Soru:

25 re 12. Medeni Kanun'da 18 yaşını geçmiş kişilerin dinlerini seç mekte özgür olduğu kabul edilmiştir. Medeni Kanun'un bu madde

25
re
12. Medeni Kanun'da 18 yaşını geçmiş kişilerin dinlerini seç
mekte özgür olduğu kabul edilmiştir.
Medeni Kanun'un bu maddesi Türk inkriabryla ilgili
aşagıdakilerden hangisinin göstergesi değildin?
A) Kişi hak ve özgürlüklerin guvence altına aldığının
B) Demokratik özelliklede sahip olduğunun
c) Laik bir yönetik anlayışı benimsediğinin
D) Dinsel bask ve zorlamalara karşı olduğunun
E) Sinitermina dayalı bir toplumu reddettiğinin
BO
250
HIZ VE RENK YAYINLARI
be
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin Tür-
kiye'de yarattığı sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Medreselerin kapatılması
B) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
C) Toplumda ayrıcalıklı sınıfların ortadan kalkması
D) Yabancı okulların ve azınlık okullarının denetim altina
alınması
E) Karma eğitim sistemine geçilmesi
yhoort teste,

25 re 12. Medeni Kanun'da 18 yaşını geçmiş kişilerin dinlerini seç mekte özgür olduğu kabul edilmiştir. Medeni Kanun'un bu maddesi Türk inkriabryla ilgili aşagıdakilerden hangisinin göstergesi değildin? A) Kişi hak ve özgürlüklerin guvence altına aldığının B) Demokratik özelliklede sahip olduğunun c) Laik bir yönetik anlayışı benimsediğinin D) Dinsel bask ve zorlamalara karşı olduğunun E) Sinitermina dayalı bir toplumu reddettiğinin BO 250 HIZ VE RENK YAYINLARI be Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin Tür- kiye'de yarattığı sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Medreselerin kapatılması B) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması C) Toplumda ayrıcalıklı sınıfların ortadan kalkması D) Yabancı okulların ve azınlık okullarının denetim altina alınması E) Karma eğitim sistemine geçilmesi yhoort teste,