Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in, devle-
tin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış
olduğu uygulamalardan biri değildir?
A) Vezir-i âzamlık ve beylerbeyliği gibi önemli görevlere
devşirme sisteminden yetişenlerin getirilmesi
B) "Devletin toprakları, padişahındır." anlayışına geçilmesi
C) Kişisel mülk ve servetin veraset yoluyla belli ailelerin elin-
de toplanmasını engellemek amacıyla müsadere siste-
minin uygulanması
D) Divânda alınan kararların vezir-i âzam aracılığıyla padi-
şahın onayına sunulması
E) İstanbul'un fethi sonrasında Venediklilere bazı ticari im-
tiyazlar tanınması
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in, devle- tin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu uygulamalardan biri değildir? A) Vezir-i âzamlık ve beylerbeyliği gibi önemli görevlere devşirme sisteminden yetişenlerin getirilmesi B) "Devletin toprakları, padişahındır." anlayışına geçilmesi C) Kişisel mülk ve servetin veraset yoluyla belli ailelerin elin- de toplanmasını engellemek amacıyla müsadere siste- minin uygulanması D) Divânda alınan kararların vezir-i âzam aracılığıyla padi- şahın onayına sunulması E) İstanbul'un fethi sonrasında Venediklilere bazı ticari im- tiyazlar tanınması
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Akdeniz ile Kızıl-
deniz'i birleştirmeye yönelik olarak Süveyş Kanalı
Projesi'ni gerçekleştirmeye çabalamıştır.
Bu politikanın,
1. Rusya'nın güneye inmesini engellemek,
II. Baharat ticaret yolunu canlandırmak,
III. Orta Asya Türkleriyle birleşmek
hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Akdeniz ile Kızıl- deniz'i birleştirmeye yönelik olarak Süveyş Kanalı Projesi'ni gerçekleştirmeye çabalamıştır. Bu politikanın, 1. Rusya'nın güneye inmesini engellemek, II. Baharat ticaret yolunu canlandırmak, III. Orta Asya Türkleriyle birleşmek hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
10. XVI. yüzyılın başında İran'da ortaya çıkan Safevi
Devleti, sınırlarını Anadolu'ya doğru genişletmek
isteyince hem Osmanlıların hem de Memlükluların
hâkimiyetini ve gücünü tehdit etmeye başlamıştır.
Bu durumun aşağıdaki savaşlardan hangisine
neden olduğu söylenebilir?
A) Ankara
B) Varna
D) Niğbolu E) Sırpsındığı
(C) Çaldırar
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
10. XVI. yüzyılın başında İran'da ortaya çıkan Safevi Devleti, sınırlarını Anadolu'ya doğru genişletmek isteyince hem Osmanlıların hem de Memlükluların hâkimiyetini ve gücünü tehdit etmeye başlamıştır. Bu durumun aşağıdaki savaşlardan hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Ankara B) Varna D) Niğbolu E) Sırpsındığı (C) Çaldırar
11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
üfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
rilan kısmına işaretleyiniz.
nilk 3. İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, kiliselerin
birleşmesine karşı çıkmasıyla tanınan Gennadios Scholarios'a
Ortodoks Patrikliği'ni yaşatma görevini verdi. İstanbul'da Er-
meni Patrikhanesi de açtıran Fatih; Iran, Islam, Türk ve Roma
hükümdarlık geleneklerini şahsında birleştirmeye çalıştı.
Fatih Sultan Mehmet'in bu siyasetinin hedefleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A Rumların Vatikan'ın nüfuzuna girmesini engellemek
BY Geçmiş uygarlıkların birikimlerinden yararlanmak
Hoşgörülü bir yönetim oluşturmak
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
E) Hristiyan mezhep birliğini sağlamak
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), üfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. rilan kısmına işaretleyiniz. nilk 3. İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, kiliselerin birleşmesine karşı çıkmasıyla tanınan Gennadios Scholarios'a Ortodoks Patrikliği'ni yaşatma görevini verdi. İstanbul'da Er- meni Patrikhanesi de açtıran Fatih; Iran, Islam, Türk ve Roma hükümdarlık geleneklerini şahsında birleştirmeye çalıştı. Fatih Sultan Mehmet'in bu siyasetinin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A Rumların Vatikan'ın nüfuzuna girmesini engellemek BY Geçmiş uygarlıkların birikimlerinden yararlanmak Hoşgörülü bir yönetim oluşturmak D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek E) Hristiyan mezhep birliğini sağlamak
Osmanlı Devleti'nin XV ve XVI. yüzyıllardaki aşa-
ğıdaki faaliyetlerinden hangisi "Hristiyan birliğini
bozma" amacına yönelik değildir?
