Soru:

28. "Rusya'nın, Balkanlarda yaşayan Slavları kışkırtması, Avusturya si- nırları içinde yaşayan Slavları da et- kilemektedir. Bu

28.
"Rusya'nın, Balkanlarda yaşayan
Slavları kışkırtması, Avusturya si-
nırları içinde yaşayan Slavları da et-
kilemektedir. Bu kabul edilemez.
Doğmakta olan Sırbistan, Rusya ile
Avusturya arasında bir oyuncaktan
başka bir şey değildir."
Meternich
Avusturya Başbakanı Meternich'in bu görüşü aşağıda-
kilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Pangermenizm politikasını uyguladığının
D) Ulusçuluk fikrini benimsemediğinin
C) Rusya'yla çıkarlarının çatıştığının
o
Devletinin çok uluslu yapıya sahip olduğunun
E Toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığının

28. "Rusya'nın, Balkanlarda yaşayan Slavları kışkırtması, Avusturya si- nırları içinde yaşayan Slavları da et- kilemektedir. Bu kabul edilemez. Doğmakta olan Sırbistan, Rusya ile Avusturya arasında bir oyuncaktan başka bir şey değildir." Meternich Avusturya Başbakanı Meternich'in bu görüşü aşağıda- kilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Pangermenizm politikasını uyguladığının D) Ulusçuluk fikrini benimsemediğinin C) Rusya'yla çıkarlarının çatıştığının o Devletinin çok uluslu yapıya sahip olduğunun E Toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığının