Soru:

26. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kurulmasını ve yıkılmasını kolaylaştı- ran etkenlerden biridir?

26. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk
devletlerinin kurulmasını ve yıkılmasını kolaylaştı-
ran etkenlerden biridir?
A) Boy örgütlenmesinin görülmesi
B) Gök Tann inancinin yaygın olması
C) Yan göçebe hayat tarzının yaşanması
Dj Karasal ikdimin egemen olması
Ey Türklerin savaşçı özellik taşıması

26. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kurulmasını ve yıkılmasını kolaylaştı- ran etkenlerden biridir? A) Boy örgütlenmesinin görülmesi B) Gök Tann inancinin yaygın olması C) Yan göçebe hayat tarzının yaşanması Dj Karasal ikdimin egemen olması Ey Türklerin savaşçı özellik taşıması