%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Soruları

SI
1-
a-
flı
10. Osmanlı Devleti dış borçlanmaya rağmen masraflarını
le karşılayamamış ve Esham-ı cedide adı verilen kâğıt pa-
ra basımına başvurmuştur. Bu senetler bir tür hazine bo-
nosu işlevi görmüştür.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
B2B
A) Dış borçlanma iç borçlanmayı artırmıştır.
B) Emtia üzerindeki fiyat baskısı önlenmiştir. inia
A G
C) Dış borçlar verimli kullanılmamıştır.
D) Devlette finansal kaynaklar aranmıştır.
E) Piyasada sembolik para dolaşımı artmıştır.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
SI 1- a- flı 10. Osmanlı Devleti dış borçlanmaya rağmen masraflarını le karşılayamamış ve Esham-ı cedide adı verilen kâğıt pa- ra basımına başvurmuştur. Bu senetler bir tür hazine bo- nosu işlevi görmüştür. Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? B2B A) Dış borçlanma iç borçlanmayı artırmıştır. B) Emtia üzerindeki fiyat baskısı önlenmiştir. inia A G C) Dış borçlar verimli kullanılmamıştır. D) Devlette finansal kaynaklar aranmıştır. E) Piyasada sembolik para dolaşımı artmıştır.
N
Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade
etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın
doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt
edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun
adına 'Türk Eli' derler. Türk yurdu daha çok büyüktü. Ya-
kın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk'e yurtluk etmemiş
bir kita yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk
atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekler eski ve özellikle yeni
tarih belgelerinde yer almaktadır..."
1.
Atatürk'ün verdiği bilgilerden yararlanarak;
Türklerin farklı coğrafyalara yayıldığı,
11. Türk El tabiri ile Türk yurdunun sınırlarının ortaya ko-
nulduğu,
HH. Türk tarihinin bir bütünlük içinde incelemenin zor olduğu
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive T
T.33'den it.
E) Hve III
C) I ve II
55
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
N Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına 'Türk Eli' derler. Türk yurdu daha çok büyüktü. Ya- kın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk'e yurtluk etmemiş bir kita yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekler eski ve özellikle yeni tarih belgelerinde yer almaktadır..." 1. Atatürk'ün verdiği bilgilerden yararlanarak; Türklerin farklı coğrafyalara yayıldığı, 11. Türk El tabiri ile Türk yurdunun sınırlarının ortaya ko- nulduğu, HH. Türk tarihinin bir bütünlük içinde incelemenin zor olduğu yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive T T.33'den it. E) Hve III C) I ve II 55
10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken;
1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların
basılmasına izin verilmesi,
evi & IDEAL TARİH DENEME
VII. Tanzimat Dönemi'nde batı tarzı okulların ya-
nında medreselerin de eğitime devam etmesi,
III. Yeniçeri Ocağı'nın yanında batı tarzı Nizam-ı
Cedit Ordusu'nun kurulması,
IV. II. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astir-
ması
uygulamalarından hangileri, toplumda belli bir
kesimin tepkisinden çekinildiğinin göstergesi-
dir?
A) I ve II
B) I, II ve III
D) Il ve III
C) I, II ve IV
E) II ve IV
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken; 1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların basılmasına izin verilmesi, evi & IDEAL TARİH DENEME VII. Tanzimat Dönemi'nde batı tarzı okulların ya- nında medreselerin de eğitime devam etmesi, III. Yeniçeri Ocağı'nın yanında batı tarzı Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması, IV. II. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astir- ması uygulamalarından hangileri, toplumda belli bir kesimin tepkisinden çekinildiğinin göstergesi- dir? A) I ve II B) I, II ve III D) Il ve III C) I, II ve IV E) II ve IV
10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy-
la ilgili,
1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay-
betmiştir.
II. Rusya Boğazlar konusundaki kazanımlarından yok-
sun bırakılmıştır. X
III. Osmanlı Devleti valisiyle bile başa çıkamayacak du-
ruma gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy- la ilgili, 1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay- betmiştir. II. Rusya Boğazlar konusundaki kazanımlarından yok- sun bırakılmıştır. X III. Osmanlı Devleti valisiyle bile başa çıkamayacak du- ruma gelmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
3.
II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi-
yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala-
rında başka fark yoktur." diyerek Fransız İhtilali ile bir-
likte Osmanlı toplumu üzerinde etkili olan aşağıdaki
düşüncelerden hangisinin olumsuz etkilerini ortadan
kaldırmaya çalışmıştır?
A) Eşitlik
D) Laiklik
B) Adalet
C) Milliyetçilik
E) Özgürlük
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
3. II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi- yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala- rında başka fark yoktur." diyerek Fransız İhtilali ile bir- likte Osmanlı toplumu üzerinde etkili olan aşağıdaki düşüncelerden hangisinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır? A) Eşitlik D) Laiklik B) Adalet C) Milliyetçilik E) Özgürlük
71. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan aşağıdaki
yeniliklerden hangisi, padişahın danışma
meclisi niteliğindeki Divan Teşkilatının
ortadan kalkması ile oluşmuştur?
