Yazının İcadı ve Önemi Soruları

Eba lesti
7. Türkiye Selçuklularıyla Moğollar arasında yapılan Kösedağ Sa-
vaşı sonrasında Moğollar, Anadolu şehirlerini yağmalamışlardır.
Buna göre Kösedağ Savaşı'nın Anadolu'da;
1. tarım ve ticaret hayatının gerilemesi,
II. çok uluslu yapının zayıflaması,
III. Türkiye Selçukluları'nın yıkılma sürecine girmesi
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız IIat
E) I ve III
C) Yalnız III
10. M
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
Eba lesti 7. Türkiye Selçuklularıyla Moğollar arasında yapılan Kösedağ Sa- vaşı sonrasında Moğollar, Anadolu şehirlerini yağmalamışlardır. Buna göre Kösedağ Savaşı'nın Anadolu'da; 1. tarım ve ticaret hayatının gerilemesi, II. çok uluslu yapının zayıflaması, III. Türkiye Selçukluları'nın yıkılma sürecine girmesi gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız IIat E) I ve III C) Yalnız III 10. M
34.
J
1921
Gay of. Memang
ghang Karston
1928
D) II ve III
Atatürk'ün yukarıdaki imzalarına bakarak yeni Türk
devletinde,
1934
1. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi,
II. Latin Alfabesine geçilmesi,
III. Miladi Takvimin yürürlüğe girmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I vell
EXI, II ve
1
1
36.
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
34. J 1921 Gay of. Memang ghang Karston 1928 D) II ve III Atatürk'ün yukarıdaki imzalarına bakarak yeni Türk devletinde, 1934 1. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi, II. Latin Alfabesine geçilmesi, III. Miladi Takvimin yürürlüğe girmesi gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I vell EXI, II ve 1 1 36.
7.
TAÖĞRE
TA
Beylikten Dev
Yetiştirme Testi - 1
XIII. yüzyıl sonlarında Bizans egemenliğinde bu-
lunan Anadolu'daki gayrimüslimler; Bizans'taki
taht kavgalarından, idarecilerin keyfi uygulama-
larından, kargaşa ortamından ve alınan ağır ver-
gilerden bunalarak Bizans'a karşı cephe almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir so-
nucu olabilir?
A) Anadolu'da siyasi birliğin bozulması
B) Anadolu'ya Türk göçlerinin azalması
C) Osmanlı Beyliği'nin Bizans sınırında kurulma-
SI
D). Hristiyanların Katolik ve Ortodoks şeklinde
ikiye ayrılması
E) Anadolu'daki gayrimüslim halkın, Türk ege-
menliğini direnmeden kabul etmesi
8. Kuruluş Dönemi ile ilgili araştırmalar yapan Meh-
met Fuat Köprülü, Osmanlı Beyliği'nin kurulup
gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etki-
10.
iari
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
7. TAÖĞRE TA Beylikten Dev Yetiştirme Testi - 1 XIII. yüzyıl sonlarında Bizans egemenliğinde bu- lunan Anadolu'daki gayrimüslimler; Bizans'taki taht kavgalarından, idarecilerin keyfi uygulama- larından, kargaşa ortamından ve alınan ağır ver- gilerden bunalarak Bizans'a karşı cephe almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir so- nucu olabilir? A) Anadolu'da siyasi birliğin bozulması B) Anadolu'ya Türk göçlerinin azalması C) Osmanlı Beyliği'nin Bizans sınırında kurulma- SI D). Hristiyanların Katolik ve Ortodoks şeklinde ikiye ayrılması E) Anadolu'daki gayrimüslim halkın, Türk ege- menliğini direnmeden kabul etmesi 8. Kuruluş Dönemi ile ilgili araştırmalar yapan Meh- met Fuat Köprülü, Osmanlı Beyliği'nin kurulup gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etki- 10. iari
Sümerlerde insanlar her şeyin tanrılarına ait olduğuna
inanmışlardır. Bu inançlarından dolayı üretmiş olduğu
ürünleri Zigurat denilen tapınaklara getirmişlerdir.
