Soru:

24. Tanrı'nın varlığını, evrenin ve varlıkların ortaya çıkışni, in- sanın bu dünyadaki yerini, amacını ve ölümden sonraki yaşamı

24. Tanrı'nın varlığını, evrenin ve varlıkların ortaya çıkışni, in-
sanın bu dünyadaki yerini, amacını ve ölümden sonraki
yaşamı belli bir dinin dogmaları çerçevesinde ele alan ve
inanç-akıl ilişkisini ortaya koyarak temele aldığı dini rasyo-
nel dayanakla

24. Tanrı'nın varlığını, evrenin ve varlıkların ortaya çıkışni, in- sanın bu dünyadaki yerini, amacını ve ölümden sonraki yaşamı belli bir dinin dogmaları çerçevesinde ele alan ve inanç-akıl ilişkisini ortaya koyarak temele aldığı dini rasyo- nel dayanaklarla açıklayıp savunan disiplin teolojidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teoloji kapsamin- da gerçekleştirilemez? A) Dine inanan insanların inançlarını güçlendirmek B) Dinin kökenini sorgulayarak yeniden inşa etmek g) Dogmaların güvenilirliğini güclendirmek D) İnanılan dinin yayılmasını sağlamak E) Dinin mantıksal dayanaklarının anlaşılmasını sağla- mak 25. Pythagoras kendisini "bilgeliği seven kişi" yani “philosop- hos" olarak tanımlarken hiçbir zaman mutlak bir doğruluğa ulaşılamayacağını, bilme eyleminin kendisinin önemsen-

Soru Çözümünü Göster