Soru:

25 5. 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri şöyleydi: Madde 1: Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille

25
5.
1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun birinci ve
ikinci maddeleri şöyleydi:
Madde 1: Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare
usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi
esasına dayanır.
Madde 2: Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin
tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde
belirir ve toplanır.
Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun bu maddelerinin aşa-
ğıdaki ilkelerden hangisini yansıttığı savunulabilir?
A Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
c) Devletçilik
an
E) Milliyetçilik

25 5. 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri şöyleydi: Madde 1: Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Madde 2: Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır. Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun bu maddelerinin aşa- ğıdaki ilkelerden hangisini yansıttığı savunulabilir? A Laiklik B) Cumhuriyetçilik c) Devletçilik an E) Milliyetçilik