Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kurtuluş Savaşı Cepheler Soruları

4.
ANKARA ANTLAŞMASI
Imzalandığı
Tarih:
Taraflar:
Antlaşmanın
Içeriği:
20 Ekim 1921
Yeni Türk Devleti
Fransa
D) Il ve III
***
Sakarya Meydan Muharebesi'nin
Türkler tarafından kazanılması
üzerine, Itilaf Devletleri arasın-
daki anlaşmazlıklar büyümüş-
tür. Fransızlar TBMM Hükümeti
ile temaslara başlamış, ardın-
dan bu antlaşma imzalanmış-
tır. İskenderun ve Antakya'nın
(Hatay yöresi) Fransız manda-
sindaki Suriye sınırları içinde
kalmasına fakat burada özel bir
yönetimin kurulmasına ve resmî
dilin Türkçe olmasına karar ve-
rilmiştir.
Bu bilgilere göre Ankara Antlaşması ile ilgili;
1. Yeni Türk Devleti'nin uluslararası alanda imza-
ladığı ilk antlaşmadır.
II. Misakımilli'den taviz verilmiştir.
III. Yeni Türk Devleti diplomatik alanda ilişkilerde
bulunmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, I ve III
BAŞARIDA TEK 0-
5.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
4. ANKARA ANTLAŞMASI Imzalandığı Tarih: Taraflar: Antlaşmanın Içeriği: 20 Ekim 1921 Yeni Türk Devleti Fransa D) Il ve III *** Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türkler tarafından kazanılması üzerine, Itilaf Devletleri arasın- daki anlaşmazlıklar büyümüş- tür. Fransızlar TBMM Hükümeti ile temaslara başlamış, ardın- dan bu antlaşma imzalanmış- tır. İskenderun ve Antakya'nın (Hatay yöresi) Fransız manda- sindaki Suriye sınırları içinde kalmasına fakat burada özel bir yönetimin kurulmasına ve resmî dilin Türkçe olmasına karar ve- rilmiştir. Bu bilgilere göre Ankara Antlaşması ile ilgili; 1. Yeni Türk Devleti'nin uluslararası alanda imza- ladığı ilk antlaşmadır. II. Misakımilli'den taviz verilmiştir. III. Yeni Türk Devleti diplomatik alanda ilişkilerde bulunmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, I ve III BAŞARIDA TEK 0- 5.
umeli
n
lığı
yeyi
9) Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" romanı, Millî
Mücadele Dönemi'nde Türk insanının milli duygularla büyük
bir inanç, fedakârlık ve çalışmayla, içinde bulundukları
olumsuz koşullara ve düşmana aldırmadan, büyük devletler
karşısında kazanmış olduğu destansı zaferin simgesidir.
Buna göre Halide Edip Adıvar'ın, Ateşten Gömlek romanı
ile;
1. Türk milletinin kazanmış olduğu zaferi gelecek kuşaklara
aktarma,
II. Gelecek nesillerde millî kimlik bilinci oluşturma,
III. Yapılacak inkılaplar için uygun ortam hazırlama
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı
söylenebilir?
A) Yalnız III
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
anlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
umeli n lığı yeyi 9) Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" romanı, Millî Mücadele Dönemi'nde Türk insanının milli duygularla büyük bir inanç, fedakârlık ve çalışmayla, içinde bulundukları olumsuz koşullara ve düşmana aldırmadan, büyük devletler karşısında kazanmış olduğu destansı zaferin simgesidir. Buna göre Halide Edip Adıvar'ın, Ateşten Gömlek romanı ile; 1. Türk milletinin kazanmış olduğu zaferi gelecek kuşaklara aktarma, II. Gelecek nesillerde millî kimlik bilinci oluşturma, III. Yapılacak inkılaplar için uygun ortam hazırlama amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir? A) Yalnız III C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III anlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına
6. Sevr Barış Antlaşması'nın Osmanlı Hükûmeti'nce kabul
edilmesinde Gediz Savaşlarında Kuvayımilliye birliklerinin
büyük bir yenilgi alması etkili olmuştur.
amirhos
Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sevr Barışı'na razı
olmasına aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı
savunulabilir?
