Soru:

23. K ve L cisimleri Sivi dolu taşırma kabına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler eşit hacimde SIVI taşırdığ

23. K ve L cisimleri Sivi
dolu taşırma kabına
bırakıldığında
şekildeki gibi
dengede kalıyor.
Cisimler eşit
hacimde SIVI
taşırdığına göre,
K SIVI
VI. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür.
Ill. K'nin özkütlesi

23. K ve L cisimleri Sivi dolu taşırma kabına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler eşit hacimde SIVI taşırdığına göre, K SIVI VI. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. II. L'nin hacmi K'ninkinden büyüktür. Ill. K'nin özkütlesi, L'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster