Soru:

27. Büyük Selçuklu Devleti'nde sultan adina para bastırılır, ferman- lara tuğrası çekilir ve ülkenin her tarafında adına hutbe o

27. Büyük Selçuklu Devleti'nde sultan adina para bastırılır, ferman-
lara tuğrası çekilir ve ülkenin her tarafında adına hutbe oku-
nurdu. Savaşlarda ve gezilerde hükümdarın başının üstünde
çetr tutulurdu. Ayrıca namaz vakitlerinde nevbet çalınırdı.
Bu bilgilerden hareketle Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgili;
I. egemenlik sembollerinde dinî unsurlara yer verildiği,
II. hükümdarın otoritesini artırmaya yönelik ritüellere önem
verildiği,
III. taht kavgalarının önüne geçildiği
yargılarından hangileri ileri sürülebilir?
B) I ve II
A) Yalnız
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

27. Büyük Selçuklu Devleti'nde sultan adina para bastırılır, ferman- lara tuğrası çekilir ve ülkenin her tarafında adına hutbe oku- nurdu. Savaşlarda ve gezilerde hükümdarın başının üstünde çetr tutulurdu. Ayrıca namaz vakitlerinde nevbet çalınırdı. Bu bilgilerden hareketle Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgili; I. egemenlik sembollerinde dinî unsurlara yer verildiği, II. hükümdarın otoritesini artırmaya yönelik ritüellere önem verildiği, III. taht kavgalarının önüne geçildiği yargılarından hangileri ileri sürülebilir? B) I ve II A) Yalnız C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III