Soru:

26. I. Gümrü Antlaşması Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır TBMM Hükûmeti'ne birakılacaktır. II. Moskova Antlaşması Her iki taraf

26.
I. Gümrü
Antlaşması
Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır
TBMM Hükûmeti'ne birakılacaktır.
II. Moskova
Antlaşması
Her iki taraftan birinin tanımadığı dev-
letler arası bir antlaşmayı diğeri de ta-
nimayacaktır. SOUS
BOS
Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Ana-
dolu'da işgal ettiği yerleri boşaltacaktır.
III. Ankara
Antlaşması
Boğazların geleceğine Karadeniz'e kı-
yısı olan ülkelerin katılacağı konferans-
ta karar verilecektir.
IV. Mudanya
Ateşkes
Bibal
Antlaşması
V. Lozan Barış
Antlaşması
Adli, mali, idari ve ekonomik ayrıcalık-
lar içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
Milli Mücadele Dönemi ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) W.
E) V.

26. I. Gümrü Antlaşması Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır TBMM Hükûmeti'ne birakılacaktır. II. Moskova Antlaşması Her iki taraftan birinin tanımadığı dev- letler arası bir antlaşmayı diğeri de ta- nimayacaktır. SOUS BOS Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Ana- dolu'da işgal ettiği yerleri boşaltacaktır. III. Ankara Antlaşması Boğazların geleceğine Karadeniz'e kı- yısı olan ülkelerin katılacağı konferans- ta karar verilecektir. IV. Mudanya Ateşkes Bibal Antlaşması V. Lozan Barış Antlaşması Adli, mali, idari ve ekonomik ayrıcalık- lar içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Milli Mücadele Dönemi ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) W. E) V.