Soru:

25. Orta Asya'nın iklim şartları ve geniş bozkırlarla kaplı olması insanları konar-göçer yaşamaya mecbur bırakmıştır Bu durumun,

25. Orta Asya'nın iklim şartları ve geniş bozkırlarla kaplı
olması insanları konar-göçer yaşamaya mecbur
bırakmıştır
Bu durumun,
28
iktisadi anlayış,
the sosyal yapi
Laskeri vapi
unsurlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11
D) I ve 11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Deneme Sınavı -08

25. Orta Asya'nın iklim şartları ve geniş bozkırlarla kaplı olması insanları konar-göçer yaşamaya mecbur bırakmıştır Bu durumun, 28 iktisadi anlayış, the sosyal yapi Laskeri vapi unsurlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) I ve 11 C) Yalnız III E) I, II ve III Deneme Sınavı -08