Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Soruları

b>
sırasıyla a, b
dan hangisi
C) b<c<a
32-k 2
KKA
= 160-51²
=-160=2
+32
-5
1 = -32
5
ir
ÇIKMIŞ SORU
A) 3
cas
22
Şekil 1
m(A'B'C')=x
olduğuna göre, |ABI kaç cm'dir?
B) 5
C) 4
K2
m (ABC) = 2x
sk.
1-sing
D) tan
y
1 P
O
|BC| =
Coso
Sing
0
|B'C' | = 8 cm
0
tan (2)
2/(1-(₂59)
-sing
Y
BEK
5k
R
Dokii 2
14
5
DIG
S
1
cm
ÖSYM KÖŞES
Cos S
2 sing
ifadesi, tanımlı olduğu değerleri için
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) sin(20)
B) cos(20)
1-cosa
Şekilde verilen O merkezli birim çemberin üzerindeki
P(0, 1) ve S(1, 0) noktaları ile RO doğru parçasının
x-ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açısı kullanılarak
tanımlanan yeni trigonometrik fonksiyonlar aşağıdaki gibicr
sina + (1-cosa)
kas 0 = |RS|
sas0 = |RP|
Buna göre,
Y|RS/=
Uppri
kas²0
2-sas²0
X
cos²e +[1-sina 12/
Sin ^a 1-2 cos co
E) cot
JACI
olduğuna
A) 30
2
C) sece
6.
AYT-2021
Tric
aç
O:
E
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
b> sırasıyla a, b dan hangisi C) b<c<a 32-k 2 KKA = 160-51² =-160=2 +32 -5 1 = -32 5 ir ÇIKMIŞ SORU A) 3 cas 22 Şekil 1 m(A'B'C')=x olduğuna göre, |ABI kaç cm'dir? B) 5 C) 4 K2 m (ABC) = 2x sk. 1-sing D) tan y 1 P O |BC| = Coso Sing 0 |B'C' | = 8 cm 0 tan (2) 2/(1-(₂59) -sing Y BEK 5k R Dokii 2 14 5 DIG S 1 cm ÖSYM KÖŞES Cos S 2 sing ifadesi, tanımlı olduğu değerleri için aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) sin(20) B) cos(20) 1-cosa Şekilde verilen O merkezli birim çemberin üzerindeki P(0, 1) ve S(1, 0) noktaları ile RO doğru parçasının x-ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açısı kullanılarak tanımlanan yeni trigonometrik fonksiyonlar aşağıdaki gibicr sina + (1-cosa) kas 0 = |RS| sas0 = |RP| Buna göre, Y|RS/= Uppri kas²0 2-sas²0 X cos²e +[1-sina 12/ Sin ^a 1-2 cos co E) cot JACI olduğuna A) 30 2 C) sece 6. AYT-2021 Tric aç O: E
14. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları
|AB| = c birim, |AC| = b birim ve |BC| = a birimdir.
a-b_c-√2b
C
2-3√/20
a
=
b
olduğuna göre, sinê kaçtır?
A)-¹1/
B) -
b+a
A
c c
11. Sint/Extr
D)
bazk
C
a=3/26
2
62
E)
C
C)
½/2
1442-
SMR
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
14. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları |AB| = c birim, |AC| = b birim ve |BC| = a birimdir. a-b_c-√2b C 2-3√/20 a = b olduğuna göre, sinê kaçtır? A)-¹1/ B) - b+a A c c 11. Sint/Extr D) bazk C a=3/26 2 62 E) C C) ½/2 1442- SMR
SYON TESTI - 2
2
4.
Şekildeki ABCD dikdörtgenin içine yedi adet kare yerleştiril-
miştir.
PIX
D
A
Buna göre, tan(EBF) kaçtır?
A) 1
B) 12/2
20x24
van
E
B
39
3
p
<
E ve F noktaları içinde bulundukları karesel bölgelerin mer-
kezleridir.
2x=
Fa
LL
B
256
5. Aşağıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen AEFG bir karedir.
A
A VEG
D
20-3-30²
2023
D) 3
E)
3= vortfax
Jaffery
X
54.
6 thin
C
Va
3-IAEI=2-1EBI, IBCI=3-IGFI ve m(FAC) = a dir.
