Soru:

23. Türkler Islamiyet'i kabul ettikten sonra Araplar ile olan ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirerek yıllar içerisinde olu

23. Türkler Islamiyet'i kabul ettikten sonra Araplar
ile olan ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirerek
yıllar içerisinde oluşacak olan Türk-İslam Kültür
rünün temellerini de atmış Islam uygarlığından
pek çok alanda etkilenmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin İslam uygarlığıy.
la Türk kültürünü sentezlediği söylenemez?
A) Gazneliler
B) Göktürkler
C) Osmanlılar
D) Büyük Selçuklu
E) Memlüklüler
ER
ST

23. Türkler Islamiyet'i kabul ettikten sonra Araplar ile olan ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirerek yıllar içerisinde oluşacak olan Türk-İslam Kültür rünün temellerini de atmış Islam uygarlığından pek çok alanda etkilenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin İslam uygarlığıy. la Türk kültürünü sentezlediği söylenemez? A) Gazneliler B) Göktürkler C) Osmanlılar D) Büyük Selçuklu E) Memlüklüler ER ST