Soru:

28. 1. Ibadetlerin kiliselerde yapılması II. Katoliklerin ruhani liderlerinin Papa olması Hl. Kiliseye ödenen bağışlarla günahla

28.
1. Ibadetlerin kiliselerde yapılması
II. Katoliklerin ruhani liderlerinin Papa olması
Hl. Kiliseye ödenen bağışlarla günahların affedilmesi
Martin Luther Reform Hareketlerini başlatırken Katolik
Kilisesi'nin yukarıdaki uygulamalarından hangilerine
karşı çıkmıştır?
n
n
A) Yalnız!
B) Yalniz 11
c) Yalniz III
D) I ve 11
E) Il ve II

28. 1. Ibadetlerin kiliselerde yapılması II. Katoliklerin ruhani liderlerinin Papa olması Hl. Kiliseye ödenen bağışlarla günahların affedilmesi Martin Luther Reform Hareketlerini başlatırken Katolik Kilisesi'nin yukarıdaki uygulamalarından hangilerine karşı çıkmıştır? n n A) Yalnız! B) Yalniz 11 c) Yalniz III D) I ve 11 E) Il ve II