Soru:

29. Osmanlı Devleti'nde; Floransa şirketlerinin 1518-1532 yılları arasındaki ihracatında Osmanlı Devleti'nin payı %42 gibi yükse

29. Osmanlı Devleti'nde; Floransa şirketlerinin 1518-1532
yılları arasındaki ihracatında Osmanlı Devleti'nin payı
%42 gibi yüksek bir orana sahipken 1544'te bu oran
%13'e düşmüştür. Venedik ve Floransa tüccarlarının en
büyük rakipleri ise Osmanlı tebaası olan Yahudi tüccar-
lar olmuştur.
Bu bilgiyle Osmanlı Devleti'nde,
1. İtalyan tüccarların Osmanlı ticaretindeki önemi azal-
mıştır.
Hazine gelirleri artmıştır.
III. Osmanlı Devleti'ndeki ticari faaliyetler Yahudi tüc-
carların tekelindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

29. Osmanlı Devleti'nde; Floransa şirketlerinin 1518-1532 yılları arasındaki ihracatında Osmanlı Devleti'nin payı %42 gibi yüksek bir orana sahipken 1544'te bu oran %13'e düşmüştür. Venedik ve Floransa tüccarlarının en büyük rakipleri ise Osmanlı tebaası olan Yahudi tüccar- lar olmuştur. Bu bilgiyle Osmanlı Devleti'nde, 1. İtalyan tüccarların Osmanlı ticaretindeki önemi azal- mıştır. Hazine gelirleri artmıştır. III. Osmanlı Devleti'ndeki ticari faaliyetler Yahudi tüc- carların tekelindedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III