Soru:

25 soru vardır. 1 20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam 2. Cevaplarınızı,

25 soru vardır.
1
20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Mete Han, ülkesinin sinirianni doğuda Böyük Okyanus'a, ba-
tida Hazar Denizi'ne, kuzeyde Sibirya ovalarına, güneyde ise
3. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os-
Himalaya Dağlarına kadar genişletmiş, ayrıca yaptığı askert,
manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin
idari ve sosyal düzenlemelerle kendisinden sonra kurulan Türk
olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini
kabul etmemiştir.
devletlerine omek oluşturmuştur.
Bu bilgiler doğrultusunda Mete Han Devri için aşağıdakiler-
Ingiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda:
den hangisi söylenemez?
Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitolasyon hakkı elde
etmesi,
A) Iç Asya'da Türk boylarının yaşadığı toprakların birleştirildiği Rusya'ya karşı Osmanli - Ingiliz yakınlaşmasının artması,
B) fork töresinin yazılı hale getirildiği
l, Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka-
Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliğin sağlandığı
zanması,
Di Türk devlet teşkilatının temellerinin atildigi
durumlanndan hangilerine zemin hazırlamıştır?
Olkenin doğal sınırlara doğru genişletildiği
ontve It
D) í ve III
EXT. Il ve III
(A) Yalnız
By Yalnizi
!
DJA
www.netlerikalla.com
1917'de, Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da meydana ge-

25 soru vardır. 1 20Funda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına all toplam 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Mete Han, ülkesinin sinirianni doğuda Böyük Okyanus'a, ba- tida Hazar Denizi'ne, kuzeyde Sibirya ovalarına, güneyde ise 3. XIX. yüzyılda Rusya'nın boğazları ele geçirmek amacıyla Os- Himalaya Dağlarına kadar genişletmiş, ayrıca yaptığı askert, manlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerinden tedirgin idari ve sosyal düzenlemelerle kendisinden sonra kurulan Türk olan Ingiltere, Rusların Osmanlı topraklarını paylaşım tekliflerini kabul etmemiştir. devletlerine omek oluşturmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda Mete Han Devri için aşağıdakiler- Ingiltere'nin bu politikası XIX. yüzyılda: den hangisi söylenemez? Ingiltere'nin Osmanlı topraklarında kapitolasyon hakkı elde etmesi, A) Iç Asya'da Türk boylarının yaşadığı toprakların birleştirildiği Rusya'ya karşı Osmanli - Ingiliz yakınlaşmasının artması, B) fork töresinin yazılı hale getirildiği l, Osmanlı Devleti'nin izlediği denge siyasetinin işlerlik ka- Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliğin sağlandığı zanması, Di Türk devlet teşkilatının temellerinin atildigi durumlanndan hangilerine zemin hazırlamıştır? Olkenin doğal sınırlara doğru genişletildiği ontve It D) í ve III EXT. Il ve III (A) Yalnız By Yalnizi ! DJA www.netlerikalla.com 1917'de, Dünya Savaşı devam ederken Rusya'da meydana ge-