Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çözeltiler Soruları

5.
6.
MgF
2(suda)
A
A) Yalnız I
Şekildeki kaplardan A kabi deniz seviyesinde, B
kabı ise deniz seviyesinden yüksekte bulunmak-
tadır.
Buna göre,
MgF
Aynı sıcaklık ve derişimde buhar basınçları
eşittir.
B) I ve II
2(auda)
II. Kaynamaya başlama noktaları eşit olabilir.
III. Kaynama süresince buhar basınçları farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Yalnız III
B
0,2 mol NaCl
CI ve III
E) I, II ve III
0,1 mol K,PO400
7.
8.
Kimya
Çözeltiler
5. 6. MgF 2(suda) A A) Yalnız I Şekildeki kaplardan A kabi deniz seviyesinde, B kabı ise deniz seviyesinden yüksekte bulunmak- tadır. Buna göre, MgF Aynı sıcaklık ve derişimde buhar basınçları eşittir. B) I ve II 2(auda) II. Kaynamaya başlama noktaları eşit olabilir. III. Kaynama süresince buhar basınçları farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? D) Yalnız III B 0,2 mol NaCl CI ve III E) I, II ve III 0,1 mol K,PO400 7. 8.
KCI
0
yun donma noktasının suda
=imine bağlı olarak değişimi
rtilen bileşik aşağıdakiler-
3PO4
NaNO3
E) Al2(SO4)3
CAP
4.
Doymamış
Şekerli Su
SU
Doymamış şekerli
çözeltisine aynı sıcaklıkta
bir miktar daha şeker katısı
ekleniyor.
Buna göre, aşağıdakiler-
den hangisi yanlış olur?
A) Çözeltinin elektrik iletkenliği değişmez.
B) Çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi artar.
C) Çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık yükselir.
D) Çözeltinin buhar basıncı azalır.
E) Çözeltinin özkütlesi artar.
Yukarıdaki kaplarda beli
aynı sıcaklıkta doymamı
Buna göre, her iki çi
başlama sıcaklığını e
sıcaklıkta,
Birinci kaba 0,2 mc
ikinci kaba 100 mill
İkinci kaba 0,1 mol
maddelerinden hangil
B) Y
I.
II.
III.
A) Yalnız I
D) II ve III
Kimya
Çözeltiler
KCI 0 yun donma noktasının suda =imine bağlı olarak değişimi rtilen bileşik aşağıdakiler- 3PO4 NaNO3 E) Al2(SO4)3 CAP 4. Doymamış Şekerli Su SU Doymamış şekerli çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar daha şeker katısı ekleniyor. Buna göre, aşağıdakiler- den hangisi yanlış olur? A) Çözeltinin elektrik iletkenliği değişmez. B) Çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi artar. C) Çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık yükselir. D) Çözeltinin buhar basıncı azalır. E) Çözeltinin özkütlesi artar. Yukarıdaki kaplarda beli aynı sıcaklıkta doymamı Buna göre, her iki çi başlama sıcaklığını e sıcaklıkta, Birinci kaba 0,2 mc ikinci kaba 100 mill İkinci kaba 0,1 mol maddelerinden hangil B) Y I. II. III. A) Yalnız I D) II ve III
6. Kilis ilinde kış mevsimi karlı ve soğuk geçmekte-
dir. Araçların radyatörlerine antifiriz eklenerek so-
ğutma suyunun donma noktası düşürülür. Böylece
araçların çalıştırılmasında sıkıntı yaşanmaz.
36
186 g etilen glikol (antifiriz) ile 600 g suyun oluştur-
duğu çözeltinin donma noktası Kilis ilindeki araçlar
için uygun bir karışım oluşturmaktadır.
Buna göre, araç sahipleri bu karışımı içeren
ürünü almak isterse donma noktası kaç °C'ye
kadar olan ürünü tercih etmelidir?