-ME-2-150
50
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
SYON TESTI - 2 2 4. Şekildeki ABCD dikdörtgenin içine yedi adet kare yerleştiril- miştir. PIX D A Buna göre, tan(EBF) kaçtır? A) 1 B) 12/2 20x24 van E B 39 3 p < E ve F noktaları içinde bulundukları karesel bölgelerin mer- kezleridir. 2x= Fa LL B 256 5. Aşağıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen AEFG bir karedir. A A VEG D 20-3-30² 2023 D) 3 E) 3= vortfax Jaffery X 54. 6 thin C Va 3-IAEI=2-1EBI, IBCI=3-IGFI ve m(FAC) = a dir. -ME-2-150 50
7.
A
●
B
2
E
D) 2tanx
●
D
C
ABC dik üçgeninde, [AB] [BC] ve [DE] 1 [AC]'dir.
m (BAD) = m (ACB) = x ve |DE| = 2 birim
X
olduğuna göre, boyalı bölgenin alanı aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
A) tan2x
B) 2tan2x
E) 2sin2x
C) 2cot2x
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
7. A ● B 2 E D) 2tanx ● D C ABC dik üçgeninde, [AB] [BC] ve [DE] 1 [AC]'dir. m (BAD) = m (ACB) = x ve |DE| = 2 birim X olduğuna göre, boyalı bölgenin alanı aşağıdakiler- den hangisine eşittir? A) tan2x B) 2tan2x E) 2sin2x C) 2cot2x
?
7.
I bolge
<x< π için
TC
2
nin değeri kaçtır?
A) --
tanx + cotx
secx
sinn
COS X
(sing)
B)-1
+
COS N
53
C) -3
COSX
sinx
(012)
a
olduğuna göre tanx ifadesi-
D)
-2
3/4
sin ²x + cos²x
2 Sinx LOS X
casa
LIM
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
? 7. I bolge <x< π için TC 2 nin değeri kaçtır? A) -- tanx + cotx secx sinn COS X (sing) B)-1 + COS N 53 C) -3 COSX sinx (012) a olduğuna göre tanx ifadesi- D) -2 3/4 sin ²x + cos²x 2 Sinx LOS X casa LIM
5.
Şekildeki uzunluğu 250 cm olan bir direk Şekil 1 deki gibi ye-
re dik olan duvar ile a açısı yapmaktadır. Aynı direğin yerdeki
ucu duvara bir miktar yaklaştığında ise Şekil 2 deki gibi yer ile
ß açısı yapmaktadır.
tan a
P
A) 30
L
250
ve cotß:
B) 40
Şekil 1
24
7
na göre duvara kaç cm yaklaşmıştır?
250
α
Şekil 2
4
B = 3/12 olduğuna göre, direk ilk konumu-
C) 45
K
K
D) 50
E) 60
8
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
5. Şekildeki uzunluğu 250 cm olan bir direk Şekil 1 deki gibi ye- re dik olan duvar ile a açısı yapmaktadır. Aynı direğin yerdeki ucu duvara bir miktar yaklaştığında ise Şekil 2 deki gibi yer ile ß açısı yapmaktadır. tan a P A) 30 L 250 ve cotß: B) 40 Şekil 1 24 7 na göre duvara kaç cm yaklaşmıştır? 250 α Şekil 2 4 B = 3/12 olduğuna göre, direk ilk konumu- C) 45 K K D) 50 E) 60 8
40° D
B
5
C
olduğuna göre,
9+
5
oranı kaçtır?
E
Şekil 1
Q+lo Şekil 2
Şekil 1'deki ABC üçgeninde [AB], [DB] üzerinden
katlandığında Şekil 2'deki gibi DBA' üçgeni elde ediliyor.
[DB] [BC], m(BAD) = 40°
|DB| = 5 cm, |BC| = 4 cm, |DE| = |EA|
EC
|ED|
80-9
C
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
40° D B 5 C olduğuna göre, 9+ 5 oranı kaçtır? E Şekil 1 Q+lo Şekil 2 Şekil 1'deki ABC üçgeninde [AB], [DB] üzerinden katlandığında Şekil 2'deki gibi DBA' üçgeni elde ediliyor. [DB] [BC], m(BAD) = 40° |DB| = 5 cm, |BC| = 4 cm, |DE| = |EA| EC |ED| 80-9 C
ÖSYM BAKIŞ TESTİ
Yukarıdaki koordinat sisteminde O merkezli çeyrek
çember verilmiştir.
|AB| = |BC|.
|BC| =
|OC| = 1 br
COSX
A) √3
3
X
m(ACB) == olduğuna göre, |AC| kaçtır?