A) Devlet adamlarının işgallere, askerî mücadele ile son
verilemeyeceğine inanmasının
1ST (A
B) TBMM'nin düzenli orduyu kurma kararı almasının
C) Damat Ferit'in İngiliz yanlısı bir politika izlemesinin
D) Türk halkı arasında birlik ve beraberliğin büyük ölçüde
en8 (1
sağlanmış olmasının
TO
E) Türk milletinin TBMM'ye destek vermesinin llamot (3
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
6. Sevr Barış Antlaşması'nın Osmanlı Hükûmeti'nce kabul edilmesinde Gediz Savaşlarında Kuvayımilliye birliklerinin büyük bir yenilgi alması etkili olmuştur. amirhos Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sevr Barışı'na razı olmasına aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir? A) Devlet adamlarının işgallere, askerî mücadele ile son verilemeyeceğine inanmasının 1ST (A B) TBMM'nin düzenli orduyu kurma kararı almasının C) Damat Ferit'in İngiliz yanlısı bir politika izlemesinin D) Türk halkı arasında birlik ve beraberliğin büyük ölçüde en8 (1 sağlanmış olmasının TO E) Türk milletinin TBMM'ye destek vermesinin llamot (3
--
k
li
18.
Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen;
1. düzenli ordunun kurulması,
II. Doğu ve Güney cephelerinin kapanması,
III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması
gelişmelerinden hangilerinin Batı Cephesi'ni
güçlendirdiği savunulabilir?
A) Yalnız I
19
D) I ve II
B) Yalnız II
.
C) Yalnız.III
E) I, II ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
-- k li 18. Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen; 1. düzenli ordunun kurulması, II. Doğu ve Güney cephelerinin kapanması, III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması gelişmelerinden hangilerinin Batı Cephesi'ni güçlendirdiği savunulabilir? A) Yalnız I 19 D) I ve II B) Yalnız II . C) Yalnız.III E) I, II ve III
17. .
Lozan Konferansı'nda,
İngiltere Musul ve Bo-
ğazların statü, Fransa borçlar ve kapitülasyon-
lar, İtalya ise Ege adalarının geleceği ve kabo-
taj konularına ağırlık vermişlerdir.
Bu duruma bakılarak;
1. İtilaf Devletleri Türkiye üzerindeki çıkarları-
ni sürdürmek istemişlerdir.
II. Ege adaları Türkiye'ye verilmiştir.
III. Musul ve Boğazlar sorunu kesin çözüme
kavuşmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
17. . Lozan Konferansı'nda, İngiltere Musul ve Bo- ğazların statü, Fransa borçlar ve kapitülasyon- lar, İtalya ise Ege adalarının geleceği ve kabo- taj konularına ağırlık vermişlerdir. Bu duruma bakılarak; 1. İtilaf Devletleri Türkiye üzerindeki çıkarları- ni sürdürmek istemişlerdir. II. Ege adaları Türkiye'ye verilmiştir. III. Musul ve Boğazlar sorunu kesin çözüme kavuşmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
A) Kuvayımilliye'nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
B) Kuvayımilliye'nin disiplinsiz davranışları
C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
D) Kuvayımilliye'nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri
E) Kuvayımilliye'nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması
35. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra yaşanan;
1. Çerkez Ethem isyanı'nın bastırılması,
II. SSCB ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması,
III. 1921 Anayasası'nın kabulü,
IV. İtilaf Devletlerinin TBMM'yi Londra Konferansına davet etmesi
gelişmelerinden hangileri TBMM'nin hukuksal varlığının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
L_2_1 INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 8
E) I, III ve IV
30.03.20
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
A) Kuvayımilliye'nin belli bir otoriteye bağlı olmaması B) Kuvayımilliye'nin disiplinsiz davranışları C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi D) Kuvayımilliye'nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri E) Kuvayımilliye'nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması 35. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra yaşanan; 1. Çerkez Ethem isyanı'nın bastırılması, II. SSCB ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması, III. 1921 Anayasası'nın kabulü, IV. İtilaf Devletlerinin TBMM'yi Londra Konferansına davet etmesi gelişmelerinden hangileri TBMM'nin hukuksal varlığının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV L_2_1 INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 8 E) I, III ve IV 30.03.20
E) II ve III
16. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek
birbirine düşürmektir.
Buna göre TBMM, İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?
A) Görüşmelere İsmet İnönü gönderilmiştir.
B) Saltanat kaldırılmıştır.
C) Cumhuriyet ilan edilmiştir.
