapta dipte katısı olan X çözeltisi bulunmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar saf su eklenirse 2. kaptaki durum oluşmaktadır. Buna göre, saf su ilavesiyle X çözeltisinin, I. Kütlesi II. Birim hacminin kütlesi III. Donma noktası Artar niceliklerindeki değişim aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? Azalır Artar C) I ve Il Değişmez X çözeltisi Artar X tuzu 2. kap || Değişmez Artar Azalır Azalır Değişmez Azalır Azalır Artar Artar Değişmez Kimya
11.
60
18
Çözünürlük (gX/100 ml su)
Yalnız
25
X tuzunun alkoldeki çözünürlüğü şekildeki grafikte verilmiştir.
Buna göre,
(d=0,8 g/mL)
alkol
45
1.45°C sıcaklıkta doymuş çözelti kütlece yüzde 37,5'liktir.
II. 45°C sıcaklıkta 100 mililitre alkol ile hazırlanan çözelti 25°C
sıcaklığa kadar soğutulursa 42 gram çökelme olur.
III. 25°C sıcaklıktaki dibinde katısı bulunmayan doymuş çözelti
45°C sıcaklığa kadar ısıtılırsa doymamış hâle gelir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sıcaklık (°C)
D) II ve III
B) Yalnız II
ELL, Ive-HI
Civett
Kimya
Çözeltiler
11. 60 18 Çözünürlük (gX/100 ml su) Yalnız 25 X tuzunun alkoldeki çözünürlüğü şekildeki grafikte verilmiştir. Buna göre, (d=0,8 g/mL) alkol 45 1.45°C sıcaklıkta doymuş çözelti kütlece yüzde 37,5'liktir. II. 45°C sıcaklıkta 100 mililitre alkol ile hazırlanan çözelti 25°C sıcaklığa kadar soğutulursa 42 gram çökelme olur. III. 25°C sıcaklıktaki dibinde katısı bulunmayan doymuş çözelti 45°C sıcaklığa kadar ısıtılırsa doymamış hâle gelir. yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklık (°C) D) II ve III B) Yalnız II ELL, Ive-HI Civett
8
2
Çözünürlük (gX/100 ml su)
-Sicaklik (C)
X tuzunun çözünürlük - sıcaklık grafiği şekilde verilmiştir.
50°C sıcaklıkta 150 gram su ve 10 gram X tuzu kullanarak hazır
lanan çözelti 30°C sıcaklığa kadar soğutuluyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
30
50
A) 50°C sıcaklıkta çözelti doymamıştır.
B) 30°C sıcaklıkta doymuş çözeltinin kütlesi 153 gramdir.
C) Çözeltinin kütlece yüzde derişimi azalmıştır.
D) 30°C sıcaklıkta çözelti kütlece %2'liktir.
E) 50°C ile 30°C arasında kristallenme gerçekleşir.
Kimya
Çözeltiler
8 2 Çözünürlük (gX/100 ml su) -Sicaklik (C) X tuzunun çözünürlük - sıcaklık grafiği şekilde verilmiştir. 50°C sıcaklıkta 150 gram su ve 10 gram X tuzu kullanarak hazır lanan çözelti 30°C sıcaklığa kadar soğutuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 30 50 A) 50°C sıcaklıkta çözelti doymamıştır. B) 30°C sıcaklıkta doymuş çözeltinin kütlesi 153 gramdir. C) Çözeltinin kütlece yüzde derişimi azalmıştır. D) 30°C sıcaklıkta çözelti kütlece %2'liktir. E) 50°C ile 30°C arasında kristallenme gerçekleşir.
Koligatif Özellikler
9.