Tapınakların başında bulunan rahipler gelen ürünlerin
kaydını tutmak için tabletlere resmetmişlerdir. Bu
resmetmeye piktografik yazı (sembol yazısı) denilmiştir.
Zaman içinde bu yazı çivi yazısına dönüşmüştür.
Bu bilgilere göre Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir.
B) Tarihi devirler başlamıştır.
C) Ziguratlar depo olarak da kullanılmıştır.
D) Ürün kaydının tutulması çivi yazısını ortaya
çıkarmıştır.
E) Hükümdarların yetkileri din adamları tarafından
kısıtlanmıştır.
3
yz
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
Sümerlerde insanlar her şeyin tanrılarına ait olduğuna inanmışlardır. Bu inançlarından dolayı üretmiş olduğu ürünleri Zigurat denilen tapınaklara getirmişlerdir. Tapınakların başında bulunan rahipler gelen ürünlerin kaydını tutmak için tabletlere resmetmişlerdir. Bu resmetmeye piktografik yazı (sembol yazısı) denilmiştir. Zaman içinde bu yazı çivi yazısına dönüşmüştür. Bu bilgilere göre Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir. B) Tarihi devirler başlamıştır. C) Ziguratlar depo olarak da kullanılmıştır. D) Ürün kaydının tutulması çivi yazısını ortaya çıkarmıştır. E) Hükümdarların yetkileri din adamları tarafından kısıtlanmıştır. 3 yz
yı
COZ KAZAN
165
6.
Milli Mücadele'de Batı Cephesi'nde yaşanan Türk-
Yunan Savaşı'nın sonuçları diğer cepheler üzerinde
de etkili olmuştur.
Bu yargıya Milli Mücadele sırasında yaşanan aşa-
ğıdaki gelişmelerden hangisi kanıt gösterilemez?
A) Büyük Taarruz'dan sonra Mudanya Ateşkes Ant-
laşması'nın imzalanması
B) II. Inönü Savaşı'ndan sonra İtalyanların çekil-
meye başlaması
C) Eskişehir-Kütahya Muharebelerinin etkisiyle
Fransızların barış görüşmelerini kesmesi
D) Sakarya Savaşı'ndan sonra Doğu sınırının ke-
sinleşmesi
E) Yunan ordusunun durdurulması sonucunda Su-
riye sınırının çizilmesi
TYT TARİH KONU ÖZETLİ SORU BANKASI
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
yı COZ KAZAN 165 6. Milli Mücadele'de Batı Cephesi'nde yaşanan Türk- Yunan Savaşı'nın sonuçları diğer cepheler üzerinde de etkili olmuştur. Bu yargıya Milli Mücadele sırasında yaşanan aşa- ğıdaki gelişmelerden hangisi kanıt gösterilemez? A) Büyük Taarruz'dan sonra Mudanya Ateşkes Ant- laşması'nın imzalanması B) II. Inönü Savaşı'ndan sonra İtalyanların çekil- meye başlaması C) Eskişehir-Kütahya Muharebelerinin etkisiyle Fransızların barış görüşmelerini kesmesi D) Sakarya Savaşı'ndan sonra Doğu sınırının ke- sinleşmesi E) Yunan ordusunun durdurulması sonucunda Su- riye sınırının çizilmesi TYT TARİH KONU ÖZETLİ SORU BANKASI
daki g
devlet
z?
1.
2.
UNITE 14: MILLI M
TEST - 4
"Milli Mücadele yalnızca savaş meydanlarında de-
ğil eğitim alanında da yapılmıştır." diyen Gökhan
öğretmen bu iddiasına Milli Mücadele sırasında
yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisini kanıt
olarak gösterebilir?
A) Orduya katılanlara talim eğitimi verilmesini
B Jekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasını
C) Maarif Kongresi'nin toplanmasını
D) İstiklal Marşı için yarışma
düzenlenmesini
E) Mustafa Kemal'e mareşallik verilmesini
TBMM'de 5 Ağustos 1921'de oy birli
ÇÖZ KAZAN
4.
