Soru:

3 8. Atatürk Dönemi'nde görülen; 1. Misak-i İktisadi Kararları'nın alınması, II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, III. Bi

3
8.
Atatürk Dönemi'nde görülen;
1. Misak-i İktisadi Kararları'nın alınması,
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması,
III. Birinci Beş Yillik Kalkınma Planı'nın uygulanması
gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin han.
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Y., II., III.
B) I., III., II.
C) II., I., II.
D) II., III., 1.
E) III., II., 1.

3 8. Atatürk Dönemi'nde görülen; 1. Misak-i İktisadi Kararları'nın alınması, II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, III. Birinci Beş Yillik Kalkınma Planı'nın uygulanması gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin han. gisinde doğru olarak verilmiştir? A) Y., II., III. B) I., III., II. C) II., I., II. D) II., III., 1. E) III., II., 1.