Sicak
Doymamış NaCl tuz çözeltisinin ısıtılmasına ait s
lık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
A
1
A1=2=3
2
Buna göre, 1, 2 ve 3 aralıklarında çözeltinin buhar
basınçlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
meho
3
D) 3=2> 1
Stat sostin
snie
Zaman
B) 1>3>2
nöp snuß
nirlexão blat
gnar
E) 1>2=3
C) 2>1>3
##(0
Kimya
Çözeltiler
Koligatif Özellikler 9. Sicak Doymamış NaCl tuz çözeltisinin ısıtılmasına ait s lık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) A 1 A1=2=3 2 Buna göre, 1, 2 ve 3 aralıklarında çözeltinin buhar basınçlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? meho 3 D) 3=2> 1 Stat sostin snie Zaman B) 1>3>2 nöp snuß nirlexão blat gnar E) 1>2=3 C) 2>1>3 ##(0
AYDIN YAYINLARI
d = =
5. Özkütlesi 1,4 g/cm³ olan bir şekerli su çözeltisi kütlece
%5 lik olduğuna göre, 200 cm³ lük şekerli su çözeltisi-
nin içinde kaç gram şeker bulunur?
A) 7
B) 10
C) 14
2.
4,6
E) 30
D) 21
1.8.10
13
Kimya
Çözeltiler
AYDIN YAYINLARI d = = 5. Özkütlesi 1,4 g/cm³ olan bir şekerli su çözeltisi kütlece %5 lik olduğuna göre, 200 cm³ lük şekerli su çözeltisi- nin içinde kaç gram şeker bulunur? A) 7 B) 10 C) 14 2. 4,6 E) 30 D) 21 1.8.10 13
8.
18 82
2
1M
H.SO (suda)
1M
KNO,(suda)
I
1
J. JYL
1
1
Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler karıştırıldı-
ğında ortamda bulunan iyon derişimlerinin sıralanışı
nasıl olur?
A) [K+] > [H+]> [SO] = [NO3] > [OH-]
B) [SO]=[K] > [NO3 ] = [H+]> [OH-]
2
C) [K] = [H]> [SO] = [NO3] > [OH-]
D) [SO]> [H+]>[K+]= [OH-]>[NO3]
E) [H] = [K+]>[OH-] = [NO3 ]=[SO]
K =H
1M
KOH(suda)
J JUL
1
20
Sistemplus Yayınları
ahmed
0,9 mil
9. 200 mL 2M NaCl(suda) çözeltisi ile 300 mL 3M
Kimya
Çözeltiler
8. 18 82 2 1M H.SO (suda) 1M KNO,(suda) I 1 J. JYL 1 1 Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler karıştırıldı- ğında ortamda bulunan iyon derişimlerinin sıralanışı nasıl olur? A) [K+] > [H+]> [SO] = [NO3] > [OH-] B) [SO]=[K] > [NO3 ] = [H+]> [OH-] 2 C) [K] = [H]> [SO] = [NO3] > [OH-] D) [SO]> [H+]>[K+]= [OH-]>[NO3] E) [H] = [K+]>[OH-] = [NO3 ]=[SO] K =H 1M KOH(suda) J JUL 1 20 Sistemplus Yayınları ahmed 0,9 mil 9. 200 mL 2M NaCl(suda) çözeltisi ile 300 mL 3M
zel-
lik-
Yanıt Yayınları
Koligatif Özellikler
Aşağıdakilerden hangisi normal koşullardaki
mamış KNO3 sulu çözeltisinin ısıtılmasına a
değişim grafiğidir?
A)
C)
100
0
100
25
O
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
E).
100
Isı
Isı
B)
100
25
D)
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
0
100
25
Sıcaklık (°C)
0
Isı
Isi
Isi
Kütlec
NaC
Yukarıd
de bulu
kütlece
reltik
Buna
1.
II.
E
Kimya
Çözeltiler
zel- lik- Yanıt Yayınları Koligatif Özellikler Aşağıdakilerden hangisi normal koşullardaki mamış KNO3 sulu çözeltisinin ısıtılmasına a değişim grafiğidir? A) C) 100 0 100 25 O Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) E). 100 Isı Isı B) 100 25 D) Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) 0 100 25 Sıcaklık (°C) 0 Isı Isi Isi Kütlec NaC Yukarıd de bulu kütlece reltik Buna 1. II. E