A) Venediklilere ticari ayrıcalık tanıması
B) Ortodokslar için patrik ataması yapması
C) Almanya'daki Protestanların desteklemesi
D) Avusturya seferine çıkması
E) Fransa'ya kapitülasyon hakkı vermesi
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Osmanlı Devleti'nin XV ve XVI. yüzyıllardaki aşa- ğıdaki faaliyetlerinden hangisi "Hristiyan birliğini bozma" amacına yönelik değildir? A) Venediklilere ticari ayrıcalık tanıması B) Ortodokslar için patrik ataması yapması C) Almanya'daki Protestanların desteklemesi D) Avusturya seferine çıkması E) Fransa'ya kapitülasyon hakkı vermesi
6.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Fransa'ya
şartlarını Osmanlı'nın hazırladığı bazı kapitülasyonlar
verilmiştir.
-XVIII. yüzyılda ise Fransa'ya verilen kapitülasyonlar,
antlaşmalardaki arabuluculuğundan dolayı, isteme-
yerekte olsa sürekli hale getirilmiştir.
1
Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde zaman
içinde Osmanlı Devleti'nin,
1. Siyasi ve askeri gücü
II. Uluslararası etkinliği
III. Nüfus oranı
durumlarının hangilerinde azalma yaşandığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
9.
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Fransa'ya şartlarını Osmanlı'nın hazırladığı bazı kapitülasyonlar verilmiştir. -XVIII. yüzyılda ise Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, antlaşmalardaki arabuluculuğundan dolayı, isteme- yerekte olsa sürekli hale getirilmiştir. 1 Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde zaman içinde Osmanlı Devleti'nin, 1. Siyasi ve askeri gücü II. Uluslararası etkinliği III. Nüfus oranı durumlarının hangilerinde azalma yaşandığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III 9.
11. İlk dönem Osmanlı padişahları, Balkanlar'daki fetihlerin ya-
nında Anadolu'daki Türk beyliklerini de itaat altına almak
için mücadele vermişlerdir.
Bu bilgilere göre,
1. İki yönlü büyüme stratejisi izlenmiştir.
II. İslamiyetin Anadolu'da yayılmasına çalışılmıştır.
III. Anadolu'da kalıcı bir siyasi yapı oluşturulmak istenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
11. İlk dönem Osmanlı padişahları, Balkanlar'daki fetihlerin ya- nında Anadolu'daki Türk beyliklerini de itaat altına almak için mücadele vermişlerdir. Bu bilgilere göre, 1. İki yönlü büyüme stratejisi izlenmiştir. II. İslamiyetin Anadolu'da yayılmasına çalışılmıştır. III. Anadolu'da kalıcı bir siyasi yapı oluşturulmak istenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III
11. Türklerin Enderun Mektebi'nde eğitim görmelerinin
önünü açan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden
hangisidir?
TS
A) I. Süleyman
B) II. Mehmet
C) II. Murat
D) I. Selim
E) II. Bayezit
2
lo chel
som intğilsoni
plo
18y6162 (8
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
11. Türklerin Enderun Mektebi'nde eğitim görmelerinin önünü açan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? TS A) I. Süleyman B) II. Mehmet C) II. Murat D) I. Selim E) II. Bayezit 2 lo chel som intğilsoni plo 18y6162 (8
Osmanlı Beyliği'nin gelişip batı yönünde genişle-
mesinde;
1. Rumeli'ye geçilmesi
II. Bizans ile akrabalık bağın kurulması
III. Beyliklerden kız çeyizi ya da satın alma yoluyla
toprak alınması
durumlarından hangileri, daha etkili olmuştur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız !
Cong
D) I velll
E) II ve III
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Osmanlı Beyliği'nin gelişip batı yönünde genişle- mesinde; 1. Rumeli'ye geçilmesi II. Bizans ile akrabalık bağın kurulması III. Beyliklerden kız çeyizi ya da satın alma yoluyla toprak alınması durumlarından hangileri, daha etkili olmuştur? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız ! Cong D) I velll E) II ve III
Bilgisi (16-20)
O soru vardır.
tonguç KAMPÜS
3.
4.
DUNG
69479
TARIH
COZUMLERI
Tem
KODU OKUT
ya da
YAZ
Deneme çözme süreni
kutucuk içine yazabilirsin
dk.
0-1
Osmanlı Devleti Anadolu beylikleriyle ilişkilerinde ilk zaman-
lar barışçı politikalar uygulamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikalar kapsamında değer-
lendirilemez?