(Etilen glikol = 62,
H₂O için K= 1,86 °C/m)
C) -8
A)-6
B) -7
D) -9
E) -11
9.
500 gram suda
zeltinin kaynama
olmaktadır.
Buna göre, a
K₂CO3 tuzun
nin kaynamay
A) 100+ a
C) 100 + 2a
Kimya
Çözeltiler
6. Kilis ilinde kış mevsimi karlı ve soğuk geçmekte- dir. Araçların radyatörlerine antifiriz eklenerek so- ğutma suyunun donma noktası düşürülür. Böylece araçların çalıştırılmasında sıkıntı yaşanmaz. 36 186 g etilen glikol (antifiriz) ile 600 g suyun oluştur- duğu çözeltinin donma noktası Kilis ilindeki araçlar için uygun bir karışım oluşturmaktadır. Buna göre, araç sahipleri bu karışımı içeren ürünü almak isterse donma noktası kaç °C'ye kadar olan ürünü tercih etmelidir? (Etilen glikol = 62, H₂O için K= 1,86 °C/m) C) -8 A)-6 B) -7 D) -9 E) -11 9. 500 gram suda zeltinin kaynama olmaktadır. Buna göre, a K₂CO3 tuzun nin kaynamay A) 100+ a C) 100 + 2a
3. Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik çözeltisi,
100 mL suda 0,9 g NaCl çözünecek şekilde hazırla-
nır. Bu çözeltinin derişimi kütle/hacim yüzdesi olarak
%0,9'luktur.
23 Elinde yalnız 1500 mL saf su ve 10,8 g NaCl bulunan
bir kişi en fazla kaç mL serum hazırlayabilir?
37,5
A) 900
D) 1400
B) 1000
Yayınlanı
3.9
E) 1500
C) 1200
ENCER
Kimya
Çözeltiler
3. Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik çözeltisi, 100 mL suda 0,9 g NaCl çözünecek şekilde hazırla- nır. Bu çözeltinin derişimi kütle/hacim yüzdesi olarak %0,9'luktur. 23 Elinde yalnız 1500 mL saf su ve 10,8 g NaCl bulunan bir kişi en fazla kaç mL serum hazırlayabilir? 37,5 A) 900 D) 1400 B) 1000 Yayınlanı 3.9 E) 1500 C) 1200 ENCER
e
a-
||
ÖRNER (06
Bilgi: Sabit sıcaklıkta 100 gram çözeltide çözünmüş
maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde
derişim denir.
Aynı sıcaklıkta,
100
100 gram saf suya kütlece %50'lik 100 gram X çözeltisi
→ 200 gram saf suya kütlece %20'lik 100 gram X çözeltisi
İlave edilerek farklı iki çözelti hazırlanmıştır ve bu çözeltiler
birbiriyle karıştırılmıştır.
40
Buna göre, oluşan son çözeltideki X'in derişimi kütlece
10% 50+ 137-20= 232
yüzde kaçtır?
A) 6,5
B) 13
C) 14
D) 15
E) 18
Kimya
Çözeltiler
e a- || ÖRNER (06 Bilgi: Sabit sıcaklıkta 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Aynı sıcaklıkta, 100 100 gram saf suya kütlece %50'lik 100 gram X çözeltisi → 200 gram saf suya kütlece %20'lik 100 gram X çözeltisi İlave edilerek farklı iki çözelti hazırlanmıştır ve bu çözeltiler birbiriyle karıştırılmıştır. 40 Buna göre, oluşan son çözeltideki X'in derişimi kütlece 10% 50+ 137-20= 232 yüzde kaçtır? A) 6,5 B) 13 C) 14 D) 15 E) 18
9.
Aynı ortamda bulunan 2M 400 mL K₂SO4 çözeltisinin
kaynama noktası 101 °C iken 4M 100 mL Al2(SO4)3
çözeltisinin kaynama noktası 108 °C'dir.
