Soru:

28. ? Seçme - seçilme Ulusal egemenlik Demokrasi Şemada "?" ile gösterilen yere başlık olarak aşa- ğıdaki ilkelerden hangisi get

28.
?
Seçme - seçilme
Ulusal egemenlik
Demokrasi
Şemada "?" ile gösterilen yere başlık olarak aşa-
ğıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Inkılapçilik

28. ? Seçme - seçilme Ulusal egemenlik Demokrasi Şemada "?" ile gösterilen yere başlık olarak aşa- ğıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir? A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) Devletçilik E) Inkılapçilik