A) I. Murat'ın kızıyla Karamanoğlu Ali Bey'in evli olması
B) Germiyanoğullarının çeyiz olarak bir kısım yerleri Osman-
liya bırakması
C) Hamitoğullarından parayla bazı yerlerin alınması
D) Balkan fetihlerinde beyliklerin askerlerinden yararlanılması
E) Yıldırım Bayezid'in Kütahya'yı Anadolu Beylerbeyliğinin
merkezi yapması
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili se-
Is Apodo:
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Bilgisi (16-20) O soru vardır. tonguç KAMPÜS 3. 4. DUNG 69479 TARIH COZUMLERI Tem KODU OKUT ya da YAZ Deneme çözme süreni kutucuk içine yazabilirsin dk. 0-1 Osmanlı Devleti Anadolu beylikleriyle ilişkilerinde ilk zaman- lar barışçı politikalar uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalar kapsamında değer- lendirilemez? A) I. Murat'ın kızıyla Karamanoğlu Ali Bey'in evli olması B) Germiyanoğullarının çeyiz olarak bir kısım yerleri Osman- liya bırakması C) Hamitoğullarından parayla bazı yerlerin alınması D) Balkan fetihlerinde beyliklerin askerlerinden yararlanılması E) Yıldırım Bayezid'in Kütahya'yı Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi yapması Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili se- Is Apodo:
Devleti'nin ilk sis-
olarak Avrupalı
aslı bir düzenle-
ce, Fransızca ve
Kanunu'nun
özelliklerden
Yurt çapında bulunan tüm okulların tek elde toplanma-
Sı, modern eğitim kurumlarının açılması, ilk ve ortaöğ-
retimin temel esaslarının belirlenmesi ile ilgili esaslar;
1. Tevhid-i Tedrisat Kanlynu,
II. Kabotaj Kanunu,
III. Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun
inkılaplarından hangileriyle belirlenmiştir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
THUIL
10. . Türkiye'de dily of
E) 11 ve III
C) Yatriz III
TE
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Devleti'nin ilk sis- olarak Avrupalı aslı bir düzenle- ce, Fransızca ve Kanunu'nun özelliklerden Yurt çapında bulunan tüm okulların tek elde toplanma- Sı, modern eğitim kurumlarının açılması, ilk ve ortaöğ- retimin temel esaslarının belirlenmesi ile ilgili esaslar; 1. Tevhid-i Tedrisat Kanlynu, II. Kabotaj Kanunu, III. Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun inkılaplarından hangileriyle belirlenmiştir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III THUIL 10. . Türkiye'de dily of E) 11 ve III C) Yatriz III TE
Roma-Germen İmparatoru Şarlken,
I. Macaristan'ın Balkan toprakları üzerinde ge-
nişleme politikası yürütmesini sağlamıştır.
II. Venedik'le birlikte güçlü bir deniz gücü oluştu-
rarak Akdeniz ve Afrika kıyılarında hâkimiyet
mücadelesine girişmiştir.
III. İran ile ittifak yapma yoluna gitmiştir.
Roma - Germen İmparatoru Şarlken'in bu po-
litikalarından hangilerinin Osmanlı Devleti ile
askerî mücadeleye girmesine neden olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) Il ve III
karekök
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Roma-Germen İmparatoru Şarlken, I. Macaristan'ın Balkan toprakları üzerinde ge- nişleme politikası yürütmesini sağlamıştır. II. Venedik'le birlikte güçlü bir deniz gücü oluştu- rarak Akdeniz ve Afrika kıyılarında hâkimiyet mücadelesine girişmiştir. III. İran ile ittifak yapma yoluna gitmiştir. Roma - Germen İmparatoru Şarlken'in bu po- litikalarından hangilerinin Osmanlı Devleti ile askerî mücadeleye girmesine neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) Il ve III karekök
A
SYAL BİLİMLER TESTİ
6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
ak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
yısı 25'tir.
er Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
laylar
liliği-
kla-
un,
-?
+)
AYDIN YAYINLARI
3. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde, Doğu Akdeniz'in en
büyük donanmasına ve ticaret filosuna sahip gücü olan
Venediklilerle girişilen mücadelenin sonucunda siyasi
ve askeri üstünlük kabul ettirilse de yapılan antlaşma
da Venedik'e, İstanbul'da elçi bulundurma ve Osmanl
karasularında ticaret yapma hakkı tanınmıştır.
Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir politika izlemesi
nin amaçları arasında;
I. Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulabilecek bir
Haçlı İttifakı'na, Venedik'in katılmasını engelle-
mek
II. Akdeniz ticaretinin olumsuz etkilenmesini önle-
mek
smic Mil
II. italya'da girişeceği fetih hareketlerine ortam ha-
zırlamak
düşüncelerinden hangilerinin yer aldığı söylene
mez?
