Soru:

27. İslam tarihiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşmiştir? A) İlk İslam parasının bastı

27. İslam tarihiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi
Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşmiştir?
A) İlk İslam parasının bastırılması
B) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi
C) Arapçanın resmî dil ilan edilmesi
D) Mimaride atılım gerçekleştirilmesi
E) Hicaz'da siyasal birliğin sağlanması

27. İslam tarihiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşmiştir? A) İlk İslam parasının bastırılması B) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi C) Arapçanın resmî dil ilan edilmesi D) Mimaride atılım gerçekleştirilmesi E) Hicaz'da siyasal birliğin sağlanması