Soru:

28. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi'nde gö. rülen gelişmeler arasında yer almaz? A) Hilafeti kılıç yoluyla elde etmişler

28. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi'nde gö.
rülen gelişmeler arasında yer almaz?
A) Hilafeti kılıç yoluyla elde etmişlerdir.
B) İlk İslam (Arap) parası bastırılmıştır.
C) İlk İslam donanması kurularak Kibris fethedilmiş-
tir.
D) İslamiyeti; Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya'da
yaymışlardır.
E) İzledikleri mevali siyaseti şuubiye hareketinin doğ-
masına ortam oluşturmuştur.

28. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi'nde gö. rülen gelişmeler arasında yer almaz? A) Hilafeti kılıç yoluyla elde etmişlerdir. B) İlk İslam (Arap) parası bastırılmıştır. C) İlk İslam donanması kurularak Kibris fethedilmiş- tir. D) İslamiyeti; Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya'da yaymışlardır. E) İzledikleri mevali siyaseti şuubiye hareketinin doğ- masına ortam oluşturmuştur.