Soru:

25. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da Reform hareketlerinin başlamasına ortam hazırlayan etkenlerden biri değildir? A) Hümanizm

25. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da Reform
hareketlerinin başlamasına ortam hazırlayan
etkenlerden biri değildir?
A) Hümanizm ve özgür düşüncenin yayılması
B) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması
C) Kilisenin
endülüjans satışına yönelmesi
o Skolastik düşüncenin zayıflaması
E) )ncil'in milli dillere çevrilmesi

25. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da Reform hareketlerinin başlamasına ortam hazırlayan etkenlerden biri değildir? A) Hümanizm ve özgür düşüncenin yayılması B) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması C) Kilisenin endülüjans satışına yönelmesi o Skolastik düşüncenin zayıflaması E) )ncil'in milli dillere çevrilmesi