D) Başkent İstanbul'dan Ankara'ya taşınmıştır.
E) II. TBMM'nin açılması amacıyla seçim kararı almıştır.
7. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
E) II ve III 16. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir. Buna göre TBMM, İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır? A) Görüşmelere İsmet İnönü gönderilmiştir. B) Saltanat kaldırılmıştır. C) Cumhuriyet ilan edilmiştir. D) Başkent İstanbul'dan Ankara'ya taşınmıştır. E) II. TBMM'nin açılması amacıyla seçim kararı almıştır. 7. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
9.
DOĞU CEPHESI
E
Doğu Cephesi
1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletlerinin de
desteğini alan Ermeniler, Anadolu'da katliama
başlamıştır.
I've III
Sevr Antlaşması ile vaat edilen topraklan almak
üzere girişimde bulunmuşlardır.
Verilen bilgiler ve harita incelendiğinde,
I. TBMM, uluslararası alanda varlığını göstermiştir.
II. Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.
III. Ermeni işgali, İtilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir.
yargılarından hangilerine aşılır?
A) Yalnız II
Doğu Anadolu'da Kazım Karabekir ve XV. Kolordu
ile yaptıklan mücadelede yenilgiye uğratılmışlardır. V
3 Aralık 1920'de Ermenilerle Gümrü Antlaşması
imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Ermeniler Misak-ı
Milli'yi kabul etmiştir.
◆ Bu cephede TBMM ilk askerî ve siyasî başarısını
kazanmıştır.
C) II ve III
D) I, II ve III
1. B
2. C
1.
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
9. DOĞU CEPHESI E Doğu Cephesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletlerinin de desteğini alan Ermeniler, Anadolu'da katliama başlamıştır. I've III Sevr Antlaşması ile vaat edilen topraklan almak üzere girişimde bulunmuşlardır. Verilen bilgiler ve harita incelendiğinde, I. TBMM, uluslararası alanda varlığını göstermiştir. II. Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır. III. Ermeni işgali, İtilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir. yargılarından hangilerine aşılır? A) Yalnız II Doğu Anadolu'da Kazım Karabekir ve XV. Kolordu ile yaptıklan mücadelede yenilgiye uğratılmışlardır. V 3 Aralık 1920'de Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Ermeniler Misak-ı Milli'yi kabul etmiştir. ◆ Bu cephede TBMM ilk askerî ve siyasî başarısını kazanmıştır. C) II ve III D) I, II ve III 1. B 2. C 1.
1. İNÖNÜ SAVAŞI
YUNAN ORDUSUNUN AMACI
Ba Anadolu'dan ilerleyerek Ankara'ya
ulaşmak ve Sevri reddeden meclisi dağıtmak
TBMM'NİN DÜZENLİ ORDUSUNUN AMACI
Düşmanı vatan topraklanindan tamamen atmak
Sonuçlanc
TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ilk zaferini kazandı.
Ingiltere, TBMM ve İstanbul Hükümetinin katılımıyla Londra Konferansi'ni topladı.
Türk ve Afgan devletleri arasında dostluk antlaşması imzalandi V
TBMM ve düzenli orduya duyulan güven art
V
Sovyet Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması
imzaland. Batum Gürcistan'a bırakıldı V
AYDIN YAYINLARI
3 ve 4. soruları afişte verilen bilgilerden yararlanarak yanıtlayınız.
3. Verilen afişte Birinci İnönü Savaşı sonucunda,
L Siyasi
IL Ekonomik X
IL Askeri V
alanların hangilerinde yaşanan gelişmelere değinilmiştir?
A) Yalnız
BI ve Il
4. Verilen bilgilerden hareketle bu savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Savaş Türk taarruzu ile başlamıştır. X
Ulusal ve uluslararası sonuçlar doğurmuştur.