Buna göre iki çözeltinin karıştırılmasıyla hazırla-
nan yeni çözeltinin aynı şartlarda kaynama nok-
tası kaç °C'dir?
A) 106,8
D) 102
B) 104,5
E) 101,6
C) 102,4
Kimya
Çözeltiler
9. Aynı ortamda bulunan 2M 400 mL K₂SO4 çözeltisinin kaynama noktası 101 °C iken 4M 100 mL Al2(SO4)3 çözeltisinin kaynama noktası 108 °C'dir. Buna göre iki çözeltinin karıştırılmasıyla hazırla- nan yeni çözeltinin aynı şartlarda kaynama nok- tası kaç °C'dir? A) 106,8 D) 102 B) 104,5 E) 101,6 C) 102,4
Kolonya etil alkolün sulu çözeltisidir. Üzerinde 60° ya-
zan kolonyada hacimce % 60 etil alkol bulunur.
Buna göre 500 mL, 80° kolonyada kaç mL etil al-
kol bulunur?
2.
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500
© Yanıt Yayınları
5.
100 mL sinde
20 g NaCl
bulunan
sulu çözelti
100 mL siz
40 g Na
bulun
sulu ç
Yukarıdaki sıvılar karış
mL çözeltiden alınan 20
NaCl katısı çözünmüş c
A) 20
B) 30
Kimya
Çözeltiler
Kolonya etil alkolün sulu çözeltisidir. Üzerinde 60° ya- zan kolonyada hacimce % 60 etil alkol bulunur. Buna göre 500 mL, 80° kolonyada kaç mL etil al- kol bulunur? 2. A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500 © Yanıt Yayınları 5. 100 mL sinde 20 g NaCl bulunan sulu çözelti 100 mL siz 40 g Na bulun sulu ç Yukarıdaki sıvılar karış mL çözeltiden alınan 20 NaCl katısı çözünmüş c A) 20 B) 30
KAVRATICI
TEST-1
7.
Aşağıdaki karışımlardan hangisinde ppm derişimi-
ni kullanmak uygun değildir?
A) Atmosferde kirlilik yapan SO₂ gazının derişimi
BDeniz suyundaki tuz derişimi
C) Yüzme havuzundaki CI iyon derişimi
D) Sodadaki karbonat iyonu derişimi
E) İçme suyundaki arsenik derişimi
mg
£g
= ppm
=
8.
2+
I. 1 ppm Mg2+ iyonu içeren 1000 gram çözelti
II. Mg²+ iyon derişimi %10 olan 300 gram çözelti
III. 1 mol Mg2+ iyonu içeren 100 gram çözelti
2+
Yukarıdaki çözeltilerde çözünen Mg²+ iyon sayıla-
rının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
(Mg = 24)
Serum &
A) | > || > III
B) III > | > |
D) || = ||| > |
C) | = || = ||
E) II > III > I
=
Yanıt Yayınları
Kimya
Çözeltiler
KAVRATICI TEST-1 7. Aşağıdaki karışımlardan hangisinde ppm derişimi- ni kullanmak uygun değildir? A) Atmosferde kirlilik yapan SO₂ gazının derişimi BDeniz suyundaki tuz derişimi C) Yüzme havuzundaki CI iyon derişimi D) Sodadaki karbonat iyonu derişimi E) İçme suyundaki arsenik derişimi mg £g = ppm = 8. 2+ I. 1 ppm Mg2+ iyonu içeren 1000 gram çözelti II. Mg²+ iyon derişimi %10 olan 300 gram çözelti III. 1 mol Mg2+ iyonu içeren 100 gram çözelti 2+ Yukarıdaki çözeltilerde çözünen Mg²+ iyon sayıla- rının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Mg = 24) Serum & A) | > || > III B) III > | > | D) || = ||| > | C) | = || = || E) II > III > I = Yanıt Yayınları
15. Molekül hâlinde çözünen 1,0 g bir bileşik; 51,2 g
benzenin donma noktasını 5,5 *C'den
3,0 °C'ye düşürmektedir.
