Soru:

27. • Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefa- Ion Savaşı'nı yapmıştır. İlk Türk İslam medresesini kurarak burslu öğr

27. • Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefa-
Ion Savaşı'nı yapmıştır.
İlk Türk İslam medresesini kurarak burslu öğrencilik
sistemini uygulamıştır.
Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtar-
mış ve Abbasileri siyasi olarak kendisine bağlamıştır.
.
Hükümdarlık makamına genellikle devşirme kökenli
komutanlar gelmiştir.
Yukarıdakl bllgllerde aşağıdakl Türk devletlerinden
hangislyle Ilgili bir özellik verilmemiştir?
A) Anadolu Selçukluları
B) Memlükler
C) Karahanlılar
D) Tolunoğulları
E) Büyük Selçuklular

27. • Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefa- Ion Savaşı'nı yapmıştır. İlk Türk İslam medresesini kurarak burslu öğrencilik sistemini uygulamıştır. Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtar- mış ve Abbasileri siyasi olarak kendisine bağlamıştır. . Hükümdarlık makamına genellikle devşirme kökenli komutanlar gelmiştir. Yukarıdakl bllgllerde aşağıdakl Türk devletlerinden hangislyle Ilgili bir özellik verilmemiştir? A) Anadolu Selçukluları B) Memlükler C) Karahanlılar D) Tolunoğulları E) Büyük Selçuklular