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
daki g devlet z? 1. 2. UNITE 14: MILLI M TEST - 4 "Milli Mücadele yalnızca savaş meydanlarında de- ğil eğitim alanında da yapılmıştır." diyen Gökhan öğretmen bu iddiasına Milli Mücadele sırasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? A) Orduya katılanlara talim eğitimi verilmesini B Jekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasını C) Maarif Kongresi'nin toplanmasını D) İstiklal Marşı için yarışma düzenlenmesini E) Mustafa Kemal'e mareşallik verilmesini TBMM'de 5 Ağustos 1921'de oy birli ÇÖZ KAZAN 4.
Kurtuluş Savaşı'nda TBMM tarafından çıkarılan
Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal'e TBMM'nin
tüm yetkileri üç aylığına devredilmiş ancak daha sonra
bu yetki devri süresiz hale getirilmiştir.
Bu yetki devrinin süresiz hale getirilmesi özellikle
aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Mustafa Kemal'e olan güvenin arttığının
B) Kararların zor şartlar altında alındığının
CTBMM'ye baskı yapıldığının
Güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin
Mustafa Kemal'in devlet başkan sıfatını taşıdığının
1. Hicaz ve Yemen
9. 1. Büyük
Pasinl
uğratr
II. I. Dün
korum
III. Gere
iyi te
Numar
yer al
hangi
CL
D)
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
Kurtuluş Savaşı'nda TBMM tarafından çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal'e TBMM'nin tüm yetkileri üç aylığına devredilmiş ancak daha sonra bu yetki devri süresiz hale getirilmiştir. Bu yetki devrinin süresiz hale getirilmesi özellikle aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Mustafa Kemal'e olan güvenin arttığının B) Kararların zor şartlar altında alındığının CTBMM'ye baskı yapıldığının Güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin Mustafa Kemal'in devlet başkan sıfatını taşıdığının 1. Hicaz ve Yemen 9. 1. Büyük Pasinl uğratr II. I. Dün korum III. Gere iyi te Numar yer al hangi CL D)
uncual le alanlar için Felsefe (21-25) alanlanna ait toplam 25 soru vardır.
Dil Kuru ve Ahlak Bilgisi
1. Yazının kullanılmadığı dönemlere Tarih Öncesi Devirler denir.
Buna göre;
I. şiir,
II. destan,
Il tabletler
hangileri Tarih Öncesi Döneme kesinlikle ait olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
YETI MILLI
2. Abbasiler Dönemi'nde açılan Beytü'l-Hikme, Orta Çağ'ın
E) II ve III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
uncual le alanlar için Felsefe (21-25) alanlanna ait toplam 25 soru vardır. Dil Kuru ve Ahlak Bilgisi 1. Yazının kullanılmadığı dönemlere Tarih Öncesi Devirler denir. Buna göre; I. şiir, II. destan, Il tabletler hangileri Tarih Öncesi Döneme kesinlikle ait olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II YETI MILLI 2. Abbasiler Dönemi'nde açılan Beytü'l-Hikme, Orta Çağ'ın E) II ve III
1. Tolunoğulları; Mısır'da cami, medrese, han, hamam, yol,
köprü, kervansaray gibi birçok mimari eser inşa ederek
halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır.
Bu bilgilere dayanılarak;
sosyal devlet anlayışının benimsendiği,
H. monarşik bir anlayışla yönetildiği,
I. Üülkenin bayındır hale getirildiği kanallar, ve bentle
yorumlarından hangileri vapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız II
N
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
1. Tolunoğulları; Mısır'da cami, medrese, han, hamam, yol, köprü, kervansaray gibi birçok mimari eser inşa ederek halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Bu bilgilere dayanılarak; sosyal devlet anlayışının benimsendiği, H. monarşik bir anlayışla yönetildiği, I. Üülkenin bayındır hale getirildiği kanallar, ve bentle yorumlarından hangileri vapılabilir? A) Yalnız I D) I ve Ill B) Yalnız II N E) II ve III C) Yalnız III
3.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yeniçerilerin sayısında
artış yaşanırken eyalet askerlerinin sayısında azalma
olduğu görülmüştür.
