İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yazının İcadı ve Önemi Soruları

1.
SORU BANKASI
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
TARIH
Orhan Bey Dönemi'nde Karesioğulları'nın Osmanlı
Devleti'ne bağlanmasıyla,
I. Türk birliğini sağlama çalışmaları başlamıştır.
II. Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır.
III. Karesi komutanları Osmanlı himayesine girmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
1. SORU BANKASI Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler TARIH Orhan Bey Dönemi'nde Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasıyla, I. Türk birliğini sağlama çalışmaları başlamıştır. II. Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır. III. Karesi komutanları Osmanlı himayesine girmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
2.
Osmanlı ordusunda yaya ve müsellemler; yol açar, siper
kazar, cephane ve zahire taşırlardı.
Bu uygulama ile;
1. fetihleri hızlandırma,
II. düşmanlara karşı yıpratma saldırıları düzenleme,
III. ordunun ilerleyişini hızlandırma
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
2. Osmanlı ordusunda yaya ve müsellemler; yol açar, siper kazar, cephane ve zahire taşırlardı. Bu uygulama ile; 1. fetihleri hızlandırma, II. düşmanlara karşı yıpratma saldırıları düzenleme, III. ordunun ilerleyişini hızlandırma hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve III
10. 1908 yılında içerde ve dışarda gelişen olaylar üzerine İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti harekete geçmeye karar vermiştir.
Aralarında Niyazi Bey, Enver Bey gibi ünlü subayların da
bulunduğu askerî gruplar, 23 Temmuz 1908'de Sultan II.
Abdülhamit'e Kanun-i Esasi'yi yeniden yürürlüğe koydur-
mayı başarmıştır. Böylece II. Meşrutiyet Dönemi başlamış
ve otuz yıllık bir aradan sonra yeniden mebus seçimi ya-
pılmıştır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) II. Meşrutiyet'in ilanında iç ve dış faktörler etkili olmuştur.
B) Kanun-i Esasi'nin yeniden ilanıyla II. Abdülhamit Dönemi
sona ermiştir.
C) Askerî çevrelerden bazıları demokrasiden yana tutum
takınmıştır.
D) II. Abdülhamit' in belli dönemlerinde halk yönetime ortak
olmuştur.
E) İttihat ve Terakki Cemiyeti yaşanan sorunlara karşı meş-
rutiyeti çözüm olarak görmüştür.
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
10. 1908 yılında içerde ve dışarda gelişen olaylar üzerine İtti- hat ve Terakki Cemiyeti harekete geçmeye karar vermiştir. Aralarında Niyazi Bey, Enver Bey gibi ünlü subayların da bulunduğu askerî gruplar, 23 Temmuz 1908'de Sultan II. Abdülhamit'e Kanun-i Esasi'yi yeniden yürürlüğe koydur- mayı başarmıştır. Böylece II. Meşrutiyet Dönemi başlamış ve otuz yıllık bir aradan sonra yeniden mebus seçimi ya- pılmıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) II. Meşrutiyet'in ilanında iç ve dış faktörler etkili olmuştur. B) Kanun-i Esasi'nin yeniden ilanıyla II. Abdülhamit Dönemi sona ermiştir. C) Askerî çevrelerden bazıları demokrasiden yana tutum takınmıştır. D) II. Abdülhamit' in belli dönemlerinde halk yönetime ortak olmuştur. E) İttihat ve Terakki Cemiyeti yaşanan sorunlara karşı meş- rutiyeti çözüm olarak görmüştür.
beslenmesi
lanması
anılması
asi
1. mezhep birliğinin kurulması,
II. sınırların genişlemesi,
III. fetihlerin yaygınlaşması
E) Koyunhisar Savaşı
13. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde Kapıkulu Ocakları
sında "Ocak devlet içindir." anlayışı benimsenmiştir.
Buna göre Yeniçeriler arasındaki bu anlayış;
A) Yalnız I
D) II ve III
alanlarından hangilerine doğrudan katkısı olduğu sa-
vunulabilir?