Osmanlı Devleti'nin hukuken sonlandığı görülmüştür. X
Misak-i Milli yurdun doğusunda gerçekleştirilmiştir. X
D) I, II ve III
13
Diğer sayfaya geç
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
1. İNÖNÜ SAVAŞI YUNAN ORDUSUNUN AMACI Ba Anadolu'dan ilerleyerek Ankara'ya ulaşmak ve Sevri reddeden meclisi dağıtmak TBMM'NİN DÜZENLİ ORDUSUNUN AMACI Düşmanı vatan topraklanindan tamamen atmak Sonuçlanc TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ilk zaferini kazandı. Ingiltere, TBMM ve İstanbul Hükümetinin katılımıyla Londra Konferansi'ni topladı. Türk ve Afgan devletleri arasında dostluk antlaşması imzalandi V TBMM ve düzenli orduya duyulan güven art V Sovyet Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması imzaland. Batum Gürcistan'a bırakıldı V AYDIN YAYINLARI 3 ve 4. soruları afişte verilen bilgilerden yararlanarak yanıtlayınız. 3. Verilen afişte Birinci İnönü Savaşı sonucunda, L Siyasi IL Ekonomik X IL Askeri V alanların hangilerinde yaşanan gelişmelere değinilmiştir? A) Yalnız BI ve Il 4. Verilen bilgilerden hareketle bu savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) Savaş Türk taarruzu ile başlamıştır. X Ulusal ve uluslararası sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı Devleti'nin hukuken sonlandığı görülmüştür. X Misak-i Milli yurdun doğusunda gerçekleştirilmiştir. X D) I, II ve III 13 Diğer sayfaya geç
32. Fransa tarafından güvenlik örgütünün yönetimine Ermeni mü-
dür atandı. Bu yönetim altında Türklere karşı zulüm başlatan
Ermeniler, bölgede birçok köyü yakıp yıktılar. Bölge halkı To-
roslara göç etmek zorunda kaldı. Fransızların Pozantı'ya kadar
ilerlemesi üzerine Kuvayımilliye birlikleriyle çarpışmalar yaşan-
di.
Kurtuluş Savaşı'na ait bu gelişmeler aşağıdaki şehirlerden
hangisinde yaşanmış olabilir?
A) Adana
By Izmir
D) Antalya
E) Konya
C) Kars
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
32. Fransa tarafından güvenlik örgütünün yönetimine Ermeni mü- dür atandı. Bu yönetim altında Türklere karşı zulüm başlatan Ermeniler, bölgede birçok köyü yakıp yıktılar. Bölge halkı To- roslara göç etmek zorunda kaldı. Fransızların Pozantı'ya kadar ilerlemesi üzerine Kuvayımilliye birlikleriyle çarpışmalar yaşan- di. Kurtuluş Savaşı'na ait bu gelişmeler aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşanmış olabilir? A) Adana By Izmir D) Antalya E) Konya C) Kars
4. Büyük Taarruzla beraber Yunan ordusunu mağlup eden
Türk birlikleri, 9 Eylül tarihinde İzmir'i kurtarmıştı. Türk kuy-
vetleri Yunanlıların elinde bulunan Trakya'yı da geri almak
için Çanakkale Boğazı'na doğru yürüyüşe geçmişti. Ancak
Çanakkale Boğazı'nı kontrol altında tutan İngilizler, böyle
bir ilerleyişi kendilerine bir saldırı olarak gösterip Türkleri
durdurmaya çalışmışlardır.
Bu bilgilere göre,
Türk ordusu vatan topraklarının tamamını kurtarma-
yı hedeflemektedir.
II. Ingilizler işgal bölgelerinin elde kalmasına çalış-
maktadır.
M. Osmanlı Devleti, TBMM ile ortak hareket etme
kararı almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Well
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
4. Büyük Taarruzla beraber Yunan ordusunu mağlup eden Türk birlikleri, 9 Eylül tarihinde İzmir'i kurtarmıştı. Türk kuy- vetleri Yunanlıların elinde bulunan Trakya'yı da geri almak için Çanakkale Boğazı'na doğru yürüyüşe geçmişti. Ancak Çanakkale Boğazı'nı kontrol altında tutan İngilizler, böyle bir ilerleyişi kendilerine bir saldırı olarak gösterip Türkleri durdurmaya çalışmışlardır. Bu bilgilere göre, Türk ordusu vatan topraklarının tamamını kurtarma- yı hedeflemektedir. II. Ingilizler işgal bölgelerinin elde kalmasına çalış- maktadır. M. Osmanlı Devleti, TBMM ile ortak hareket etme kararı almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Well B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
B
5.
Lemie ve Bodas Trakya'nın
Paris Konferansı'nda Ingiltere; Izmir ve Doğu Trakya'nın
Yunanistan'a katılması projesine destek vermistin Cün-
kü sömürge yollarının güvenliği bakımından bu bölge-
nin İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini istemi
yordu.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?