Bu durumun yaşanmasında;
1. Devşirme geleneğinin bozulmaya başlaması
II. Hazine gelirlerinin artma
artmasıt
III. Timar sisteminin bozulması
mast
yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yathiz
D) Il ve i
B) Yanız II
El ve Ill
Ive III
9
BİLECİK
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
3. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yeniçerilerin sayısında artış yaşanırken eyalet askerlerinin sayısında azalma olduğu görülmüştür. Bu durumun yaşanmasında; 1. Devşirme geleneğinin bozulmaya başlaması II. Hazine gelirlerinin artma artmasıt III. Timar sisteminin bozulması mast yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yathiz D) Il ve i B) Yanız II El ve Ill Ive III 9 BİLECİK
TYT
SOSYAL BİLİMLER TES
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve A
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, testin sonunda bulunan optik forma işaretleyiniz.
3. İdeal çözme süreniz 25 dk.
Çözdüğünüz süre .
1.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, "İtilaf Devletleri gü-
venliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir Osmanlı
toprağını işgal edebilecektir." kararı yer almıştır.
Bu karara bakılarak,
I. Anadolu topraklarının tehdit altında olduğu,
II. Milliyetçilik düşüncesinin önemini kaybettiği,
III. Wilson ilkelerinin göz ardı edildiği
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II-
DIT ve JK
Wilson ilkebri=
E) I ve III
C)Yalnız HI
dk.
3.
YAYINLARI
LİMİT
C
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
TYT SOSYAL BİLİMLER TES 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve A Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, testin sonunda bulunan optik forma işaretleyiniz. 3. İdeal çözme süreniz 25 dk. Çözdüğünüz süre . 1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, "İtilaf Devletleri gü- venliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir Osmanlı toprağını işgal edebilecektir." kararı yer almıştır. Bu karara bakılarak, I. Anadolu topraklarının tehdit altında olduğu, II. Milliyetçilik düşüncesinin önemini kaybettiği, III. Wilson ilkelerinin göz ardı edildiği yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II- DIT ve JK Wilson ilkebri= E) I ve III C)Yalnız HI dk. 3. YAYINLARI LİMİT C
irden
gileri
)
polim
8.
Eğer bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa
onun gözü de çıkarılır.
●
Eğer bir oğul babasına vurursa onun elleri balta ile
kesilir.
Hammurabi Kanunlarında yer alan bu maddeler,
1. Kısas esası benimsenmiştir.
II. Sert esaslar uygulanmıştır.
III. Uzun süreli cezalar sistemi benimsenmiştir.
yargılarından hangilerine kanıt olabilir?
A) YalnızT
B) Yalnız II
D) II ve T
C) I ve II
E) I ve III
Uzun süreli
bir ceza
balta de restuest
10.
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
irden gileri ) polim 8. Eğer bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa onun gözü de çıkarılır. ● Eğer bir oğul babasına vurursa onun elleri balta ile kesilir. Hammurabi Kanunlarında yer alan bu maddeler, 1. Kısas esası benimsenmiştir. II. Sert esaslar uygulanmıştır. III. Uzun süreli cezalar sistemi benimsenmiştir. yargılarından hangilerine kanıt olabilir? A) YalnızT B) Yalnız II D) II ve T C) I ve II E) I ve III Uzun süreli bir ceza balta de restuest 10.
1. Padişahların sefere çıkmaması
II. Milliyetçi isyanların ortaya çıkması
III. İlk defa büyük toprak kayıplarının yaşanması
IV. Batıda ve doğuda en geniş sınırlara ulaşılması
V. Denge politikasının uygulanması
Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki gelişmelerden hangileri
ilk defa 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır?
unu
A) I ve IV
brid
Love interne
Semerel anad
B) I, II ve III
ACADE
Altsmot
D) II, III ve V
C) I, III ve IV
E) III, IV ve Vims>l
Pom nompBY GO
emness
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
1. Padişahların sefere çıkmaması II. Milliyetçi isyanların ortaya çıkması III. İlk defa büyük toprak kayıplarının yaşanması IV. Batıda ve doğuda en geniş sınırlara ulaşılması V. Denge politikasının uygulanması Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki gelişmelerden hangileri ilk defa 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır? unu A) I ve IV brid Love interne Semerel anad B) I, II ve III ACADE Altsmot D) II, III ve V C) I, III ve IV E) III, IV ve Vims>l Pom nompBY GO emness
5.
