Soru:

21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki görüşleri dikkate alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması gerekir

21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki
görüşleri dikkate alındığında devleti
yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması
gerekir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesi-
nin koşuludur?
A) Topluluğun erke itaat etmesi
B) Yöneticilerin

21. Platon'un “Devlet" adlı eserindeki görüşleri dikkate alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesi- nin koşuludur? A) Topluluğun erke itaat etmesi B) Yöneticilerin filozof olması C) Yurttaşların eğitimden geçmesi D) İnsanın toplumsal yaşama uyumu E) İnsanların seçkin bir zümre tarafından yönetilmesi

Soru Çözümünü Göster