Soru:

3. 6. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 de fethedile- ne kadar birçok kez kuşatıldığı halde fethedilememiştir. Aşağı

3.
6.
İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 de fethedile-
ne kadar birçok kez kuşatıldığı halde fethedilememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u kuşatanlar arasında
yer almamıştır?
A) Abbasiler
0
B) Bulgarlar
C) Avarlar
D) Sasaniler
E) Emeviler
1. B
2. E
144
3. A
4.

3. 6. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 de fethedile- ne kadar birçok kez kuşatıldığı halde fethedilememiştir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u kuşatanlar arasında yer almamıştır? A) Abbasiler 0 B) Bulgarlar C) Avarlar D) Sasaniler E) Emeviler 1. B 2. E 144 3. A 4.