Maltepe Savaşı
II. Koyunhisar Savaşı
III. Sırpsındığı Savaşı
IV. Sazlıdere Savaşı
Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
A) I-II-III-IV
C) II-III-IV-1
E) IV-III - I - II
natuğ
B) II - III - I - IV
D) II - I - IV-III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
5. Maltepe Savaşı II. Koyunhisar Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Sazlıdere Savaşı Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? A) I-II-III-IV C) II-III-IV-1 E) IV-III - I - II natuğ B) II - III - I - IV D) II - I - IV-III
der-
uları
anlar
erin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
10. İlk Türk devletlerinde geçerli olan kut anlayışı Büyük Selçuklu
Devleti'nde de devam etmiştir. Bu anlayışa göre hükümdarın
emretme yetkisini doğrudan Allah'tan aldığına ve Allah adına
hukum surduğune inanılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
ağı-
lin-
STINA
A FAR
D) Siyasi ve dinî yönetimin birbirinden ayrıldığına
(E) Hilafetin
Billgretin
halife!!
A) Türk geleneklerinin terk edildiğine
B) Islamiyet'in sosyal yaşantıda değişim ortaya çıkardığına
C) Hükümdarin otoritesini güçlendirdiğine
Selçuklu hükümdarı tarafından temsil edildiğine
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
der- uları anlar erin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 10. İlk Türk devletlerinde geçerli olan kut anlayışı Büyük Selçuklu Devleti'nde de devam etmiştir. Bu anlayışa göre hükümdarın emretme yetkisini doğrudan Allah'tan aldığına ve Allah adına hukum surduğune inanılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? ağı- lin- STINA A FAR D) Siyasi ve dinî yönetimin birbirinden ayrıldığına (E) Hilafetin Billgretin halife!! A) Türk geleneklerinin terk edildiğine B) Islamiyet'in sosyal yaşantıda değişim ortaya çıkardığına C) Hükümdarin otoritesini güçlendirdiğine Selçuklu hükümdarı tarafından temsil edildiğine
8.
Osmanlı timar sisteminde vergi memuru konumundaki dir-
lik sahibi ne toprağın şahibine de halkın efendisi durumun-
daydı. Dirlik sahiplerinin yetkileri devletin koyduğu kanun-
larla sınırlandırılmıştı. Bu nedenle dirlik sahipleri kendilerine
bırakılan toprakları satamaz, devredemez ve miras bıraka-
mazlardı. Kanunlara aykırı davranmaları hâlinde ise toprak-
larına devlet tarafından el konulabilirdi.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden han-
gisini engellediği savunulabilir?
Eyaletlerde güvenliğin sağlanmasını
B) Tarım gelirlerinin artmasını
C) Toprağa bağlı feodal bir düzenin oluşmasını
D) Türklerin şehir hayatında etkinliğinin artmasını
E) Konargöçerlerin yerleşik hayata geçirilmesini
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
8. Osmanlı timar sisteminde vergi memuru konumundaki dir- lik sahibi ne toprağın şahibine de halkın efendisi durumun- daydı. Dirlik sahiplerinin yetkileri devletin koyduğu kanun- larla sınırlandırılmıştı. Bu nedenle dirlik sahipleri kendilerine bırakılan toprakları satamaz, devredemez ve miras bıraka- mazlardı. Kanunlara aykırı davranmaları hâlinde ise toprak- larına devlet tarafından el konulabilirdi. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden han- gisini engellediği savunulabilir? Eyaletlerde güvenliğin sağlanmasını B) Tarım gelirlerinin artmasını C) Toprağa bağlı feodal bir düzenin oluşmasını D) Türklerin şehir hayatında etkinliğinin artmasını E) Konargöçerlerin yerleşik hayata geçirilmesini