A) Ayanlıklar'ın kaldırılması
B) Büyük eyaletlerin illere bölünmesi
C) Nazırlıkların kurulması
D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E) Yenilikler için meclis ve komisyonlar
oluşturulması
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
71. II. Mahmut Dönemi'nde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi, padişahın danışma meclisi niteliğindeki Divan Teşkilatının ortadan kalkması ile oluşmuştur? A) Ayanlıklar'ın kaldırılması B) Büyük eyaletlerin illere bölünmesi C) Nazırlıkların kurulması D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması E) Yenilikler için meclis ve komisyonlar oluşturulması
15. Yabancı sermayenin Osmanlı'ya giri-
şini;
I. Osmanlı Bankası
II. Alman Doğu Bankası
III. Ziraat Bankası
kuruluşlarından hangilerinin kolaylaş-
tırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Hatt-i Hümayun Soru Bankası
229
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
15. Yabancı sermayenin Osmanlı'ya giri- şini; I. Osmanlı Bankası II. Alman Doğu Bankası III. Ziraat Bankası kuruluşlarından hangilerinin kolaylaş- tırdığı söylenebilir? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Hatt-i Hümayun Soru Bankası 229
16
Tullle callineniams@
ISHIGY (A
13. XIX. yüzyılda bazı aydınların Osmanlı Devleti'nin
dağılmasını önlemek amacıyla ortaya attıkları
Türkçülük fikri etkisini arttırarak XX. yüzyılda da
devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçülüğün etkisini
arttıran gelişmeler arasında yer almaz?
slob
TRONCO
A) Azınlıkların yıkıcı faaliyetleri
B) Arnavutluk'un bağımsız olması
C) Rusya'dan gelen Türk aydınlarının çalışmaları
D) Jön Türklerin çalışmaları
E) Ittihat ve Terakkinin yönetimde etkinliğinin art-
ması Türkclilük değil bahicilik foollyellode
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
16 Tullle callineniams@ ISHIGY (A 13. XIX. yüzyılda bazı aydınların Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya attıkları Türkçülük fikri etkisini arttırarak XX. yüzyılda da devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülüğün etkisini arttıran gelişmeler arasında yer almaz? slob TRONCO A) Azınlıkların yıkıcı faaliyetleri B) Arnavutluk'un bağımsız olması C) Rusya'dan gelen Türk aydınlarının çalışmaları D) Jön Türklerin çalışmaları E) Ittihat ve Terakkinin yönetimde etkinliğinin art- ması Türkclilük değil bahicilik foollyellode Diğer sayfaya geçiniz.
Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık alan özerklik
kazanan ve ilk ayrılan azınlık milletleri düşü-
nüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru bir
şekilde verilmiştir?
A) Osmanlıdan ilk ayrılan azınlık milleti Sırplardır.
B) Osmanlıdan ilk özerklik alan azınlık milleti Yu-
nanlılardır.
C) Osmanlıdan en son ayrılan azınlık milleti Boş-
naklardır.
D) Bükreş antlaşmasıyla bağımsız olan Yunanlı-
lardır.
E) Berlin antlaşması ile ayrılan azınlık milletleri
Sırbistan, Karadağ ve Romanya'dır.
O A
OB
Hatırlat
OC OD
OE
Cevabı sil
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık alan özerklik kazanan ve ilk ayrılan azınlık milletleri düşü- nüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde verilmiştir? A) Osmanlıdan ilk ayrılan azınlık milleti Sırplardır. B) Osmanlıdan ilk özerklik alan azınlık milleti Yu- nanlılardır. C) Osmanlıdan en son ayrılan azınlık milleti Boş- naklardır. D) Bükreş antlaşmasıyla bağımsız olan Yunanlı- lardır. E) Berlin antlaşması ile ayrılan azınlık milletleri Sırbistan, Karadağ ve Romanya'dır. O A OB Hatırlat OC OD OE Cevabı sil
7.
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda
bölgeye karadan yardım gönderememe-
sinde,
Mısır'ın İngiltere'nin işgali altında olması,
II. yerli halkın İtalyanların yanında yer alması,
III. İtalya'nın Çanakkale Boğazı'nı kuşatması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu
savunulabilir?
Samelingy ho
A) Yalnız I
1.
