Soru:

3. 12. Atatürk Dönemi'nde çıkarılan Toprak Refomu ya sası ile topraksız köylüye toprak dağıtılmıştır. Bu uygulamanın temel amacı

3.
12. Atatürk Dönemi'nde çıkarılan Toprak Refomu ya
sası ile topraksız köylüye toprak dağıtılmıştır.
Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelir dağılımında dengeyi sağlamak
B) İthal ham maddelere dayalı ürün elde etmek
C) Ulusal ekonominin oluşmasını sağlamak
D) Özelleştirmeyi teşvik ederek sanayiyi canlandı
mak
E) Hizmet sektörünü geliştirmek

3. 12. Atatürk Dönemi'nde çıkarılan Toprak Refomu ya sası ile topraksız köylüye toprak dağıtılmıştır. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelir dağılımında dengeyi sağlamak B) İthal ham maddelere dayalı ürün elde etmek C) Ulusal ekonominin oluşmasını sağlamak D) Özelleştirmeyi teşvik ederek sanayiyi canlandı mak E) Hizmet sektörünü geliştirmek