Soru:

27. Abbasilerde Türkler yönetim kademesi, ordu gibi alan- larda önemli makamlara getirilmiştir. Bu dönemde Türk- ler arasında İs

27. Abbasilerde Türkler yönetim kademesi, ordu gibi alan-
larda önemli makamlara getirilmiştir. Bu dönemde Türk-
ler arasında İslamiyet hızla yayılma imkanı bulmuştur.
Türklerin İslamiyet ile Emeviler Dönemi'nde tanıştığı
düşünüldüğünde Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet'i
daha yaygın kabul etmelerinin nedenleri arasında;
1. makam, mevkii elde etmek istemeleri,
II. Talas Savaşı'nda yapılan ortaklık,
III. Abbasilerin kendilerine karşı izlediği kohtika
unsurlarından hangilerinin varlığından söz edilebilir?
A) Yalnız 1
1 B) Yathiz
glivell
D) II ve III
E) , # ve III

27. Abbasilerde Türkler yönetim kademesi, ordu gibi alan- larda önemli makamlara getirilmiştir. Bu dönemde Türk- ler arasında İslamiyet hızla yayılma imkanı bulmuştur. Türklerin İslamiyet ile Emeviler Dönemi'nde tanıştığı düşünüldüğünde Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet'i daha yaygın kabul etmelerinin nedenleri arasında; 1. makam, mevkii elde etmek istemeleri, II. Talas Savaşı'nda yapılan ortaklık, III. Abbasilerin kendilerine karşı izlediği kohtika unsurlarından hangilerinin varlığından söz edilebilir? A) Yalnız 1 1 B) Yathiz glivell D) II ve III E) , # ve III