Soru:

28. Yıldırım Bayezid ile Timur'un arasındaki çatışmanın nedenlerinden biri Timur'un baskısından kaçan bazı Türk liderlerin Yıldı

28. Yıldırım Bayezid ile Timur'un arasındaki çatışmanın
nedenlerinden biri Timur'un baskısından kaçan bazı
Türk liderlerin Yıldırım Bayezid'e sığınması ve Timur'un
Yıldırım Bayezid'den bu liderlerin kendisine teslim edil-
mesini istemesidir.
Yıldırım Bayezid'e sığınanlar arasında;
I. Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf,
II. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan,
III. Memlük Sultanı Baybars
kişilerinden hangileri yer almaktadır?
A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

28. Yıldırım Bayezid ile Timur'un arasındaki çatışmanın nedenlerinden biri Timur'un baskısından kaçan bazı Türk liderlerin Yıldırım Bayezid'e sığınması ve Timur'un Yıldırım Bayezid'den bu liderlerin kendisine teslim edil- mesini istemesidir. Yıldırım Bayezid'e sığınanlar arasında; I. Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf, II. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, III. Memlük Sultanı Baybars kişilerinden hangileri yer almaktadır? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III