Soru:

28. Batı Roma imparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından bir boşluk oluşmuştur. Siyasi otoritenin yok olduğu bu sonra Avrupa'da siya

28. Batı Roma imparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından
bir boşluk oluşmuştur. Siyasi otoritenin yok olduğu bu
sonra Avrupa'da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda
dönemde Avrupa'da --- denilen yeni bir yönetim tarzı
Bu paragrafta boş bırakılan yere getirebilecek en
uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
B) Monarşi
D) İmparatorluk
E) Teokrasi
C) Feodalite
A) Cumhuriyet

28. Batı Roma imparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından bir boşluk oluşmuştur. Siyasi otoritenin yok olduğu bu sonra Avrupa'da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda dönemde Avrupa'da --- denilen yeni bir yönetim tarzı Bu paragrafta boş bırakılan yere getirebilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? B) Monarşi D) İmparatorluk E) Teokrasi C) Feodalite A) Cumhuriyet