Soru:

21. Türk milletinin asıl bünyesini teşkil eden köylü kesimini çağın yenilikleri ile buluşturmak ve re- faha kavuşturmak için Mus

21. Türk milletinin asıl bünyesini teşkil eden köylü
kesimini çağın yenilikleri ile buluşturmak ve re-
faha kavuşturmak için Mustafa Kemal'in bizzat
çiftçilik yapıp örnek olduğu ziraat inkılâbı aşağı-
dakilerden hangisidir?
B
A
Aşar Vergisi'nin kaldırılması
B) Gazi Orman Çiftliği'nin kurulması
C) Tarım Kredi Kooperatiflerinin oluşturulması
D) Reji Şirketi'nin satın alınması
E) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması
TUVINIAVA Lune

21. Türk milletinin asıl bünyesini teşkil eden köylü kesimini çağın yenilikleri ile buluşturmak ve re- faha kavuşturmak için Mustafa Kemal'in bizzat çiftçilik yapıp örnek olduğu ziraat inkılâbı aşağı- dakilerden hangisidir? B A Aşar Vergisi'nin kaldırılması B) Gazi Orman Çiftliği'nin kurulması C) Tarım Kredi Kooperatiflerinin oluşturulması D) Reji Şirketi'nin satın alınması E) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması TUVINIAVA Lune