B) I ve II
ndığı Savaşı
D) Maltepe Savaşı
sağıdakilerden hangisi Osmanlı
La Yakın Doğu ve
biri do
E) I, II ve III
ara-
C) I ve III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
beslenmesi lanması anılması asi 1. mezhep birliğinin kurulması, II. sınırların genişlemesi, III. fetihlerin yaygınlaşması E) Koyunhisar Savaşı 13. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde Kapıkulu Ocakları sında "Ocak devlet içindir." anlayışı benimsenmiştir. Buna göre Yeniçeriler arasındaki bu anlayış; A) Yalnız I D) II ve III alanlarından hangilerine doğrudan katkısı olduğu sa- vunulabilir? B) I ve II ndığı Savaşı D) Maltepe Savaşı sağıdakilerden hangisi Osmanlı La Yakın Doğu ve biri do E) I, II ve III ara- C) I ve III
ite
e
ju
h
7
Su
lirli
e
rler
1. Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır hiyeroglif
yazısını örnek alarak tarihte kullanılan ilk alfabe-
yi geliştirmişlerdir. Fenike alfabesi Yunanlılar ve
Romalılar tarafından kullanılmış ve günümüzdeki
Latin alfabesinin temelini oluşturmuştur.
Bu bilgiye göre günümüzde kullandığımız alfa-
be,
I. Doğu Akdeniz,
II. Mezopotomya,
III. Ege
uygarlıklarından hangilerinin katkısıyla oluştu-
rulmuştur?
A) Yalnız I
DYI ve III
B) Yalnız II
for
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4.
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
ite e ju h 7 Su lirli e rler 1. Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır hiyeroglif yazısını örnek alarak tarihte kullanılan ilk alfabe- yi geliştirmişlerdir. Fenike alfabesi Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılmış ve günümüzdeki Latin alfabesinin temelini oluşturmuştur. Bu bilgiye göre günümüzde kullandığımız alfa- be, I. Doğu Akdeniz, II. Mezopotomya, III. Ege uygarlıklarından hangilerinin katkısıyla oluştu- rulmuştur? A) Yalnız I DYI ve III B) Yalnız II for C) Yalnız III E) I, II ve III 4.
anlayınca Türk-
9. Çinliler, Hunları savaşlarda yenemeyeceklerini
leri birbirine düşürme politikası izlemişlerdir. Bu politikaların
sonucunda Hunlar önce ikiye ayrılmış, sonra da siyasi var-
lıkları sona ermiştir.
Buna göre,
I. ticaretin gelişmesi,
II. yerleşik hayata geçilmesi,
III. toplumda birlik ve dayanışmanın güçlenmesi
olgularından hangilerinin, devletlerin siyasal varlıkları-
ni korumalarında doğrudan etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
anlayınca Türk- 9. Çinliler, Hunları savaşlarda yenemeyeceklerini leri birbirine düşürme politikası izlemişlerdir. Bu politikaların sonucunda Hunlar önce ikiye ayrılmış, sonra da siyasi var- lıkları sona ermiştir. Buna göre, I. ticaretin gelişmesi, II. yerleşik hayata geçilmesi, III. toplumda birlik ve dayanışmanın güçlenmesi olgularından hangilerinin, devletlerin siyasal varlıkları- ni korumalarında doğrudan etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
5.
II. Mahmut, Anadolu ve Rumeli'de etkin bir güç olan ayanlarla
Senediittifak Sözleşmesi'ni yapmıştır.