A) Ingiltere; Izmir ve Doğu Trakya'yı işgale hazırlan-
maktadı
B) Konferansta, Osmanlı lehine kararlar alınmıştır.
lekine
C) İzmir ve Doğu Trakya sorunu ilk kez milletler arası
sorun olmuştur
D) Ingiltere; Osmanlı topraklarını çıkarlarına uygun ola-
rak parçalamak istemektedir
Ingiltere ve Italya Osmanlının toprak bütünlüğü ko-
nusunda hemfikirdir.
B
Universite Aday
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
B 5. Lemie ve Bodas Trakya'nın Paris Konferansı'nda Ingiltere; Izmir ve Doğu Trakya'nın Yunanistan'a katılması projesine destek vermistin Cün- kü sömürge yollarının güvenliği bakımından bu bölge- nin İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini istemi yordu. Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılabilir? A) Ingiltere; Izmir ve Doğu Trakya'yı işgale hazırlan- maktadı B) Konferansta, Osmanlı lehine kararlar alınmıştır. lekine C) İzmir ve Doğu Trakya sorunu ilk kez milletler arası sorun olmuştur D) Ingiltere; Osmanlı topraklarını çıkarlarına uygun ola- rak parçalamak istemektedir Ingiltere ve Italya Osmanlının toprak bütünlüğü ko- nusunda hemfikirdir. B Universite Aday
9. 1. "Hattı Müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardır. O
satıh bütün vatandır."
II. "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum."
III. "Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin
makus talihini de yendiniz."
IV. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleri söylediği
savaşlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
gruplandırılmıştır?
A) Çanakkale Sakarya
B) Sakarya
C) Kütahya
Eskişehir
D) Çanakkale
||
E) Sakarya
II. İnönü
Çanakkale II.İnönü
Çanakkale II.İnönü
II.İnönü
Büyük
Taarruz
Çanakkale 1. İnönü
IV
Büyük
Taarruz
Büyük
Taarruz
Sakarya
Sakarya
Büyük
Taarruz
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
9. 1. "Hattı Müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." II. "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum." III. "Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz." IV. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleri söylediği savaşlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? A) Çanakkale Sakarya B) Sakarya C) Kütahya Eskişehir D) Çanakkale || E) Sakarya II. İnönü Çanakkale II.İnönü Çanakkale II.İnönü II.İnönü Büyük Taarruz Çanakkale 1. İnönü IV Büyük Taarruz Büyük Taarruz Sakarya Sakarya Büyük Taarruz
14.
IV
Ümraniye Anadolu Lisesi öğrencilerinin, hazırladık-
ları Atatürk Köşesi'ndeki zaman çizelgesine,
1919 1923 aralığı için yukarıdaki fotoğraflardan
hangilerini koymaları daha doğru olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
14. IV Ümraniye Anadolu Lisesi öğrencilerinin, hazırladık- ları Atatürk Köşesi'ndeki zaman çizelgesine, 1919 1923 aralığı için yukarıdaki fotoğraflardan hangilerini koymaları daha doğru olur? A) I B) II C) III D) IV EV
Mustafa Kemal ile ilgili,
1. gazi sanını alması,
mareşal olması,
Ill generalliğe yükselmesi
gelişmelerinden hangileri, Sakarya Savaşı'nda
gösterdiği başarının ardından yaşanmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
Mustafa Kemal ile ilgili, 1. gazi sanını alması, mareşal olması, Ill generalliğe yükselmesi gelişmelerinden hangileri, Sakarya Savaşı'nda gösterdiği başarının ardından yaşanmıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il
2. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in başkomutan-
lik görevini üstlenmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması
B) Ordunun Kütahya-Eskişehir Savaşlarında ağır bir
yenilgi alması
C) İsmet İnönü'nün Batı Cephesi komutanı olması
Fevzi Çakmak'a mareşallik rütbesinin verilmesi
E) Yunan ordusunun geri çekilmeye başlaması
Tarih
Kurtuluş Savaşı Cepheler
2. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in başkomutan- lik görevini üstlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması B) Ordunun Kütahya-Eskişehir Savaşlarında ağır bir yenilgi alması C) İsmet İnönü'nün Batı Cephesi komutanı olması Fevzi Çakmak'a mareşallik rütbesinin verilmesi E) Yunan ordusunun geri çekilmeye başlaması