Soru:

3. 1. "İnsanların yaptıklarının zamanla sönüp gitmemesi, He- lenlerin olsun, Barbarların olsun, başardıkları büyük, şaş- maya de

3.
1.
"İnsanların yaptıklarının zamanla sönüp gitmemesi, He-
lenlerin olsun, Barbarların olsun, başardıkları büyük, şaş-
maya değer işlerin adsız sansiz yok olmaması, bilhassa
neden birbirlerine karşı savaşlar yaptıkları için sorup öğ-
renebildiklerini yazmak..."
Voltaire'in bu sözü ile tarih yazıcılığının hangi yönü-
nün eleştirildiği söylenebilir?
Al Hikâyeci bir anlatımın ön planda tutulmasını
B) Neden-sonuç bağıntısının kurulmamasını
C) Olayların gerçek sebeplerinin ortaya çıkarılmamasını
Dt kratların on planda tutulmasını
E) Ekonomik olayların geri plana itilmesini

3. 1. "İnsanların yaptıklarının zamanla sönüp gitmemesi, He- lenlerin olsun, Barbarların olsun, başardıkları büyük, şaş- maya değer işlerin adsız sansiz yok olmaması, bilhassa neden birbirlerine karşı savaşlar yaptıkları için sorup öğ- renebildiklerini yazmak..." Voltaire'in bu sözü ile tarih yazıcılığının hangi yönü- nün eleştirildiği söylenebilir? Al Hikâyeci bir anlatımın ön planda tutulmasını B) Neden-sonuç bağıntısının kurulmamasını C) Olayların gerçek sebeplerinin ortaya çıkarılmamasını Dt kratların on planda tutulmasını E) Ekonomik olayların geri plana itilmesini