Bu bileşiğin mol kütlesi kaç g/mol'dür?
(Benzen için K, - 5.12 Cm'')
A) 20 B) 40 C) 60
D) 80
E) 90
Kimya
Çözeltiler
15. Molekül hâlinde çözünen 1,0 g bir bileşik; 51,2 g benzenin donma noktasını 5,5 *C'den 3,0 °C'ye düşürmektedir. Bu bileşiğin mol kütlesi kaç g/mol'dür? (Benzen için K, - 5.12 Cm'') A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 90
[
2. Kütlece %30'luk 400 g şeker çözeltisine 170 gram
şeker ilave edildiğinde 10 gram şekerin çözünmeden
kaldığı görülüyor.
Buna göre, aynı sıcaklıkta hazırlanan çözelti kütle-
ce % kaçlıktır?
A) 35 B) 40
C) 42
D) 50
benimhocam
E) 55
Kimya
Çözeltiler
[ 2. Kütlece %30'luk 400 g şeker çözeltisine 170 gram şeker ilave edildiğinde 10 gram şekerin çözünmeden kaldığı görülüyor. Buna göre, aynı sıcaklıkta hazırlanan çözelti kütle- ce % kaçlıktır? A) 35 B) 40 C) 42 D) 50 benimhocam E) 55
200 mL hacme sahip soda şişesindeki soda, 50 ppm
HCO3 iyonu içeriyor.
Buna göre, dolu bir soda şişesinde kaç miligram
HCO3 iyonu vardır? (dsoda: 1 g.mL
-1
alınız.)
A) 5 x 104
B2x10 3
D) 4 x 10-²
E) 10
C) 10-3
Kimya
Çözeltiler
200 mL hacme sahip soda şişesindeki soda, 50 ppm HCO3 iyonu içeriyor. Buna göre, dolu bir soda şişesinde kaç miligram HCO3 iyonu vardır? (dsoda: 1 g.mL -1 alınız.) A) 5 x 104 B2x10 3 D) 4 x 10-² E) 10 C) 10-3
Hacimce % 80 alkol içeren 3 litrelik kolonya hazırlayabil-
mek için kütlece % 96 lik alkol çözeltisinden kaç gram kul-
lanılmalıdır? (d = 1 g/cm³, dalkol = 0,8 g/cm³)
su
A) 1500
D) 2000
B) 1750
E) 2400
C) 1800
Kimya
Çözeltiler
Hacimce % 80 alkol içeren 3 litrelik kolonya hazırlayabil- mek için kütlece % 96 lik alkol çözeltisinden kaç gram kul- lanılmalıdır? (d = 1 g/cm³, dalkol = 0,8 g/cm³) su A) 1500 D) 2000 B) 1750 E) 2400 C) 1800
üzde (%) ppm Derişim
9
(11) Bir gaz karışımında 6.10-6 g/L CH4 gazı bulunmaktadır.
Bu gaz karışımının 200 L lik numunesi için;
Karışımda CH, gazının ppm cinsinden derişimi
6000 dir.
16
II. 1,2 mg CH, gazı içerir.
III. Cozeltinin kütlesi 480 gramdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
= 2,4 g/L dir.)
karışımı
A) Yalnız I
DI ve II
2
3.10.10
8
s
B) II ve III
C) Yalnız III
EXI ve III
3.2.15.10.10
375
X-3-0000
12. 200 gramlık bir su örneği analiz edildiğinde 20 mg civa
içerdiği saptanıyor.
Bu su örneğindeki civa derişimi kaç ppm dir?
1.