Bu bilgi Osmanlı Devleti'yle ilgili;
I. ayanlığın resmiyet kazandığı,
II. iç sorunların dış soruna dönüştüğü,
III. merkeziyetçi yönetimin zayıfladığı X
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B
I ve III
B) Yalniz II
E) I, II ve III
C) I e II
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
5. II. Mahmut, Anadolu ve Rumeli'de etkin bir güç olan ayanlarla Senediittifak Sözleşmesi'ni yapmıştır. Bu bilgi Osmanlı Devleti'yle ilgili; I. ayanlığın resmiyet kazandığı, II. iç sorunların dış soruna dönüştüğü, III. merkeziyetçi yönetimin zayıfladığı X durumlarından hangilerinin göstergesidir? A) Yalnız I B I ve III B) Yalniz II E) I, II ve III C) I e II
aki
e-
mi
er-
5. Sümerler tapınak depolarına giren ürünlerin mik-
tarı ve çeşitliliği arttıkça toplama ve dağıtma iş-
lemlerinde zorluklarla karşılaşmışlardır.
Bu zorluğun aşağıdakilerden hangisinin icadına
ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Pi sayısı
B) Ay takvimi
Çivi yazısı
D) Kâğıt
G
EX Mürekkep
19/16
9.
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
aki e- mi er- 5. Sümerler tapınak depolarına giren ürünlerin mik- tarı ve çeşitliliği arttıkça toplama ve dağıtma iş- lemlerinde zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu zorluğun aşağıdakilerden hangisinin icadına ortam hazırladığı söylenebilir? A) Pi sayısı B) Ay takvimi Çivi yazısı D) Kâğıt G EX Mürekkep 19/16 9.
7.
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Tülay Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerine Orta Doğu ve
Kuzey Afrika'nın Osmanlı hakimiyetine alınmasının, şii tehdi-
dinin bertaraf edilmesi ve Anadolu'da Türk siyasal birliğinin
sağlanmasının hangi padişah döneminde olduğunu sormuş-
Yo
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi
beklenir?
tur.
A) II. Mehmet
Dr. Süleyman
B) II. Bayezid
E) IV. Murat
et. Selim
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
7. SOSYAL BİLİMLER TESTİ Tülay Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerine Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın Osmanlı hakimiyetine alınmasının, şii tehdi- dinin bertaraf edilmesi ve Anadolu'da Türk siyasal birliğinin sağlanmasının hangi padişah döneminde olduğunu sormuş- Yo Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? tur. A) II. Mehmet Dr. Süleyman B) II. Bayezid E) IV. Murat et. Selim
j
9.
Hz. Ömer Dönemi'nde:
TE
ilk düzenli ordular ve ordugâh şehirleri kurulmuş,
ikta sisteminin temelleri atılmış,
askerî posta teşkilatı kurulmuş,
fethedilen yerlere Arabistan'ın çeşitli yerlerinden
getirilen aileler yerleştirilmiştir.
Bu düzenlemelerle ulaşılmak istenen hedefler arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Merkezle taşra arasında irtibatı sağlayabilmek
BY Toprakları daha verimli kullanabilmek
C) Yöneticileri, askerî kesimden seçebilmek
D Orduların durumunu yakından takip etmek
E) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
10. Hz. Osman Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in düzenlemesi
lopon Kur'an coğaltılarak cesitli yerlere
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
j 9. Hz. Ömer Dönemi'nde: TE ilk düzenli ordular ve ordugâh şehirleri kurulmuş, ikta sisteminin temelleri atılmış, askerî posta teşkilatı kurulmuş, fethedilen yerlere Arabistan'ın çeşitli yerlerinden getirilen aileler yerleştirilmiştir. Bu düzenlemelerle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Merkezle taşra arasında irtibatı sağlayabilmek BY Toprakları daha verimli kullanabilmek C) Yöneticileri, askerî kesimden seçebilmek D Orduların durumunu yakından takip etmek E) Merkezî otoriteyi güçlendirmek 10. Hz. Osman Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim'in düzenlemesi lopon Kur'an coğaltılarak cesitli yerlere
5
5.
"Bir toplum, cinslerden yalnız birinin çağdaş gerekleri
kazanmasıyla yetinirse o toplum yarı yarıya güçsüz kalmış
demektir. Bir toplumun bir organı faaliyette bulunurken
diğer bir organı hareketsiz kalırsa o toplum felçlidir. Bunun
için bizim toplumumuzda ilim ve fen lazım ise bunları aynı
derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın kazanma-
ları lazımdır..."
