Soru:

29. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dö- nemi'nde 1532 yılında düzenlenen Alman Seferi'nin sonuçlarından biridir?

29. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dö-
nemi'nde 1532 yılında düzenlenen Alman Seferi'nin
sonuçlarından biridir?
A) Avusturya arşidükünün protokolde Osmanlı sadraza-
mina eşit sayılması
B) Belgrad'ın fethedilmesi
C) Fransa Kralı'nın esaretten kurtarılması
D) I. Viyana Kuşatması'nın gerçekleştirilmesi
E) Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi

29. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dö- nemi'nde 1532 yılında düzenlenen Alman Seferi'nin sonuçlarından biridir? A) Avusturya arşidükünün protokolde Osmanlı sadraza- mina eşit sayılması B) Belgrad'ın fethedilmesi C) Fransa Kralı'nın esaretten kurtarılması D) I. Viyana Kuşatması'nın gerçekleştirilmesi E) Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi