Soru:

28. A 115° B C. ABC ve DBC birer dik üçgen, AB I AC, DB IDC m(ABD) = m(DBC), m(BEC) = 115° ri Yukarıdaki verilere göre, hangisin

28.
A
115°
B
C.
ABC ve DBC birer dik üçgen, AB I AC, DB IDC
m(ABD) = m(DBC), m(BEC) = 115°
ri
Yukarıdaki verilere göre,
hangisine eşittir?
Alan(ABC)
Alan(DBC)
oranı aşağıdakilerden
A) sin(50)
B) 2.cos(50°)
C) cos(50)
is
D) 2.sin(50)
E) 2.tan(50°)4

28. A 115° B C. ABC ve DBC birer dik üçgen, AB I AC, DB IDC m(ABD) = m(DBC), m(BEC) = 115° ri Yukarıdaki verilere göre, hangisine eşittir? Alan(ABC) Alan(DBC) oranı aşağıdakilerden A) sin(50) B) 2.cos(50°) C) cos(50) is D) 2.sin(50) E) 2.tan(50°)4

Soru Çözümünü Göster