Soru:

26. İslam medeniyetinin önemli eserleri olan Kurtuba Cami ve Elhamra Sarayı'nın yanına medreselerin de yapıldığı görülmektedir.

26. İslam medeniyetinin önemli eserleri olan Kurtuba
Cami ve Elhamra Sarayı'nın yanına medreselerin de
yapıldığı görülmektedir.
Buna göre İslam uygarlığı ile ilgili;
I. İspanya'da izlerinin görüldüğü,
II. Eğitime önem verildiği,
III. Mimari eserlerin yapıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız II
D) Il ve III
E) I, II ve III

26. İslam medeniyetinin önemli eserleri olan Kurtuba Cami ve Elhamra Sarayı'nın yanına medreselerin de yapıldığı görülmektedir. Buna göre İslam uygarlığı ile ilgili; I. İspanya'da izlerinin görüldüğü, II. Eğitime önem verildiği, III. Mimari eserlerin yapıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız II D) Il ve III E) I, II ve III