Atatürk'ün bu sözü;
I. laiklik
II. halkçılık
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin benimsenmesi gereğini ifade
etmektedir?
A) Yalnız I
D) Ive Ill
B) Yalnız II
E) I,II ve III
C) I ve II
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
5 5. "Bir toplum, cinslerden yalnız birinin çağdaş gerekleri kazanmasıyla yetinirse o toplum yarı yarıya güçsüz kalmış demektir. Bir toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı hareketsiz kalırsa o toplum felçlidir. Bunun için bizim toplumumuzda ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın kazanma- ları lazımdır..." Atatürk'ün bu sözü; I. laiklik II. halkçılık III. inkılapçılık ilkelerinden hangilerinin benimsenmesi gereğini ifade etmektedir? A) Yalnız I D) Ive Ill B) Yalnız II E) I,II ve III C) I ve II
Veziriazam Sokollu Mehmet Paşa, Mısır'ın Süveyş
bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz'i Akdeniz'e
bağlamak istedi.
Veziriazam Sokollu Mehmet Paşa'nın bu pro-
jeyle,
I. Akdeniz'deki asıl Osmanlı donanmasını Kızıl-
deniz yoluyla Hint Okyanusu'na geçirme,
II. Baharat Yolu ticaretini yeniden canlandırma,
III. Hint Müslümanlarına yardım etme
hedeflerinden hangilerini amaçladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E1, II ve III
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
Veziriazam Sokollu Mehmet Paşa, Mısır'ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlamak istedi. Veziriazam Sokollu Mehmet Paşa'nın bu pro- jeyle, I. Akdeniz'deki asıl Osmanlı donanmasını Kızıl- deniz yoluyla Hint Okyanusu'na geçirme, II. Baharat Yolu ticaretini yeniden canlandırma, III. Hint Müslümanlarına yardım etme hedeflerinden hangilerini amaçladığı söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E1, II ve III
ida-
söy-
SINAV YAYINLARI
12. XVIII. yüzyıldan itibaren;
Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine müdahale
etmesi,
Orduda yenilik yapma ihtiyacının ortaya çıkması
gelişmelerinin yaşanmasında;
●
1. Mısır Meselesi,
II. Şark Meselesi,
III. Boğazlar Sorunu
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
ebnice
holignari nstantelminoy
B) Yalnız II
atuak iain D) I ve III
boğazlar acti
C) Yalnız III
E) I, II ve III
MAisya
etti
13. Aydınlanma Dönemi ve Fransız İhtilali
N
TARİH
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
ida- söy- SINAV YAYINLARI 12. XVIII. yüzyıldan itibaren; Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi, Orduda yenilik yapma ihtiyacının ortaya çıkması gelişmelerinin yaşanmasında; ● 1. Mısır Meselesi, II. Şark Meselesi, III. Boğazlar Sorunu durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I ebnice holignari nstantelminoy B) Yalnız II atuak iain D) I ve III boğazlar acti C) Yalnız III E) I, II ve III MAisya etti 13. Aydınlanma Dönemi ve Fransız İhtilali N TARİH
ete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
1
10. Ankara Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi
Osmanlı Devleti'nde tahta geçişte düzenli bir veraset
sisteminin olmadığına kanıt olur?
A Bizans'ın ömrünün uzaması
B) Şehzadenin farklı şehirlerde hükümdarlıklarını ilan et-
mesi
CV Balkanlardaki fetih hareketlerinin durması
D) Beyliklerin bağımsızlığını yeniden kazanması
Yıldırım Bayezid ve Şehzade Mustafa'nın esir düşmesi
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
ete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 10. Ankara Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti'nde tahta geçişte düzenli bir veraset sisteminin olmadığına kanıt olur? A Bizans'ın ömrünün uzaması B) Şehzadenin farklı şehirlerde hükümdarlıklarını ilan et- mesi CV Balkanlardaki fetih hareketlerinin durması D) Beyliklerin bağımsızlığını yeniden kazanması Yıldırım Bayezid ve Şehzade Mustafa'nın esir düşmesi
4. Milli Mücadele Hazırlık döneminde gerçekleşen
aşağıdaki gelişmelerin hangisinde I. grupta veri-
lenin II. grupta verilene ortam hazırladığı söyle-
nebilir?
