Soru:

24 - Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar arasında gösteri- lemez? A) Teknik eleman eksik

24 - Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin Türk
toplumuna sağladığı yararlar arasında gösteri-
lemez?
A) Teknik eleman eksikliğinin giderilmesini kolay
laştirmiştir.
B) Din ve mezhep farkhluklan ortadan kaldınlarak
toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır.
C) Türkiye'nin çağdaşlaşması hızlanmıştır.
D) Kanunlann yapılmasında akıl ve bilim esas alın-
miştir
E) Türkiye'de hukuk birliğinin sağlanması kolay-
laşmiştir.

24 - Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar arasında gösteri- lemez? A) Teknik eleman eksikliğinin giderilmesini kolay laştirmiştir. B) Din ve mezhep farkhluklan ortadan kaldınlarak toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır. C) Türkiye'nin çağdaşlaşması hızlanmıştır. D) Kanunlann yapılmasında akıl ve bilim esas alın- miştir E) Türkiye'de hukuk birliğinin sağlanması kolay- laşmiştir.