Soru:

23. K ve L cisimleri Sivi dolu taşırma kabına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler eşit hacimde SIVI taşırdığ

23. K ve L cisimleri Sivi
dolu taşırma kabına
bırakıldığında
şekildeki gibi
dengede kalıyor.
Cisimler eşit
hacimde SIVI
taşırdığına göre,
K SIVI
1. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür.
III. K'nin özkütlesi,

23. K ve L cisimleri Sivi dolu taşırma kabına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler eşit hacimde SIVI taşırdığına göre, K SIVI 1. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür. III. K'nin özkütlesi, L'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II

Soru Çözümünü Göster