Soru:

25. Orta Asya Türklerinde göçebe bir yaşam tarzının sür- dürülmesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? A) Tarım

25. Orta Asya Türklerinde göçebe bir yaşam tarzının sür-
dürülmesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı
söylenemez?
A) Tarım üretiminin gelişmemesine
B) Hapis cezalarının kısa süreli olmasına
C) İpekli dokumacılığa ağırlık verilmesine
D) Kalıcı mimari eserlerin görülmemesine
E) Sosyal sınıflaşmanın belirgin olmamasına

25. Orta Asya Türklerinde göçebe bir yaşam tarzının sür- dürülmesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? A) Tarım üretiminin gelişmemesine B) Hapis cezalarının kısa süreli olmasına C) İpekli dokumacılığa ağırlık verilmesine D) Kalıcı mimari eserlerin görülmemesine E) Sosyal sınıflaşmanın belirgin olmamasına