A
TYT Deneme Sınavi-3
A) Yalnızl
D) I ve II
B) Yalnız II
C)Yalnız III
Et ve Ill
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
A SYAL BİLİMLER TESTİ 6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), ak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için yısı 25'tir. er Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. laylar liliği- kla- un, -? +) AYDIN YAYINLARI 3. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde, Doğu Akdeniz'in en büyük donanmasına ve ticaret filosuna sahip gücü olan Venediklilerle girişilen mücadelenin sonucunda siyasi ve askeri üstünlük kabul ettirilse de yapılan antlaşma da Venedik'e, İstanbul'da elçi bulundurma ve Osmanl karasularında ticaret yapma hakkı tanınmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir politika izlemesi nin amaçları arasında; I. Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulabilecek bir Haçlı İttifakı'na, Venedik'in katılmasını engelle- mek II. Akdeniz ticaretinin olumsuz etkilenmesini önle- mek smic Mil II. italya'da girişeceği fetih hareketlerine ortam ha- zırlamak düşüncelerinden hangilerinin yer aldığı söylene mez? A TYT Deneme Sınavi-3 A) Yalnızl D) I ve II B) Yalnız II C)Yalnız III Et ve Ill
6.
Timarlı sipahiler, eyalet ordusunun en önemli ve en ka-
labalık atlı kuvvetleri idi.
Timarlı sipahiler devşirmelerden oluşurdu.
Özürsüz olarak sefere katılmayan sipahinin dirliği elinder
alınırdı.
Osmanlı Devleti timarlı sipahileri, merkezi otoritenin ve
saltanatın alternatif koruyucuları olarak görürdü.
Timarlı sipahiler devletten maaş alır, ganimet elde eder
lerdi.
Timarlı sipahilerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerder
kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
6. Timarlı sipahiler, eyalet ordusunun en önemli ve en ka- labalık atlı kuvvetleri idi. Timarlı sipahiler devşirmelerden oluşurdu. Özürsüz olarak sefere katılmayan sipahinin dirliği elinder alınırdı. Osmanlı Devleti timarlı sipahileri, merkezi otoritenin ve saltanatın alternatif koruyucuları olarak görürdü. Timarlı sipahiler devletten maaş alır, ganimet elde eder lerdi. Timarlı sipahilerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerder kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595
7. Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile dü-
şünüldüğünde T. Süleyman Devri'nde Osmanlı do-
nanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç oldu-
ğuna kanıt olarak gösterilemez?
A) Preveze Deniz Savaşı
Yunoniston
B) Trablusgarp'ın Fethi Libycivar
C) Rodos'un Fethi ge
D) Cerbe Deniz Savaşı
E) Malta Kuşatması
Tunus
10. Aşağı
tarafı
kayb
A)
B
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595 7. Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile dü- şünüldüğünde T. Süleyman Devri'nde Osmanlı do- nanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç oldu- ğuna kanıt olarak gösterilemez? A) Preveze Deniz Savaşı Yunoniston B) Trablusgarp'ın Fethi Libycivar C) Rodos'un Fethi ge D) Cerbe Deniz Savaşı E) Malta Kuşatması Tunus 10. Aşağı tarafı kayb A) B
hem de
da ols
tan den
n topra
bir gu
egeme
leti, A
yuzy
aşlan
maya
gelin
sinc
4-
Amasya Genelgesinin Türk Milli Mücadelesi'ne ev-
rensel nitelik kattığını savunan bir tarihçi buna ge-
nelgede yer alan aşağıdaki kararlardan hangisini
kanıt olarak gösterebilir?
A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede-
dir.
B) Istanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun ge-
reklerini yerine getirememektedir. Bu durum milleti-
mizi yok olmuş gibi göstermektedir.
Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
D) Milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya du-
yurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli
bir kurulun varlığı gereklidir
E) Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde lağvedilmeye-
cektir
5. Musta
yeni
ülkey
mis
leri k
Bu
Tarih
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
hem de da ols tan den n topra bir gu egeme leti, A yuzy aşlan maya gelin sinc 4- Amasya Genelgesinin Türk Milli Mücadelesi'ne ev- rensel nitelik kattığını savunan bir tarihçi buna ge- nelgede yer alan aşağıdaki kararlardan hangisini kanıt olarak gösterebilir? A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede- dir. B) Istanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun ge- reklerini yerine getirememektedir. Bu durum milleti- mizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. D) Milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya du- yurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir E) Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde lağvedilmeye- cektir 5. Musta yeni ülkey mis leri k Bu