Soru:

25. II. Mahmut döneminde; 1. Asakiri Mansure-i Muhammediye, II. Sekbanı Cedid, III. Eşkinci Ocağı kurumlardan hangileri Yeniçeri

25. II. Mahmut döneminde;
1. Asakiri Mansure-i Muhammediye,
II. Sekbanı Cedid,
III. Eşkinci Ocağı
kurumlardan hangileri Yeniçeri ocağıyla birlikte
bir süre varlığını sürdürmüştür?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

25. II. Mahmut döneminde; 1. Asakiri Mansure-i Muhammediye, II. Sekbanı Cedid, III. Eşkinci Ocağı kurumlardan hangileri Yeniçeri ocağıyla birlikte bir süre varlığını sürdürmüştür? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III