Soru:

28. Prens Sabahattin ve Ahrar Fırkası tarafından savunulan adem-i merkeziyetçilik düşüncesinde yerinden yönetim an- layışı savun

28. Prens Sabahattin ve Ahrar Fırkası tarafından savunulan
adem-i merkeziyetçilik düşüncesinde yerinden yönetim an-
layışı savunulmuştur.
Bu durum aşağıdaki ideolojilerden hangisinin savunul-
duguna kanıt oluşturur?
A) Milliyetçilik
C) Kapitalizm
E) Marksizm
B) Liberalizm
D) Sosyalizm

28. Prens Sabahattin ve Ahrar Fırkası tarafından savunulan adem-i merkeziyetçilik düşüncesinde yerinden yönetim an- layışı savunulmuştur. Bu durum aşağıdaki ideolojilerden hangisinin savunul- duguna kanıt oluşturur? A) Milliyetçilik C) Kapitalizm E) Marksizm B) Liberalizm D) Sosyalizm