Soru:

25. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde vezirler, daha çok Türkmenler arasından seçilirken Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nden itib

25. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde vezirler, daha
çok Türkmenler arasından seçilirken Fatih Sultan
Mehmet Dönemi'nden itibaren yaygın olarak devşirme
kökenli devlet adamları vezirlik makamına getirilmeye
başlanmıştır.
Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine yönelik bir
tercih olduğu söylenebilir?
A) Padişahın otoritesini güçlendirmeye
B) Devlet yönetiminde sadrazamın etkinliğini azaltmaya
C) Divanın etkinliğini artırmaya
Osmanlı iç işlerine karışılmasını önlemeye
E) Vergi sisteminin düzene sokulmasını sağlamaya
ATO

25. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde vezirler, daha çok Türkmenler arasından seçilirken Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nden itibaren yaygın olarak devşirme kökenli devlet adamları vezirlik makamına getirilmeye başlanmıştır. Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine yönelik bir tercih olduğu söylenebilir? A) Padişahın otoritesini güçlendirmeye B) Devlet yönetiminde sadrazamın etkinliğini azaltmaya C) Divanın etkinliğini artırmaya Osmanlı iç işlerine karışılmasını önlemeye E) Vergi sisteminin düzene sokulmasını sağlamaya ATO