1
A Havza Genelgesi'nin
yayınlanması
B Amasya Görüşmeleri-
nin yapılması
Erzurum Kongresi'nin
toplanması
D) Sivas Kongresi'nin
yapılması
E) Misak-Milli'nin ilan
edilmesi
11
Halkın işgaller karşı-
sında bilinçlenmesi
Manda ve Himaye
fikrinin reddedilmesi
Anadoludaki cemiyet-
lerin birleştirilmesi
Son Osmanlı Mebu-
san Meclisi'nin top-
lanma kararının alın-
ması
Ulusal egemenliğin
gerçekleştirilmesi
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
4. Milli Mücadele Hazırlık döneminde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde I. grupta veri- lenin II. grupta verilene ortam hazırladığı söyle- nebilir? 1 A Havza Genelgesi'nin yayınlanması B Amasya Görüşmeleri- nin yapılması Erzurum Kongresi'nin toplanması D) Sivas Kongresi'nin yapılması E) Misak-Milli'nin ilan edilmesi 11 Halkın işgaller karşı- sında bilinçlenmesi Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi Anadoludaki cemiyet- lerin birleştirilmesi Son Osmanlı Mebu- san Meclisi'nin top- lanma kararının alın- ması Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi
5.
Osmanlı Devleti'nde ilk divanhane Fatih Sultan Mehmet
Dönemi'nde yapılmış ahşap bir binaydı. Divan-ı Hümayun
üyeleri haftanın dört günü burada toplanırdı. Divan üyeleri
olan sadrazam, kubbealtı vezirleri, Anadolu ve Rumeli
kazaskerleri devlet işlerini görüşüp padişaha arz etmek
üzere karar alır, davalara bakarlardı. İhtiyaç duyulması
halinde şeyhülislam da toplantılara davet edilirdi. Divan-ı
Hümayun'un diğer görevlileri; nişancı, defterdar,
reisülküttap, tezkireciler ve katiplerdi. Bu toplantılar da
devletin siyasi, idari, mali, örfi işleri ve halkın önemli
davaları da görüşülürdü. Ayrıca sadrazamın elçi kabulleri
ve padişah kızlarının nikahları da buralarda yapılırdı.
Bu bilgilere göre, Divan-ı Hümayun hakkında
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)
Belli bir hiyerarşinin esas alındığına +
B) Şeyhülislamın, doğal üyesi olmadığına
Farklı konuların görüşüldüğüne
C)
Karar organı olarak kurulduğuna -
E) Belli günlerde toplandığına
Tarih
Yazının İcadı ve Önemi
5. Osmanlı Devleti'nde ilk divanhane Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yapılmış ahşap bir binaydı. Divan-ı Hümayun üyeleri haftanın dört günü burada toplanırdı. Divan üyeleri olan sadrazam, kubbealtı vezirleri, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri devlet işlerini görüşüp padişaha arz etmek üzere karar alır, davalara bakarlardı. İhtiyaç duyulması halinde şeyhülislam da toplantılara davet edilirdi. Divan-ı Hümayun'un diğer görevlileri; nişancı, defterdar, reisülküttap, tezkireciler ve katiplerdi. Bu toplantılar da devletin siyasi, idari, mali, örfi işleri ve halkın önemli davaları da görüşülürdü. Ayrıca sadrazamın elçi kabulleri ve padişah kızlarının nikahları da buralarda yapılırdı. Bu bilgilere göre, Divan-ı Hümayun hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Belli bir hiyerarşinin esas alındığına + B) Şeyhülislamın, doğal üyesi olmadığına Farklı konuların görüşüldüğüne C) Karar organı olarak kurulduğuna - E) Belli günlerde toplandığına