Soru:

26. XI. yüzyılın ikinci yarısında Bizans İmparatorluğu'nda ücretli askerler ordunun asli unsuru hâline gelmiştir. Bu ordu içeris

26. XI. yüzyılın ikinci yarısında Bizans İmparatorluğu'nda ücretli
askerler ordunun asli unsuru hâline gelmiştir.
Bu ordu içerisinde görev yapan Türk toplulukları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Peçenekler ve Karluklar
B) Peçenekler ve Uzlar
C) Karluklar ve Uzlar
D) Karluklar ve Akhunlar
E) Akhunlar ve Avarlar

26. XI. yüzyılın ikinci yarısında Bizans İmparatorluğu'nda ücretli askerler ordunun asli unsuru hâline gelmiştir. Bu ordu içerisinde görev yapan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Peçenekler ve Karluklar B) Peçenekler ve Uzlar C) Karluklar ve Uzlar D) Karluklar ve Akhunlar E) Akhunlar ve Avarlar