2
2
D)
br
√11
3
B)
5
2√5
E)
3
SINO
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ÖSYM BAKIŞ TESTİ Yukarıdaki koordinat sisteminde O merkezli çeyrek çember verilmiştir. |AB| = |BC|. |BC| = |OC| = 1 br COSX A) √3 3 X m(ACB) == olduğuna göre, |AC| kaçtır? 2 2 D) br √11 3 B) 5 2√5 E) 3 SINO
30. x = (0, π) olmak üzere,
cosx – sinx
sinx• cosX
M
sinx + cosx
SHI
2 TEMI
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
5ft
3π
A) T
B)
C)
D) F
E)
6
4
2sinxcosx = (sinxcosx)(cast sinx)
Son d
cos²x-sin
sihzx
sin²x = cos2x
Corax
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
30. x = (0, π) olmak üzere, cosx – sinx sinx• cosX M sinx + cosx SHI 2 TEMI denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? 5ft 3π A) T B) C) D) F E) 6 4 2sinxcosx = (sinxcosx)(cast sinx) Son d cos²x-sin sihzx sin²x = cos2x Corax
ÇAP/AYT/ Matematik Testi
28. C
F
D
K+
ABCD bir kare
[FE]n[KL] {M}
m(FML)=x
A
E
Şekildeki ABCD karesinin kenarları üçer eş parçaya
bölünmüştür.
Buna göre, tanx değeri kaçtır?
3
4
B) ²
A) 1/2
C)
(D)
²01
E) 2
4
23
CAP
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ÇAP/AYT/ Matematik Testi 28. C F D K+ ABCD bir kare [FE]n[KL] {M} m(FML)=x A E Şekildeki ABCD karesinin kenarları üçer eş parçaya bölünmüştür. Buna göre, tanx değeri kaçtır? 3 4 B) ² A) 1/2 C) (D) ²01 E) 2 4 23 CAP
33. A ve E noktalarında bulunan I ve Il numaralı lambalar
yere dik konumdaki bir gökdelen maketini Şekil 1'deki
gibi aydınlatmaktadır. IACI=84 br, IBCI=42 br.
IFDI = 35 br, IDEI-30 br olmak üzere I numaralı lam-
ba Şekil 2'deki gibi II numaralı lambanın üzerine ortak
aydınlattıkları bölge olmayacak biçimde yerleştirildi-
ğinde, iki lamba birlikte IDHI yüksekliğini aydınlatmak-
tadır.
tona = 42
84
35:15 11
A
Yer
0
84
B
42
C
35
D 30 E
65
Şekil 1
.H
BS
C D
Şekil 2
E
35.
Yer
Buna göre, iki lambanın birlikte aydınlattığı IDHI
yüksekliği kaç birimdir?
A) 120
B) 108
C) 96
D) 90 E) 80
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
33. A ve E noktalarında bulunan I ve Il numaralı lambalar yere dik konumdaki bir gökdelen maketini Şekil 1'deki gibi aydınlatmaktadır. IACI=84 br, IBCI=42 br. IFDI = 35 br, IDEI-30 br olmak üzere I numaralı lam- ba Şekil 2'deki gibi II numaralı lambanın üzerine ortak aydınlattıkları bölge olmayacak biçimde yerleştirildi- ğinde, iki lamba birlikte IDHI yüksekliğini aydınlatmak- tadır. tona = 42 84 35:15 11 A Yer 0 84 B 42 C 35 D 30 E 65 Şekil 1 .H BS C D Şekil 2 E 35. Yer Buna göre, iki lambanın birlikte aydınlattığı IDHI yüksekliği kaç birimdir? A) 120 B) 108 C) 96 D) 90 E) 80
AYT/ GEOMETRİ
Bir ABC üçgeninin kenarları arasında,
b+c
b-c
a+c
bağıntısı bulunduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
E) 150
4.
