Soru:

26. Ege Göçleri, "Deniz Kavimleri Hareketi" olarak da ifade edilmiş ve MÖ XIII. yüzyıl sonları ile MÖ XII. yüzyıl başla- rında i

26. Ege Göçleri, "Deniz Kavimleri Hareketi" olarak da ifade
edilmiş ve MÖ XIII. yüzyıl sonları ile MÖ XII. yüzyıl başla-
rında iki aşamada yaşanmıştır.
Bu göçler, aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin yıkılma-
sında etkili olmuştur?
A) Hititler
B) Mısırlılar
C) Sümerler
D) Fenikeliler
E) Asurlular

26. Ege Göçleri, "Deniz Kavimleri Hareketi" olarak da ifade edilmiş ve MÖ XIII. yüzyıl sonları ile MÖ XII. yüzyıl başla- rında iki aşamada yaşanmıştır. Bu göçler, aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin yıkılma- sında etkili olmuştur? A) Hititler B) Mısırlılar C) Sümerler D) Fenikeliler E) Asurlular