Soru:

29. Batılı devletlerin hızla geliştiği XVII. yüzyıl boyunca Avrupa'nın ekonomik durumu iyileşirken Osmanlı eko- nomisi gerilemiş

29. Batılı devletlerin hızla geliştiği XVII. yüzyıl boyunca
Avrupa'nın ekonomik durumu iyileşirken Osmanlı eko-
nomisi gerilemiştir.
Buna göre Osmanlı ekonomisinin zamanla gerile-
mesinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili
olduğu söylenemez?
Lonca sisteminin önemini yitirmesi
B) Timar sisteminin bozulması ve isyanlardan dolayı
toprakların boş kalması
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Dy Avusturya ve İran'la yapılan savaşların hazineyi
zarara uğratması
L
5) Avrupa devletlerinden gelen ucuz ve kaliteli ürün-
lerin ülke içinde talep görmesi
L

29. Batılı devletlerin hızla geliştiği XVII. yüzyıl boyunca Avrupa'nın ekonomik durumu iyileşirken Osmanlı eko- nomisi gerilemiştir. Buna göre Osmanlı ekonomisinin zamanla gerile- mesinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez? Lonca sisteminin önemini yitirmesi B) Timar sisteminin bozulması ve isyanlardan dolayı toprakların boş kalması Ticaret yollarının yön değiştirmesi Dy Avusturya ve İran'la yapılan savaşların hazineyi zarara uğratması L 5) Avrupa devletlerinden gelen ucuz ve kaliteli ürün- lerin ülke içinde talep görmesi L