Kimya
Çözeltiler
üzde (%) ppm Derişim 9 (11) Bir gaz karışımında 6.10-6 g/L CH4 gazı bulunmaktadır. Bu gaz karışımının 200 L lik numunesi için; Karışımda CH, gazının ppm cinsinden derişimi 6000 dir. 16 II. 1,2 mg CH, gazı içerir. III. Cozeltinin kütlesi 480 gramdır. yargılarından hangileri doğrudur? = 2,4 g/L dir.) karışımı A) Yalnız I DI ve II 2 3.10.10 8 s B) II ve III C) Yalnız III EXI ve III 3.2.15.10.10 375 X-3-0000 12. 200 gramlık bir su örneği analiz edildiğinde 20 mg civa içerdiği saptanıyor. Bu su örneğindeki civa derişimi kaç ppm dir? 1.
1. 1. Aynı sıcaklıkta zeytinyağının viskozitesi saf su-
Y
2.
-67
yunkinden fazladır.
II. Viskozitesi fazla olan sıvıların uçuculukları da
yüksektir.
III. Boyaların yüzeye ısıtılarak sürülmesinin nedeni
sıcaklık arttıkça viskozitenin azalmasıdır. D
Yukarıda viskozite ile ilgili verilen ifadeler doğ-
ru (D) ya da yanlış (Y) olarak belirlendiğinde
OB aşağıdaki sıralamalardan hangisine ulaşılır?
A) D, D, D
B) D, Y, D
heteor
D) D, Y, Y
İvetun oda cid
X, Y, D
Metin 11
E) D, D, Y
QUARTA
Kimya
Çözeltiler
1. 1. Aynı sıcaklıkta zeytinyağının viskozitesi saf su- Y 2. -67 yunkinden fazladır. II. Viskozitesi fazla olan sıvıların uçuculukları da yüksektir. III. Boyaların yüzeye ısıtılarak sürülmesinin nedeni sıcaklık arttıkça viskozitenin azalmasıdır. D Yukarıda viskozite ile ilgili verilen ifadeler doğ- ru (D) ya da yanlış (Y) olarak belirlendiğinde OB aşağıdaki sıralamalardan hangisine ulaşılır? A) D, D, D B) D, Y, D heteor D) D, Y, Y İvetun oda cid X, Y, D Metin 11 E) D, D, Y QUARTA
12. Yoğunluğu 1,2 g/mL olan kütlece % 50 lik H₂SO
çözeltisinin hacmi 500 mL dir.
Buna göre, çözeltide çözünmüş halde kaç gram
H₂SO4 vardır?
A) 100
d=
D) 300
V
112.5
60
B) 150
Sco
E) 450
C) 200
Diğer sayfaya
Kimya
Çözeltiler
12. Yoğunluğu 1,2 g/mL olan kütlece % 50 lik H₂SO çözeltisinin hacmi 500 mL dir. Buna göre, çözeltide çözünmüş halde kaç gram H₂SO4 vardır? A) 100 d= D) 300 V 112.5 60 B) 150 Sco E) 450 C) 200 Diğer sayfaya
13. Şekildeki iki çözeltiden 2. nin buhar basıncı 1. ninkinden
fazladır.
Kütlece % x'lik
NaCl (suda)
t₁ °C
Buna göre,
1.
Kütlece % yllik
NaCl(suda)
2.
t₂°C
T
1. x=y ise t₂ > t₁'dir.
II. x >y ise t₁ = t₂ olabilir.
X
III. t₁ = t₂ ise aynı ortamdaki kaynamaya başlama
sıcaklığı büyük olanı 2. sidir.
X
yargılarından hangileri doğrudur?
15.
Kimya
Çözeltiler
13. Şekildeki iki çözeltiden 2. nin buhar basıncı 1. ninkinden fazladır. Kütlece % x'lik NaCl (suda) t₁ °C Buna göre, 1. Kütlece % yllik NaCl(suda) 2. t₂°C T 1. x=y ise t₂ > t₁'dir. II. x >y ise t₁ = t₂ olabilir. X III. t₁ = t₂ ise aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklığı büyük olanı 2. sidir. X yargılarından hangileri doğrudur? 15.