B+C=180
STA
Sing
sip-src
SinA sinc
Shite
Sing sinc
V.(sin A+ sinc)
PB - GMC - SINATRA
6.
C
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
AYT/ GEOMETRİ Bir ABC üçgeninin kenarları arasında, b+c b-c a+c bağıntısı bulunduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 150 4. B+C=180 STA Sing sip-src SinA sinc Shite Sing sinc V.(sin A+ sinc) PB - GMC - SINATRA 6. C
eis
Yayınları
Effective Instructing System
30./0<x<
T
2
olmak üzere,
sin²x
cos²x
1 – cosx
1+sinx
1+wSx
1-sink
eşitliği veriliyor.
Buna göre, x kaç radyandır?
5t
π
TU
557232
E)
D)
C)
B)
A) 2
12
4
12
6
sơn xin cosx - cossinxes
COSX
1=c05²³/
1-sin ³x
= √2
32
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
eis Yayınları Effective Instructing System 30./0<x< T 2 olmak üzere, sin²x cos²x 1 – cosx 1+sinx 1+wSx 1-sink eşitliği veriliyor. Buna göre, x kaç radyandır? 5t π TU 557232 E) D) C) B) A) 2 12 4 12 6 sơn xin cosx - cossinxes COSX 1=c05²³/ 1-sin ³x = √2 32
kilerden hangisidir?
A) 150 B) 100
C) 75
— (x-₁) · (x-2). (x-2)
E.-L.-P.-4.2.
22.
25
f5
B
Efe, elindeki lazer ile karşısındaki duvarda B, C ve
D noktalarını hedef alarak ışık tutuyor.
|BD| = 1 metre, |CD| = 5 metre
m(CAD) = 45°
3009
[AB] [BC]
olduğuna göre, Efe'nin duvara olan dik uzaklığı
kaç metre olabilir?
A)
B) 2
C) 5
AX
D)
E) 8
4° 45 (0₂)² + (at
AYTÜD20193-1
12+6 126
78
D) 60 E) 30
2/10-6
24012
24.
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
kilerden hangisidir? A) 150 B) 100 C) 75 — (x-₁) · (x-2). (x-2) E.-L.-P.-4.2. 22. 25 f5 B Efe, elindeki lazer ile karşısındaki duvarda B, C ve D noktalarını hedef alarak ışık tutuyor. |BD| = 1 metre, |CD| = 5 metre m(CAD) = 45° 3009 [AB] [BC] olduğuna göre, Efe'nin duvara olan dik uzaklığı kaç metre olabilir? A) B) 2 C) 5 AX D) E) 8 4° 45 (0₂)² + (at AYTÜD20193-1 12+6 126 78 D) 60 E) 30 2/10-6 24012 24.
ÇAP/AYT/Matematik Testi
28.
F
D
ABCD bir kare
[FE]n[KL] = {M}
m(FML) = x
A
E
B
Şekildeki ABCD karesinin kenarları üçer eş parçaya
bölünmüştür.
Buna göre, tanx değeri kaçtır?
3
A) 2/1/12 B) -/-/2 C)
D) 1/32
E) 2
3
4
K
30.
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ÇAP/AYT/Matematik Testi 28. F D ABCD bir kare [FE]n[KL] = {M} m(FML) = x A E B Şekildeki ABCD karesinin kenarları üçer eş parçaya bölünmüştür. Buna göre, tanx değeri kaçtır? 3 A) 2/1/12 B) -/-/2 C) D) 1/32 E) 2 3 4 K 30.
D
C
F
B
A
H
D
C
G
B.
ABCDA'B'C'D' bir küp, E, F, G bulunduğu ayrıtların orta
noktalan, O noktası tabana ait ağırlık merkezidir.
Buna göre, cot (EHF) nin değeri kaçtır?
B) - C)-3
1
3
A -
C
1
3
D)
E) 3
Geometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
D C F B A H D C G B. ABCDA'B'C'D' bir küp, E, F, G bulunduğu ayrıtların orta noktalan, O noktası tabana ait ağırlık merkezidir. Buna göre, cot (EHF) nin değeri kaçtır? B) - C)-3 1 3 A - C 1 3 D) E) 3