Lev (5
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda bölgeye karadan yardım gönderememe- sinde, Mısır'ın İngiltere'nin işgali altında olması, II. yerli halkın İtalyanların yanında yer alması, III. İtalya'nın Çanakkale Boğazı'nı kuşatması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Samelingy ho A) Yalnız I 1. Lev (5 B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
7. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik
akımının parçalayıcı etkisi nedeniyle XIX. yüz-
yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ortak hareket
etmeyi devlet politikası haline getiren Avrupa
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya Çarlığı
B) Almanya Imparatorluğu
C) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu
D) Fransa
E) İspanya Imparatorluğu
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi nedeniyle XIX. yüz- yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ortak hareket etmeyi devlet politikası haline getiren Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya Çarlığı B) Almanya Imparatorluğu C) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu D) Fransa E) İspanya Imparatorluğu
MEŞRUTİYET'E-4
4.
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan,
Ulusal egemenlik
-
-
Milliyetçilik
anlayışlarının Osmanlı Devleti'ne olan etkisi aşağıdaki-
lerden hangisi ile ilgili değildir?
A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
MEŞRUTİYET'E-4 4. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan, Ulusal egemenlik - - Milliyetçilik anlayışlarının Osmanlı Devleti'ne olan etkisi aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgili değildir? A) Sened-i İttifak B) Tanzimat Fermanı C) Islahat Fermanı D) I. Meşrutiyet E) II. Meşrutiyet
5) Ziya Gökalp: "Türklere bir millet karakteri kazandıracak ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak etkenlerden
biri milli ekonomidir." demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türklüğün varlığı sadece ekonomiye bağlıdır.
C) Siyasi güç milli ekonomi için yetersizdir
B) Milli ekonomi Türklüğün varlığı için önemlidir
D) Milli ekonomi Için ithalatın arttirilmasi şarttır
E) Türk kültürü ekonomi ile ortaya çıkmıştır
6) Osmanlı Devleti'nin dis borçlanmasında:
Savas masraflarının karailanmayacak dunuma calmori
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
5) Ziya Gökalp: "Türklere bir millet karakteri kazandıracak ve bir Türk kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak etkenlerden biri milli ekonomidir." demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türklüğün varlığı sadece ekonomiye bağlıdır. C) Siyasi güç milli ekonomi için yetersizdir B) Milli ekonomi Türklüğün varlığı için önemlidir D) Milli ekonomi Için ithalatın arttirilmasi şarttır E) Türk kültürü ekonomi ile ortaya çıkmıştır 6) Osmanlı Devleti'nin dis borçlanmasında: Savas masraflarının karailanmayacak dunuma calmori
7. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin Osmanlı hâkimiye-
tinden çıkmasında Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya
çıkan sömürgecilik hareketlerinin etkisi yoktur?
A) Cezayir
B) Irak
C) Misir
D) Kırım
E) Kibris
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
7. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin Osmanlı hâkimiye- tinden çıkmasında Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik hareketlerinin etkisi yoktur? A) Cezayir B) Irak C) Misir D) Kırım E) Kibris
k
2
5.
II.
111.
IV.
Olay
Sırp İsyanı
Yunan İsyanı
Mısır İsyanı
Hünkar İskelesi
Antlaşması
Navarin
Baskını
V.
Yukarıdaki
A) I
Sonuç
1806-12 Osmanlı Rus Savaşı'nın
başlaması
İlk defa bir azınlığın siyasi bağım-/
sızlığa kavuşması
Rusya'nın Akdeniz'e inme fırsatı
bulması
Boğazlar Meselesi'nin ortaya
çıkması
V
Osmanlı Devleti'nin paylaşılması-
nın gündeme gelmesi Denenmo
yekild
hangisi yanlıştır?
D) IV
EV
eşleştirmelerden
B) II
C) III
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
k 2 5. II. 111. IV. Olay Sırp İsyanı Yunan İsyanı Mısır İsyanı Hünkar İskelesi Antlaşması Navarin Baskını V. Yukarıdaki A) I Sonuç 1806-12 Osmanlı Rus Savaşı'nın başlaması İlk defa bir azınlığın siyasi bağım-/ sızlığa kavuşması Rusya'nın Akdeniz'e inme fırsatı bulması Boğazlar Meselesi'nin ortaya çıkması V Osmanlı Devleti'nin paylaşılması- nın gündeme gelmesi Denenmo yekild hangisi yanlıştır? D) IV EV eşleştirmelerden B) II C) III
2019 AYT
9. Aşağıda verilenlerden hangisi Mısır sorunu ile ilgili değildir?
A) Hünkâr İskelesi Antlaşması
B) Nizip Savası
C) Londra Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Mehmet Ali Paşa'nın isyanı
doğr
D) Avr
leti
ge
E) O
tu
r
Tarih
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
2019 AYT 9. Aşağıda verilenlerden hangisi Mısır sorunu ile ilgili değildir? A) Hünkâr İskelesi Antlaşması B) Nizip Savası C) Londra Antlaşması D) Berlin Antlaşması E) Mehmet Ali Paşa'nın isyanı doğr D) Avr leti ge E) O tu r